Páty

hu | en | de
Fejléc 2

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

Fórum

Fórum / Előterjesztések véleményezése 2013

Ezen az oldalon megjelent írások a hozzászólók véleményét tükrözi, azokért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal! Hozzászólni az ülés címére kattintás után feljövő oldalon lehetséges, az 'Új hozzászólás' gombra kattintva.
A durván sértő megjegyzéseket utólag letiltjuk.
Témák száma: 37
2013. 12. 10. 00:16

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.december 11-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Döntés a házi gyermekorvosi alapfeladat ellátására kiírt pályázat ügyében
2. Döntés a Pátyolgató Óvodában fejlesztő pedagógus státusz biztosításáról
3. Kovács Tibor, Déberlingné Kovács Gizella, Kovács Ferenc és Kovács Ferencné kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 2870, 2872 és 022/44 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásával kapcsolatban
4. Pályázati kiírás Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői állására
5. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet hatodik módosítása
6. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 15/2011. (X. 06.) önkormányzati rendeletének módosítása
7. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 22/2006. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása
8. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi Munkatervének elfogadása
9. Döntés a Pátyért Emlékérem kitüntető cím adományozásáról - ZÁRT ÜLÉS
10. Egyebek

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2013. január 23-án (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 25/2012. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
2. Döntés a Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői állására meghirdetett pályázat ügyében
3. Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapító Okiratának módosítása
4. A Pátyolgató Óvoda nyári zárásának és a beiratkozás időpontjának jóváhagyása

2013. 08. 12. 15:23

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő
Használati Szerződés-tervezet megtárgyalása
2. Együttműködési Megállapodás-tervezet elfogadása a Bocskai István Magyar-Német Két
Tanítási Nyelvű Altalános Iskola lovasoktatásával kapcsolatban
3. A PVK Kft. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadása
4. Tájékoztató Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi Költségvetését
befolyásoló tényezők alakulásáról
5. A ?Pátyi Kurír" főszerkesztői feladataira Páty Község Önkormányzata és Szádvári Ferenc
Tibor között megkötött Megbízási Szerződés módosítása
6. A ?Pátyi Kurír" kiadására és hirdetésszervezési feladataira Páty Község Önkormányzata és a
KITAIBEL Kiadó Bt. között megkötött Megbízási Szerződés módosítása
7. Páty Község Önkormányzata honlapja üzemeltetésének ügye
8. Bíráló Bizottság létrehozása Páty Község Önkormányzata közbeszerzési eljárásainak
elbírálására
9. Páty Község Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
10. Közbeszerzési eljárás megindítása Páty Község szennyvízhálózat és telepi infrastruktúra
bővítése tárgyú projekt keretében engedélyes terv elkészítésére
11. Belső Ellenőrzési jelentés Páty Község Önkormányzat lakásbérbeadási tevékenységéről
12. Belső Ellenőrzési jelentés Páty Község Polgármesteri Hivatal iratkezelésének vizsgálatáról
13. Belső Ellenőrzési jelentés a Páty Község Önkormányzat által megállapított szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálatáról
14. Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapító Okiratának módosítása
15. A Saubermacher -Bicske Kft.-vei kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
meghosszabbításának utólagos jóváhagyása
16. A Pátyolgató Óvoda nyári zárásának és a beiratkozás időpontjának jóváhagyása
17. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi víz és csatornaszolgáltatás
díjának megállapításáról szóló 22/2009. (XII. 28.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül
helyezése
18. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott közösségellenes magatartásokról
szóló 25/2012. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
19. A Drégelyvár Oktatási Központ Alapítvány kérelme iskolabútorok bérletével kapcsolatban
20. Gomba Község Önkormányzata részéről kezdeményezett régiós különválás megtárgyalása
21. Döntés a Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői
állására meghirdetett pályázat ügyében
22. Páty Község településrendezési eszközök módosításának Étv. 9.§ (3) bekezdés szerinti
egyeztetési anyagának előzetes véleményezése
23. Egyebek

2013. 08. 12. 15:23

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-án (csütörtökön) 16:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Döntések Páty Község településrendezési eszközei módosításával kapcsolatban

2013. 08. 12. 15:22

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. február 6-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi Költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének elfogadása
2. Páty Község 2012. évi Belső Ellenőrzési Beszámolójának elfogadása
3. Döntés Páty Község Önkormányzata adósságkonszolidációjáró l
4. A Kiscsillag Kft.-vel kötött bérleti szerződés megszüntetésének ügye
5. Peres eljárás kezdeményezése a 2071 Páty, Kossuth u. 79. szám alatt található ingatlan kiürítése iránt
6. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet-tervezetének elfogadása

2013. 08. 12. 15:21

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi Költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének elfogadása
2. Páty Község 2012. évi Belső Ellenőrzési Beszámolójának elfogadása
3. Döntés Páty Község Önkormányzata adósságkonszolidációjáró l
4. A Kiscsillag Kft.-vel kötött bérleti szerződés megszüntetésének ügye
5. Peres eljárás kezdeményezése a 2071 Páty, Kossuth u. 79. szám alatt található ingatlan kiürítése iránt
6. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet-tervezetének elfogadása
7. Egyebek

2013. 08. 12. 15:21

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
2. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendeletének módosítása
3. A PVK Kft. könyvvizsgálatára vonatkozó Megbízási Szerződésének jóváhagyása
4. A Faluüzemeltetési Csoport PVK Kft-be történő integrációjáról szóló 52/2013.(II. 13.) számú Kt. határozat módosítása

2013. 08. 12. 15:20

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. március 6-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 1. számú módosítása
2. Páty Község Önkormányzata és a Zsobok Kulturális Alapítvány közötti Ingó Ajándékozási Szerződés jóváhagyása
3. Az Erkel utca (hrsz: 641/1, 641/2, 01 átnevezésének ügye

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2013. március 6-án (szerdán) 16:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Varga István alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának módosítása
2. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Megszüntető Okiratának elfogadása
3. Pályázati Kiírás a társadalmi szervezetek 2013. évi támogatására és a 17/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
4. A köztisztviselők teljesítménykövetelményein ek alapját képező célok meghatározása a 2013. évre
5. A Pátyolgató Óvoda SZMSZ-ének és Házirendjének jóváhagyása

2013. 08. 12. 15:15

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletének első módosítása
2. Páty Község Önkormányzata és a Zsobok Kulturális Alapítvány közötti Ingó Ajándékozási Szerződés jóváhagyása
3. Varga István alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának módosítása
4. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Megszüntető Okiratának elfogadása
5. A köztisztviselők teljesítménykövetelményein ek alapját képező célok meghatározása a 2013. évre
6. Pályázati Kiírás a társadalmi szervezetek 2013. évi támogatására és a 17/2012. (VII.2.) önkormányzati rendelet módosítása
7. Egyebek

2013. 08. 12. 15:15

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10-én (szerdán) 13:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Döntés Páty Község szennyvízhálózat és telepi infrastruktúra bővítése tárgyú projekt keretében engedélyes terv elkészítésére kiírt közbeszerzési eljárás ügyében
2. Hozzájárulás a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Érdekeltségnövelő pályázaton való indulásához
3. Tulajdonosi hozzájárulás a Pátyi Sportegyesület kútfúrási kérelméhez
4. Döntés a Faluüzemeltetési Csoport PVK Kft-be történő integrációjáról

2013. 08. 12. 15:15

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. április 17-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Döntések Páty Község víziközmű szolgáltatásának üzemeltetésére vonatkozó csatlakozásával kapcsolatban
2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
3. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása
4. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet második módosítása
5. A Tompa Hollós Tompa Kft.-vei megkötött Helyiségbérleti Szerződés meghosszabbításának megtárgyalása
6. A Buda Környéki Televízió ajánlatának megtárgyalása
7. Döntés a 1070/8 és a 1073/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban
8. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Páty Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetének elfogadása
9. Páty Község Önkormányzata közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
10. Az Erkel utca (hrsz: 641/1, 641/2, 01 átnevezésének ügye
11. Páty külterületi utak (hrsz: 4001, 3939) elnevezésének ügye

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2013. április 17-én (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Páty Község nevének felvételéről és használatáról szóló rendelet-tervezetének elfogadása
2. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Páty Község címeréről szóló rendelet-tervezetének elfogadása
3. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 17/2005 (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Páty Község Díszpolgára kitüntető cím adományozása (ZÁRT ÜLÉS)

2013. 08. 12. 15:13

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Döntések Páty Község víziközmű szolgáltatásának üzemeltetésére vonatkozó csatlakozásával kapcsolatban
2. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása
3. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
4. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet második módosítása
5. Páty Község Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója
6. A Tompa Hollós Tompa Kft.-vel megkötött Helyiségbérleti Szerződés meghosszabbításának megtárgyalása
7. A Buda Környéki Televízió ajánlatának megtárgyalása
8. Döntés a 1070/8 és a 1073/3 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban
9. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Páty Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet-tervezetének elfogadása
10. Páty Község Önkormányzata közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
11. Az Erkel utca (hrsz: 641/1, 641/2, 01 átnevezésének ügye
12. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Páty Község nevének felvételéről és használatáról szóló rendelet-tervezetének elfogadása
13. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Páty Község címeréről szóló rendelet-tervezetének elfogadása
14. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 17/2005. (VI. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
15. Páty Község Díszpolgára kitüntető cím adományozása (ZÁRT ÜLÉS)
16. Egyebek

2013. 08. 12. 15:11

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. május 15-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A PVK Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
2. Páty Község Önkormányzata és a PVK Kft. között kötött Támogatási Szerződés módosítása
3. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet harmadik módosítása
4. A Tompa Hollós Tompa Kft.-vel megkötött Helyiségbérleti Szerződés meghosszabbításáról szóló 90/A/2013. (IV. 24.) számú Kt. határozat módosítása
5. Páty külterületi utak (hrsz: 4001, 3939) elnevezésének ügye
6. A Sziklai Sándor utca átnevezésének ügye
7. Tulajdonosi hozzájárulás sebességcsökkentő településkapuk létesítéséhez
8. A Pátyi Református Egyházközösség épületében kialakításra kerülő új óvodai csoportszobával kapcsolatos döntések

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2013. május 15-én (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Döntés a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszűnéséről
2. Ellátási szerződés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
3. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza ? Páty Gyermekjóléti Szolgálatának 2012. évi beszámolójának jóváhagyása
4. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2005. (III. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása
5. Páty Község Önkormányzata alaptevékenysége szakfeladat számának és megnevezésének meghatározása
6. A Pátyi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
7. A Pátyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

2013. 08. 12. 15:10

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 22-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Pátyi Református Egyházközösség épületében kialakításra kerülő új óvodai csoportszobával kapcsolatos döntések
2. A PVK Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
3. Páty Község Önkormányzata és a PVK Kft. között kötött Támogatási Szerződés módosítása
4. Döntés a Budaörs Kistérség Többcélú Társulás megszűnéséről
5. Ellátási szerződés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
6. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza - Páty Gyermekjóléti Szolgálatának 2012. évi beszámolójának jóváhagyása
7. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet harmadik módosítása
8. Előirányzat átcsoportosítások
9. Páty külterületi utak (hrsz: 4001, 3939) elnevezésének ügye
10. A Sziklai Sándor utca átnevezésének ügye
11. Tulajdonosi hozzájárulás sebességcsökkentő településkapuk létesítéséhez
12. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 9/2005. (III. 29.) önkormányzati rendeletének módosítása
13. Páty Község Önkormányzata alaptevékenysége szakfeladat számának és megnevezésének meghatározása
14. A Pátyi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
15. A 2013.-as évben Páty Pedagógusa Díj kitüntető cím adományozása (ZÁRT ÜLÉS)
16. Egyebek

2013. 08. 12. 15:10

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. június 19-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty, Árpád utca 20. szám alatti önkormányzati bérlakás kéményei helyzetének és fűtés korszerűsítési munkáinak megtárgyalása
2. A Buda Környéki Televízió ajánlatának megtárgyalása
3. A Pátyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
4. Polgár Sándor kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 999, 2582, 2569, 3093 és 3921 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásával kapcsolatban
5. Kecskés Károly és Torda-Molnár Istvánné kérelmének megtárgyalása megvételre felajánlott ingatlanokkal kapcsolatban
6. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
7. Döntés a 2071 Páty, 1328 és 2/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, ingatlan adásvételi előszerződés megszűntetéséről szóló Megállapodás elfogadásáról
8. Előirányzat átcsoportosítások
9. A Földgép Transz Kft. kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 4221 és a 3901 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2013. június 19-én (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Igazgatási szünet elrendelése a Pátyi Polgármesteri Hivatalban
2. A Pátyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
3. A helyi civil szervezetek 2013. évi pénzügyi támogatásának elbírálása
4. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 24/2007. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Páty Község 2012. évi Gyermekvédelmi Beszámolójának jóváhagyása
6. A Budakeszi Rendőrőrs 2012. évi munkájáról, valamint Páty község közbiztonsági helyzetéről szóló Beszámoló Jelentés elfogadása

2013. 08. 12. 15:07

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 26-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:
1. Páty, Árpád utca 20. szám alatti önkormányzati bérlakás kéményei helyzetének és fűtés korszerűsítési munkáinak megtárgyalása
2. A Buda Környéki Televízió ajánlatának megtárgyalása
3. Polgár Sándor kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 999, 2582, 2569, 3093 és 3921 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásával kapcsolatban
4. Kecskés Károly és Torda-Molnár Istvánné kérelmének megtárgyalása megvételre felajánlott ingatlanokkal kapcsolatban
5. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
6. Döntés a 2071 Páty, 1328 és 2/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, ingatlan adásvételi előszerződés megszűntetéséről szóló Megállapodás elfogadásáról
7. Előirányzat átcsoportosítások
8. A Földgép Transz Kft. kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 4221 és a 3901 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban
9. Igazgatási szünet elrendelése a Pátyi Polgármesteri Hivatalban
10. A Pátyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
11. A helyi civil szervezetek 2013. évi pénzügyi támogatásának elbírálása
12. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 24/2007. (XII. 03.) önkormányzati rendelet módosítása
13. Egyebek

2013. 12. 06. 11:53

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A házi gyermekorvosi ellátásról készített Beszámoló elfogadása
2. A Pátyi Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről készített Beszámoló elfogadása
3. A Pátyolgató Óvoda Továbbképzési Programjának és Beiskolázási Tervének jóváhagyása
4. Döntés a ?Bérszámfejtésekkel kapcsolatos elszámolások és a személyi nyilvántartások szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzéséről" szóló Belső Ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
5. Döntés ?A 2012. évi pénztárellenőrzés, bizonylati rend és a kifizetések szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzéséről" szóló Belső Ellenőrzési jelentés
jóváhagyásáról
6. Döntés ?A 2012. évi kötelezettségvállalás folyamatának, nyilvántartásának pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzéséről" szóló Belső Ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
7. Döntés ?A számlarendben rögzített analitikus nyilvántartások vezetésének szabályszerűségi ellenőrzéséről" szóló Belső Ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
8. Tulajdonosi hozzájárulás a Levendula utca és az Erkel utca útépítési terve engedélyezési eljárásához
9. Tulajdonosi hozzájárulás a Rákóczi Ferenc utca - Iskola utca csomópont útépítési terve engedélyezési eljárásához
10. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet-tervezetének, valamint a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló rendelet-tervezetének elfogadása
11. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának megtárgyalása
12. Tájékoztatás Páty Község Önkormányzata adósságkonszolidációjáról
13. Egyebek

2013. 12. 06. 11:52

órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolójának elfogadása
2. Páty Község Önkormányzata és a PVK Kft. között kötött Támogatási Szerződés módosítása
3. Páty Község Önkormányzata és a PVK Kft. között kötendő Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés-tervezet megtárgyalása

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2013. szeptember 25-én (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A házi gyermekorvosi ellátásról készített Beszámoló elfogadása
1. A Budakeszi Rendőrörs 2012. évi munkájáról, valamint Páty község közbiztonsági helyzetéről szóló Beszámoló Jelentés elfogadása
2. A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Beszámolójának jóváhagyása
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica 2014. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
4. Önkormányzati hatósági ügy - ZÁRT ÜLÉS

2013. 12. 06. 11:45

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án (hétfőn) 15:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
NAPIREND:


1. Előirányzat átcsoportosítás
2. A Páty, 04 és 020/54 hrsz-ú területek településrendezési eszközeinek módosítása
3. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Páty Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendeletének első módosítása

2013. 12. 06. 11:46

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. szeptember 25-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet negyedik módosítása
2. A PVK Kft. 2013. évi módosított Üzleti Tervének elfogadása
3. Előzetes megállapodás a Levendula utca bevezető szakasza (641/2 hrsz.) tulajdon és közútkezelői jogának térítésmentes átvállalásáról
4. Előirányzat átcsoportosítások
5. Kovács Tibor kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 2870, 2872 és 022/44 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásával kapcsolatban

2013. 12. 06. 11:40

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet negyedik módosítása
2. A PVK Kft. 2013. évi módosított Üzleti Tervének elfogadása
3. Előzetes megállapodás a Levendula utca bevezető szakasza (641/2 hrsz.) tulajdon és közútkezelői jogának térítésmentes átvállalásáról
4. Előirányzat átcsoportosítások
5. Kovács Tibor, Déberlingné Kovács Gizella, Kovács Ferenc és Kovács Ferencné kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 2870, 2872 és 022/44 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásával kapcsolatban
6. Páty Község Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
7. A Budakeszi Rendőrőrs 2012. évi munkájáról, valamint Páty község közbiztonsági helyzetéről szóló Beszámoló Jelentés elfogadása
8. Csatlakozás a Bursa Hungarica 2014. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz
9. Önkormányzati hatósági ügy - ZÁRT ÜLÉS
10. Egyebek

2013. 12. 06. 11:38

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.október 14-én (hétfőn) 13:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
NAPIREND:

1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésére pályázat benyújtása
2. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerfejlesztésére irányuló pályázatával kapcsolatos döntések

2013. 12. 06. 11:18

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. október 24-én (csütörtökön) 8:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Páty Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendeletének második módosítása
2. Előirányzat átcsoportosítások
3. Döntés a Budakörnyéki közterület-felügyelet közös működtetéséről
4. A Páty községben érvényes közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos döntés
5. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása
6. Páty Község Önkormányzata 2014. évi Költségvetési koncepciójának elfogadása
7. Páty Község Önkormányzata 2013. évi III. negyedévi Pénzügyi beszámolójának elfogadása

2013. 12. 06. 11:17

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 30-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
NAPIREND:


1. A Pátyolgató Óvoda 2013/2014. nevelési évre készült Munkatervének jóváhagyása
2. Pályázati felhívás házi gyermekorvosi alapfeladat ellátására
3. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Páty Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2013. (VII. 4.) önkormányzati rendeletének második módosítása
4. Előirányzat átcsoportosítások
5. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet ötödik módosítása
6. Páty Község Önkormányzata 2014. évi Költségvetési koncepciójának elfogadása
7. Páty Község Önkormányzata 2013. évi I-III. negyedévi Pénzügyi beszámolójának elfogadása
8. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás rendszerfejlesztésére irányuló pályázatával kapcsolatos döntések
9. A Páty községben érvényes közműfejlesztési hozzájárulással kapcsolatos döntések
10. Egyebek

2013. 12. 06. 11:14

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.november 11-én (hétfőn) 15:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
NAPIREND:


1. Dr. Bálintné Tátrai Enikő, Tátrai Zoltán és Dr. Sághy-Kovács István kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 2863 és 2868 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásával kapcsolatban
2. Döntés a Köznevelési Intézményi Tanácsba történő delegálásról
3. Döntések Páty Község víziközmű szolgáltatásának üzemeltetésére vonatkozó csatlakozásával kapcsolatban
4. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2013. (X. 30.) számú határozatának hatályon kívül helyezése

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2013. november 20-án (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
2. Páty Község Önkormányzata és Krachunné Dr. Németh Andrea háziorvos között kötendő Feladat-ellátási Szerződés-tervezet megtárgyalása
3. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása

2013. 12. 06. 11:11

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. november 20-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzata és a PVK Kft. között kötött Támogatási Szerződés negyedik módosítása
2. A 2014. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadása
3. Döntés a helyi adórendeletek módosításáról
4. Dr. Bálintné Tátrai Enikő, Tátrai Zoltán és Dr. Sághy-Kovács István kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 2868 hrsz.-ú ingatlan ajándékozásával kapcsolatban

2013. 11. 27. 10:48

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 27-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
NAPIREND:


1. A 2014. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadása
2. Páty Község Önkormányzata és Krachunné Dr. Németh Andrea háziorvos között kötendő Feladat-ellátási Szerződés-tervezet megtárgyalása
3. Dr. Bálintné Tátrai Enikő, Tátrai Zoltán és Dr. Sághy-Kovács István kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 2868 hrsz.-ú ingatlan ajándékozásával kapcsolatban
4. Páty Község Önkormányzata és a PVK Kft. között kötött Támogatási Szerződés negyedik módosítása
5. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
6. Döntések Páty Község víziközmü szolgáltatásának üzemeltetésére vonatkozó csatlakozásával kapcsolatban
7. Döntés a helyi adórendeletek módosításáról
8. A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
9. Egyebek

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. december 4-én (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Kovács Tibor, Déberlingné Kovács Gizella, Kovács Ferenc és Kovács Ferencné kérelmének megtárgyalása a 2071 Páty, 2870, 2872 és 022/44 hrsz.-ú ingatlanok ajándékozásával kapcsolatban
2. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi Munkatervének elfogadása
3. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet hatodik módosítása
4. Döntés a Pátyért Emlékérem kitüntető cím adományozásáról - ZÁRT ÜLÉS

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2013. december 4-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Döntés a Pátyolgató Óvodában fejlesztő pedagógus státusz biztosításáról
2. Döntés a házi gyermekorvosi alapfeladat ellátására kiírt pályázat ügyében
3. Pályázati kiírás Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői állására
4. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 15/2011. (X. 06.) önkormányzati rendeletének módosítása
5. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 22/2006. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének módosítása
6. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi Munkatervének elfogadása
7. A Bursa Hungarica 2014. felsőoktatási ösztöndíjpályázat elbírálása - ZÁRT ÜLÉS
8. Döntés a Pátyért Emlékérem kitüntető cím adományozásáról - ZÁRT ÜLÉS

a Jóléti Bizottság 2011. december 7-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:
1. A helyi civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása
2. A Pátyolgató Óvoda SZMSZ-ének jóváhagyása
3. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Igazgatójának kérelme a terembérleti
díjakkal kapcsolatban
4. Páty Község Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közötti szerződéstervezet
elfogadása
5. 2012. évi munkaterv
6. BTT Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

2013. 01. 23. 15:34

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2013. január 23-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. Tájékoztató Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi
Költségvetését befolyásoló tényezők alakulásáról
2. Belső Ellenőrzési jelentés Páty Község Önkormányzat lakásbérbeadási
tevékenységéről
3. Belső Ellenőrzési jelentés Páty Község Polgármesteri Hivatal iratkezelésének
vizsgálatáról
4. Belső Ellenőrzési jelentés a Páty Község Önkormányzat által megállapított szociális
rászorultságtól függő pénzbeli ellátások vizsgálatáról
5. A Saubermacher -Bicske Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés meghosszabbításának utólagos jóváhagyása
6. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közüzemi víz és
csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 22/2009. (XII. 28.) önkormányzati
rendeletének hatályon kívül helyezése
7. A PVK Kft. 2013. évi Üzleti Tervének elfogadása
8. Páty Község Önkormányzata 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
9. Bíráló Bizottság létrehozása Páty Község Önkormányzata közbeszerzési eljárásainak
elbírálására
10. Közbeszerzési eljárás megindítása Páty Község szennyvízhálózat és telepi
infrastruktúra bővítése tárgyú projekt keretében engedélyes terv elkészítésére
11. A Drégelyvár Oktatási Központ Alapítvány kérelme iskolabútorok bérletével
kapcsolatban
12. Az Erkel utca átnevezésének megtárgyalása
13. A ?Pátyi Kurír" kiadására és hirdetésszervezési feladataira Páty Község
Önkormányzata és a KITAIBEL Kiadó Bt. között megkötött Megbízási Szerződés
módosítása
14. A ?Pátyi Kurír" főszerkesztői feladataira Páty Község Önkormányzata és Szádvári
Ferenc Tibor között megkötött Megbízási Szerződés módosítása
15. Gomba Község Önkormányzata részéről kezdeményezett régiós különválás
megtárgyalása
16. Páty Község Önkormányzata honlapja üzemeltetésének ügye
17. Páty Község Önkormányzata és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között
kötendő Használati Szerződés-tervezet megtárgyalása
18. Döntés a 385 és a 389/2 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban
19. Páty Község településrendezési eszközök módosításának Étv. 9.§ (3) bekezdés szerinti
egyeztetési anyagának előzetes véleményezése
20. Együttműködési Megállapodás-tervezet elfogadása a Bocskai István Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola lovasoktatásával kapcsolatban

Váltás magas kontrasztú változatra

Legújabb videó

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.12.13.

1.napirendi pont: Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Németh Zoltán (1112 Budapest, Facsemete u. 29.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzat tulajdonát képező (tulajdoni hányad: 1/1), 4221/1 helyrajzi számú, 6228 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanra vonatkozó vételi szándékát fejezi ki.

tovább

Széchenyi 2020

Hirdetmények

ELBIR Hírlevél - Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról és a trükkös lopásokról

Az „unokázós” csalásokról

Egyedülálló időskorúak célpontjai az újra és újra felbukkanó csalóknak. Az "unokázós" módszer lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt áldozatot az alábbi színlelt indokokkal.

tovább

Képviselői vélemények

Válasz a Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület Írására

Örülök, hogy az egyesület gyorsan reagált az elkerülő utakkal kapcsolatos írásomra. Ha jól emlékszem ez ugyanaz a szöveg, melyet néhány hete, hónapja a KT minden tagja megkapott, mikor a lehajtóról vitáztunk. Már akkor is elmondtam, hogy nem értek egyet az írásban megfogalmazott állításokkal. Valószínű, hogy most sem fogjuk egymást meggyőzni a saját igazunkról, de legalább, akik olvassák, azok is kialakíthatják a saját véleményüket,  illetve pontosabb képet fognak kapni a problémáról.

tovább

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3
 • Adventi kézműveskedés
 • Adventi zenés áhítat
4
 • Szelektív hulladékszállítás
5
 • Szelektív hulladékszállítás
6
 • Szelektív hulladékszállítás
7
 • Szelektív hulladékszállítás
8 9
 • Pátyi Piac
 • Kiállítás megnyitó
10
11 12 13 14
 • Irodalmi Klub
15 16
 • Sárkány-kör túra
 • Irodalmi barangolás Kiss Eszterrel
 • Adventi koncert
17
 • Pátyi Advent és Vásár
18
 • Szelektív hulladékszállítás
19
 • Szelektív hulladékszállítás
20
 • Szelektív hulladékszállítás
21
 • Szelektív hulladékszállítás
22 23
 • Pátyi Piac
24
25
 • Szelektív üveghulladék szállítás
26 27 28 29 30 31
 

Hirdetések

Várkonyi Andorné
2017. 12. 17.

Szeretnék karácsonyra egy kandúr kiscicát, ha találnék egy fiatal 6-7 heteset. Kérem, ha vala...

tovább
Mechtl Gabriella
2017. 11. 28.

Hófehér kb.3-4 hónapos lány KISCICÁT találtunk.Kedves,dorombolós.Sajnos a mi két cicánk mel...

tovább
©2015 Páty önkormányzata