Páty

hu | en | de
Banner 9

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 


Mezőőr, mezőrendészet

Tóth Béla

Tel.: +36305642686


Gyepmester

Kincses Imre

Tel.:

+36706267378

hívható mindennap 0-24 h


Tuncsik József

Tel.:   +36209728231

Közterület-felügyelet

Szabó Sándor

Tel.:   +36301516923

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

BKTV

Dr. Monostori Ernő: Képviselői tájékoztatás

2018.02.22. 04:19

Magyarország önkormányzatairól szóló törvény megfelelő paragrafusára hivatkozással Polgármester úr felkérte a képviselő testület tagjait, hogy tegyenek eleget a törvényben meghatározott kötelezettségüknek, nyújtsanak írásban tájékoztatást képviselői tevékenységükről. Az említett felkérésnek eleget téve elkészítettem és benyújtottam a szóban forgó anyagot, amit ezennel – változatlan formában – közzé teszek.

 

 

 

 

 

 

Dr. Monostori Ernő: Képviselői tájékoztatás

Családommal Pátyon 2005 augusztusa óta lakunk, önkormányzati képviselővé pedig 2014 őszén választottak. Számomra a képviselőség elsősorban Páty és lakossága alaposabb megismerésének lehetőségét jelentette és jelenti. Arra törekedtem, hogy részt vegyek mindazon az eseményeken, melyekre, mint képviselő meghívást kapok, meg amire érdeklődésem hajt, vagy csak hogy jól érezzem magam családommal, illetve képviselő társaimmal, barátaimmal.

Ezen évek alatt, miközben még jobban megszerettem Pátyot. Kemény munkával sok odafigyeléssel sikerült ledolgoznom abból a „hátrányból”, melyet a pátyi őslakosokhoz, vagy a régebben itt lakókhoz képest érezhettem. Persze azon túl, hogy én kerestem pátyiak társaságát, ismeretségét, ők is egyre inkább elértek problémáikkal, elképzeléseikkel, esetenként barátságukkal. Ez a kapcsolat értelemszerűen elsősorban szűkebb pátriámmal, a Dobogó és környékével, illetve lakosaival bontakozott ki.

Szinte mindennapos kapcsolat jött létre például a Liget utca felújításának kivitelezése során a Dobogón és környékén élőkkel, most nem említve a többi térségbeli fejlesztések során előállt egyéb bejárásokat. A településünk fejlesztésével kapcsolatos kérdések azért Páty más térségéből is megtalálnak, ezeket is kellő körültekintéssel kezelem, ahogy alkalmam adódik, igyekszem „terepen” megismerni a dolog lényegét. Az Idősek Napközi Otthona létrehozásának hosszú, de talán már eredményt hozó folyamatában is több szépkorú pátyi polgár mindennapi gondjával szembesülhettem, és használhattam fel képviselői tevékenységem során az így szerzett tapasztalatokat.

Persze mint pénzügyi képzettséggel és gyakorlattal rendelkező képviselőt elsősorban a faluközösség, az Önkormányzat vagyonával történő gazdálkodás résztevékenységei, a mindennapok pénzügyei találnak meg leginkább. Mint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének minden képviselő testületi ülésre úgy kell készülnöm, hogy a testületi előterjesztések többsége érinti a költségvetést, azaz ennek a bizottságnak az anyagot érdemben tárgyalnia kell. E munkában egy jól összeszokott csapat, a bizottság képviselő- és külsős tagjai aktívan támogatnak.

Különféle pénzügyi-ellenőrzési területen szerzett gyakorlatom segít az önkormányzati gazdálkodás szerintem helyes megítélésben. Pénzügyekkel foglalkozni, revizori módszereket alkalmazni ugyanakkor nem mindig hálás feladat. A helyi adók rendszerének módosítása például nem sikerülhetett úgy, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon. Az éves költségvetés megalkotásakor sem lehet csak a minél több kiadással tervezni, arra a bizonyos „takaróra” is figyelni kell, hogy meddig ér, és hogy a következő évekre is jusson.

Aztán itt van például az ingatlanfejlesztések ügye. Leegyszerűsítve, az hogy mely területet hogy minősít az Önkormányzat, milyen építési lehetőséget ad az adott területnek, az – megítélésem szerint – egy „vagyoni értékű jog”, amivel a KÖZ érdekében az Önkormányzatnak gazdálkodnia kell. A kvázi átminősítésből eredő értéknövekményből a tulajdonostól el kell kérnie egy részt annak a humán infrastruktúrának a kiépítésére, ami első körben a község költségvetését terheli, és adódik például a lakosságszám növekedésből. Hasonlóan nehéz dolog a külterületek vezetékes infrastruktúrájának kiépítése és a jelentkező terhek/előnyök harmonikus megosztása. Több lépést tettem már a vázolt megközelítés érvényesítése (közérdek és egyéni/vállalkozói érdek összehangolása) érdekében, még van tennivaló. Felvállaltam. Sok munkával járó feladat az ilyen, viszont hálátlan.

Az ingatlanfejlesztésben mindig nagy pénz volt. Különösen igaz ez napjainkban, bizony Pátyon is. Többször felvetettem, hogy bizonyos területeken az Önkormányzat kezdeményezzen telekalakítást, fejlesztést, így egyrészt nagyobb befolyást gyakorolhatunk környezetünk fejlődésére, másrészt a képződő hasznot is közcélra fordíthatjuk. Jelentem, talán megtört a jég, már vannak követőim ebben a törekvésben.

Vallom, hogy az elfogulatlan és a legszélesebb köz-érdekében hozott döntések kézen fekvő garanciája a mind teljesebb körű nyilvánosság. Dolgozom ennek érdekében. Legutóbb az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) módosítása során fogalmaztam meg a nyilvánosság növelésének érdekében javaslatokat.

 

Páty, 2018. január 19.

Dr. Monostori Ernő

Váltás magas kontrasztú változatra

Széchenyi 2020

Hirdetmények

A hivatal zárva tart július 1-jén és 4-én

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Hivatalunk július 1-jén (hétfő) Köztisztviselők Napja és

július 4-én (csütörtök) technikai okok miatt zárva tart.

 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Hekman Tibor

jegyző

tovább

Meghívó testületi ülésre 2019.06.20.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2019. június 20-án, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Hirdetések

Nagy Dóra
2019. 06. 13.

Pátyon a Zsámbék-kanyarnál levő családi házba keresünk heti egy alkalomra bejárónőt. Fela...

tovább
Pap Csaba
2019. 05. 29.

Pátyra, családi házba keresünk heti 2 alkalomra bejárónőt, 2x4 órára. Jelentkezésüket ké...

tovább

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Mézes-hegy fejlesztése

Az Önkormányzat egy korábbi döntésével egyoldalú kötelezettséget vállalt a „Telepítési tanulmányterv Páty község Mézes-hegy mezőgazdasági kertes területére” című anyag elkészítésének finanszírozására, mintegy 4,5 millió forint értékben. A megbízott vállalkozás az anyagot elkészítette, a számlázott ellenérték kiegyenlítésre került. Napjainkban kezdődik e tanulmányterv érdemi vitája, azzal, hogy a képviselő testület 2018. szeptember 27-i ülésén kvázi elfogadta azt.

tovább

Legújabb videó

EP Választás 2019

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

©2015 Páty önkormányzata