Páty

hu | en | de
Fejléc 2

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-530
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-530
  (23) 555-531
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

Akár 10 %-os lakosságnövekedés néhány év alatt

2016.12.02. 11:52

Ezt akartuk? Ezt akarjuk?

A november 24-én megtartott, maratoni hosszúságú képviselő-testületi ülésen mindannyiunk számára fontos, a 2010 előtti időket idéző döntések születtek. Az öt képviselő által minimális többséggel megszavazott „022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntés” címet viselő határozatok elindítottak egy folyamatot, amelynek a végén - ha az események ebben az irányban haladnak tovább - a túlnyomó részben Mervó József és néhány további magánszemély, vagy vállalkozás érdekeltségébe tartozó békés, faluszéli területen akár négylakásos társasházak nőhetnek majd ki a földből gomba módra.

Első körben ugyanis támogatta a képviselő-testület többsége (5 szavazattal 4 ellenében) egy olyan tanulmányterv beruházó általi elkészítését, amely megvizsgálja a Jenei dűlőben 35 telken a 2008-ban engedélyezett 2 helyett 4 lakásos társasházak építését. Illetve megindítja az érintett terület belterületbe vonását. Ez pedig nem más, mint egy nagyon sűrűn lakott lakópark kiépítésének az előszobája, hiszen egy tanulmányterv elkészítése akkor érdeke a beruházónak, amennyiben azt később meg is akarja valósítani. Képviselőként pedig, ha nem akarok 4 lakásos sorházakat ahova százával költözhetnek új lakók, akkor nem érdekelnek az ezzel kapcsolatos tanulmányok sem.
A név szerinti szavazáson az öt igennel szavazó képviselő volt: Bognár András, Gábor Ákos, Sági György, Szeitz Zsolt, Temesszentandrási Gábor.

Ez az ingatlan fejlesztés még valamikor a 2006-2008 közötti  úgy tűnik talán szándékosan átláthatatlanná tett - módosítások között került a Helyi Építési Szabályzatba (HÉSZ). Az akkoriban elfogadott HÉSZ-ben szereplő kétlakásos beépítés is 170 lakást jelentett már (170 lakásban, az országos átlag alapján, kb. 510 ember lakhat).
Mervó úr most 35 telek tekintetében kérte a négylakásos beépítésre emelés lehetőségét. Így, ha ez megtörténik, a 35 telekre megszavazandó plusz 70 lakás további 210 embert jelenthet majd, vagyis akár 510+210 = 720 főt. Páty bejelentett lakosainak száma jelenleg körülbelül hétezer fő. A hozzávetőleg 700 újonnan beköltöző polgár, egy szép kis „lakótelepen” élheti majd életét. Az előzetes tervek alapján „faltól falig”, játszótér és bármilyen közösségi zöld tér, nélkül. Ez a település jelenlegi lakosságának a 10%-a, a falu területének egy kis töredékén! Ez a növekedés néhány évre számolva egy nagyon komoly, már-már elviselhetetlen változást jelenthet a település életében. A 720 lakosból jó eséllyel akár kb. 35-40% lesz a gyermek, mivel ezek CSOK-os lakások lesznek, és tipikusan nem nyugdíjasok fognak kiköltözni. Ez durván 250-300 gyereket jelent, akiknek többsége nagyjából egy 5-6 éves perióduson belül fog megszületni. Ha ennek a felét adják csak a pátyi óvodába, akkor az is 145 gyerek, tehát az öt évre elosztva (egy gyerek három évig jár az óvodába) azt jelenti, hogy kb. 100 fővel meg kell emelni az óvoda jelenleg 315 fős kapacitását. És akkor még nem beszéltünk az iskoláról, mert ezek a gyermekek nem maradnak majd óvodások. Persze ez az ingatlan-fejlesztés minimum 200-250 autót is jelent (de inkább többet), amik minden nap megjelennek majd a szűk utcákban. Ez tovább növeli majd az amúgy sem kis forgalmat a településen.

Egy ilyen volumenű építkezés nagy valószínűséggel okozhat károkat a község utcáinak jó részében, és jó néhány évre megzavarhatja majd több száz, a közeli és távolabbi környéken lakó pátyi lakos életét. (Leginkább az Árpád, Ady, Benedek Elek, Kodály Zoltán, Arany János, Tavirózsa utcákban lakók.) Aztán pedig az a minimum 200 autó ki tudja merre fog kijárni a főútra?

Véleményem szerint mivel a 2010 előtti években a megszámlálhatatlanul sok HÉSZ módosítással olyan kusza helyzetet teremtetett az akkori vezetés, hogy az Országos Főépítész se nagyon tudott rajta kiigazodni, illetve fontos íratok tűntek el az üggyel kapcsolatban az Önkormányzat irattárából, ezért első körben szakértő bevonásával ki kellene vizsgálni a helyzetet. Nem hagyatkozhatunk pusztán az érintett vállalkozó és az akkori alpolgármester, és polgármester véleményére (akik nem szakértők, viszont érintettek a kialakult helyzetben). Egy ilyen vizsgálat lehetőséget biztosítana arra, hogy kiderüljön, az önkormányzatnak milyen lehetőségei vannak, milyen tárgyalási pozícióból képviselheti Páty lakosainak érdekeit. Számomra úgy tűnik, hogy egyeseknek nem érdekük a helyzet megfelelő feltárása, talán ezért is lehetséges, hogy Szabó István alpolgármesternek az ezzel kapcsolatos indítványát elutasította a képviselők többsége.
Őszintén szólva én még a kétlakásos társasházaknak sem örülök, ha rajtam múlna és lehetőséget látok rá, akkor ezek felépítését sem támogatnám…

Mindezekért cserébe a Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság előtt a vállalkozó ajánlatában 45 millió forint befizetését ígérte az Önkormányzatnak, azaz ennyit fizetne azért, hogy a HÉSZ módosítása megtörténjen. Viszont a korábban szerződésben(?) vállat négyzetméterenkénti 650 Ft hozzájárulást, ami kb. 70-80 millió forint, nem kell befizetnie. Jogi álláspontunk szerint ennyit kellett volna a Mervó úr képviselte cégnek befizetnie, amikor 2006-2008 környékén hatályba lépett az akkori szabályozási terv. Ez persze nem történt meg…
Mervó úr elhangzott ajánlatában szerepel még néhány értéktelen külterületi út, árok. Egy belterületi út értéke 50ezer és 500ezer forint között van, míg egy külterületi ennek a töredéke, fillérekért lehet kisajátítani, egy árok értéke pedig nulla. Az ajánlat szerint az önkormányzat megtarthatja a korábbi megállapodás alapján amúgy is tulajdonát képező két építési telkét, melynek létét a tárgyalások során a vállalkozó vitatta, de a határozott jegyző figyelmeztetést követően ezen változtatott.
Mervó úr ajánlatát még a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság sem támogatta…Mondhatjuk, hogy aprópénz amit ajánlottak? 
Talán nem tévedünk nagyot. Számoljunk csak! Mennyit érhet ez a beruházás? Kb. 240 lakás átlagosan 25 millió forinttal számolva (ami nagyon jutányos), az hozzávetőleg 6 milliárd forint lehet! Az építőipar mai átlagos haszonkulcsa 40%. Mennyi a várható fejlesztői haszon? 2,4 milliárd, azaz 2400 millió forint. Ebből a falunak adnának 45 milliót! Hmm…
De ha csak a plusz 70 lakásra vetítem a felajánlott 45 milliót, akkor sem sokkal jobb a kép. A 70 lakás a 25 milliós átlagárral számolva, és a 40%-os haszonkulccsal pontosan 700 millió többletprofitot hozhat majd a fejlesztőknek. (Sőt, valószínűleg még többet, mivel egy négylakásos épületben lévő lakáson fajlagosan még nagyobb a haszon.) Tehát ebből a kb. 700 millióból ad vissza nagy kegyesen 45 milliót. És, a pátyi ingatlan panamákban már-már megszokott módon, a felajánlott cseretelkek, és az azokat tulajdonoló kft. adóhivatali végrehajtási eljárás alatt áll!

Hogy alakulhatott így ez az ügy?
Ez a terület 2006/2008-ban kapta meg a szabályozási tervet, akkor hatályba is lépett. Persze vannak, akiknek érdekes módon néha nagyon szelektív a memóriájuk, és jól el tudták kenni ezt a történetet egy 2013-as, átfogó rendezési tervi módosítás ügyével.

Hogy ki hibázhatott? Van-e felelős a “Golf-falu” történetére kissé hasonlító ügyben? Ha rosszindulatú lennék az is mondhatnám, hogy a 2006 és 2008 közötti faluvezetésben többek jó eséllyel pályázhatnak erre a címre, de természetesen ilyenre nem vetemedek, demokráciában az ember nem vádaskodik felelőtlenül. De azért emlékezzünk csak vissza, ki mit is csinált akkoriban!
Bognár András polgármester, Sági György alpolgármester volt és ebben az időszakban Fister Mihály dolgozott az önkormányzat ügyvédjeként is. Ők bizonyára mindent nagyon jól csináltak, csak valahogy…..véletlenül, nem készült megállapodás/szerződés arról a 70-80 millió Ft-ról… Vagy készült…? Nem tudjuk, iratok nincsenek. Nem is voltak, vagy eltűntek…!? Mindenesetre az összeg nem került befizetésre, az biztos!
Hogy, hogy nem, ma számtalan perben ez a Fister Mihály képviseli az önkormányzattal szemben álló feleket a bíróságon. Ezek a „felek” általában Kovács Jánost, illetve valamelyik cégét jelentik. Igen, azt a Kovács Jánost, akinek az érdekeltségeibe tartozó vállalkozásokkal a mai napig pereskedik az önkormányzat. 
Lehet, hogy, újra megnőtt a befolyásuk az önkormányzatot érintő ügyekre az azokat már 2010 előtt is manipuláló köröknek?

Székely László, polgármester

A 2016.11.24-ei Testületi ülés rövid összefoglalójaVáltás magas kontrasztú változatra

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.04.26.

1.napirend: A Pátyi Székely Kör kérelméről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja a Pátyi Székely Kör (2071 Páty, Kossuth u. 77.) kérelmét és tulajdonosi hozzájárulását adja a Páty Község Önkormányzat tulajdonában álló Páty, 161 helyrajzi számú ingatlanon a Pátyi Székely Kör megbízásából Kádár Ferenc képzőművész által elkészített harangláb felállításához.

tovább

Széchenyi 2020

Hirdetmények

Hirdetmény településrendezési eszközök módosításáról

A Páty Község Közigazgatási Területén fekvő 4602-4616 és 0177/5 hrsz-ú területek módosított településrendezési eszközeinek a 314/2012. (XI.8.) korm. r. 43.§ (2) bek. szerint közzétételéről

tovább

Képviselői vélemények

Idősek Napközi Otthona megkezdheti működését Pátyon

A Pátyi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 29-i ülésén úgy határozott, hogy az Önkormányzat feladat megbízási megállapodást köt a Levendula Senior Ház Szociális és Szolgáltató Kft-vel (továbbiakban: Levendula Ház) idősek nappali ellátását biztosítandó. Míg saját, önkormányzati ingatlanban nem tudja biztosítani az idősek méltó módon történő napközi ellátását, mint kötelező önkormányzati szociális alapszolgáltatást.

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Pátyi Piac
2
 • Focimeccs
 • Önkéntesként Tanzániában (2.0)
3 4 5 6
 • Amíg a MENTŐ megérkezik
7 8
 • Öregfiúk meccs
9
 • Kereszt felszentelés
10
 • Szelektív hulladékszállítás
11
 • Szelektív hulladékszállítás
 • Magyar Költészet Napja
12
 • Szelektív hulladékszállítás
13
 • Szelektív hulladékszállítás
14 15
 • Pátyi Piac
16
17 18 19 20
 • Iskolai beiratkozás
21
 • Iskolai beiratkozás
 • Pátyi Esték - 'Könyves sors' a magyar kultúra sorsa
22
 • Tánclépésben III.
23
 • Focimeccs
24
 • Szelektív hulladékszállítás
 • Óvodai beiratkozás
25
 • Szelektív hulladékszállítás
 • Óvodai beiratkozás
26
 • Szelektív hulladékszállítás
 • Óvodai beiratkozás
27
 • Szelektív hulladékszállítás
28
 • Zsákos zöldhulladék szállítás
 • Pátyi Tavasz
29
 • Pátyi Tavasz
 • Pátyi Piac
 • Irodalmi barangolás Kiss Eszterrel
 • Öregfiúk meccs
30
 • Pátyi Tavasz
 

Hirdetések

Zambelly Péter
2017. 04. 27.

Fiatal alkalmi munkást keresek bádogos mellé. Több 2-5 napos munka. Előny, ha jártas az épít...

tovább
Varga mihály
2017. 04. 26.

Kiadó garzonlakást,szobát keresek butorozva!... 0630 874-95-08

tovább
©2015 Páty önkormányzata