Páty

hu | en | de
Fejléc 2

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 


Mezőőr, mezőrendészet

Tóth Béla

Tel.: +36305642686


Gyepmester

Kincses Imre

Tel.:

+36706267378

hívható mindennap 0-24 h


Tuncsik József

Tel.:   +36209728231

Közterület-felügyelet

Szabó Sándor

Tel.:   +36301516923

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Pályázat civil szervezetek támogatására

2019.03.12. 03:55

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, gazdagítsa a település kulturális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet és az épített környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében pályázatot ír ki a Pátyon működő civil szervezetek 2019. évi támogatására.

Pályázati feltétetelekhez kattintson a részletek feliratra!

PÁLYÁZATI ADATLAP

Nyilatkozat jogi személy korábbi évben becsatolt iratainak változatlan tartalmáról

I. Pályázati feltételek

1) Pályázat benyújtására jogosultak:

a)    Pátyi székhelyű civil szervezetek, amelyek legalább egy éve működnek a településen

b)   Pátyi székhellyel alszervezetet működtető civil szervezetek, amelynek alapszervezete legalább egy éve működik a településen

c)    Az 1-2. pontba nem tartozó civil szervezet, amely a támogatandó programot, tevékenységet Páty közigazgatási területén kívánja megvalósítani

 

2) A támogatás feltételei:

a)    a civil szervezet művelődési, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint öregbítse a település jó hírét;

b)   amennyiben a civil szervezet korábban támogatásban részesült, akkor a korábbi támogatás szerződés szerinti felhasználásának elszámolása és a támogató részéről való jóváhagyása.

 

A jelen kiírás vonatkozásában a civil szervezet fogalmát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. a) pontjában meghatározottak szerint kell értelmezni.

 

II. A Pályázat keretében támogatható célok

1) Gyermekprogramok/táborok

2) Kulturális rendezvények szervezése

3) A közösségek kialakulását, építését elősegítő rendezvények, programok szervezése

4) A programok, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése

 

III. A Pályázat keretében nem támogathatók:

1) a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok,

2) azon szervezetek,

- amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat,

- amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják,

3) amelyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében pénzügyileg támogatja Páty Község Önkormányzata,

4) működési kiadások,

5) bírságok, büntetések, hitel-kölcsön- és lízing törlesztése, dohányáru, tiszteletdíjak, késedelmi kamat vagy kötbér.

 

IV. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg:

1) A keretösszeg 5 000 000 Ft, melyet Páty Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése tartalmaz.

2) A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatást a támogató 100%-os előleg formájában nyújtja.

3) A támogatás intenzitása 100%, önerő nem szükséges.

4) A maximálisan pályázható összeg: 400.000 forint.

 

V. A Pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

1) Az évente rendezett programok, rendezvények nagyobb száma

2) A programon, rendezvényen résztvevők jelentős száma

3) Ha megvalósításhoz a pályázó nagyobb önerővel rendelkezik

 

VI. A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1) A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap.

2) A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése. (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben)

3) A program tervezett tételes költségvetése, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett felhasználásával, valamint a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával.

4) A pályázati anyagban konkrétan meg kell jelölni azt pályázati célt/tervet/tevékenységet, amelyhez az önkormányzat támogatását szeretné elnyerni a pályázó szervezet.

5) A civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek 30 napnál nem régebbi – vagy ha közben változás volt, akkor az adott időponttól érvényes – egyszerű másolata.

6) A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján.

7) A civil szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya azon szervezetektől, akik először pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő okiratának tartalmában változás történt. Más szervezeteknek nyilatkozni kell arról, hogy az előzőleg benyújtott pályázati időpontjukhoz képest nem történt változás a létesítő okiratukban.

8.) A civil szervezet elmúlt évről szóló beszámolójának letétbehelyezéséről szóló igazolás.

9.) A civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre.

 

VII. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

1) A pályázat benyújtása kizárólag az e célra készített formanyomtatványon történhet, mely átvehető a Pátyi Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető a www.paty.hu honlapról.

2) Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be,

3) A pályázatot egy példányban, írásban papír alapon kell zárt borítékban benyújtani Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal (2071 Páty, Kossuth L. u. 83) Ügyfélszolgálatán személyesen 2019. április 30-án 12.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2019. április 13-án 24.00 óráig lehet feladni. A borítékon kérjük feltüntetni:

 

CIVIL PÁLYÁZAT 2019

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

 

VIII. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás

 

1) A pályázók a döntésről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

2) A kifizetés feltétele, hogy Páty Község Önkormányzat a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül a támogató a támogatás összegét előlegként folyósítja a pályázónak a pályázatban megjelölt bankszámlájára.

A támogatott tevékenységet lehetőleg 2019. december 31-ig kell megvalósítani.

3) A támogatás felhasználásával kapcsolatban Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2020. február 28. A határidő meghosszabbítását írásban lehet kérni.

4) A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.

5) A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban:

Gábor Ákos, a JÜS Bizottság elnöke: Telefon: 06-20-239-4422 e-mail: akika01@freestart.hu

Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája: T.: 06-23-555-530/145

6) A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Váltás magas kontrasztú változatra

Széchenyi 2020

Hirdetmények

A Széna téri autóbusz-állomás a Széll Kálmán térre költözik

2019. augusztus 10-től megszűnik a Széna téri autóbusz-állomás. A járatok indulási helye átkerül a Széll Kálmán tér Dékán utca és Szilágyi Erzsébet fasor közötti szakaszára, ahonnan két megállóhelyről - változatlan időpontokban - indulnak majd az autóbuszok.
Az utolsó járat a Széna térről augusztus 10-én 0:05 órakor, míg az első járat a Széll Kálmán térről augusztus 10-én 5:10 órakor indul.

tovább

Meghívó testületi ülésre

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2019. augusztus 22-én, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Hirdetések

Rozovics István
2019. 07. 31.

tovább
Nagy Dóra
2019. 06. 13.

Pátyon a Zsámbék-kanyarnál levő családi házba keresünk heti egy alkalomra bejárónőt. Fela...

tovább

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Mézes-hegy fejlesztése

Az Önkormányzat egy korábbi döntésével egyoldalú kötelezettséget vállalt a „Telepítési tanulmányterv Páty község Mézes-hegy mezőgazdasági kertes területére” című anyag elkészítésének finanszírozására, mintegy 4,5 millió forint értékben. A megbízott vállalkozás az anyagot elkészítette, a számlázott ellenérték kiegyenlítésre került. Napjainkban kezdődik e tanulmányterv érdemi vitája, azzal, hogy a képviselő testület 2018. szeptember 27-i ülésén kvázi elfogadta azt.

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19
  • Államalapító Szent István ünnepe családi programokkal
  • "Szent István ünnepe"
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

EP Választás 2019

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

©2015 Páty önkormányzata