Páty

hu | en | de
Fejléc 2

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 


Mezőőr, mezőrendészet

Tóth Béla

Tel.: +36305642686


Gyepmester

Kincses Imre

Tel.:

+36706267378

hívható mindennap 0-24 h


Tuncsik József

Tel.:   +36209728231

Közterület-felügyelet

Szabó Sándor

Tel.:   +36301516923

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

BKTV

Kurír főszerkesztőjének írt levél

2017.07.31. 15:04

Szádváriné Kiss Mária asszony
főszerkesztő
Pátyi Kurír
2071 Páty, Kossuth utca 83.
kurir@paty.hu

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozva a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV törvény 12.§ (1)és (2) bekezdéseire 2017. június 15. napján kértem, szíveskedjék a Pátyi Kurír következő, 2017. júliusi számában helyreigazító közleményt közzétenni tekintettel arra, hogy a Pátyi Kurír 2017. júniusi száma 3. oldalán „Harangláb az elszakított országrészekért” című írásában Székely László a Képviselő testülettel, illetve - többek között - velem kapcsolatban számtalan valótlan tényt állított, híresztelt és hamis színben tüntetett fel.

Ön a 2010. évi CIV törvényt megsértve helyreigazító kérelmem tartalmát jogszabály ellenesen megváltoztatta azzal, hogy a helyreigazítást nem a Pátyi Kurír júliusi száma 3. oldalán, hanem csak a 16. oldalán jelentette meg, illetve az alatt „Bognár András levele kapcsán” címmel hely adott Székely Lászlónak arra, hogy újabb valótlanságokat állítva tegyen kísérletet jogszabálysértő eljárásának magyarázására.

Álláspontom szerint az Ön eljárása összeegyeztethetetlen a pártatlan tájékoztatás szabályaival.

Ezért kérem, szíveskedjék a 2017. június 15. napján kelt helyreigazító kérelmemet a Pátyi Kurír 2017. augusztusi száma 3. oldalán minden mellé, alá, fölé, stb. tett kommentár nélkül megjelentetni.

Kérem továbbá - hivatkozva a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV törvény 12.§ (1)és (2) bekezdéseire – szíveskedjék a Pátyi Kurír 2017. augusztusi számában az alábbi helyreigazító közleményt közzétenni tekintettel arra, hogy a Pátyi Kurír 2017. júliusi száma 16. oldalán „Bognár András levele kapcsán” című írásában Székely László a valósággal szemben számtalan újabb valótlan tényt állított, híresztelt és valós tényeket hamis színben tüntetett fel. Így többek között:

Székely László polgármester hamisan állította, hogy neki, vagy bárki másnak levelet írtam volna, amire neki válaszolnia kellene. Székely László hamis állításának oka, hogy a megjelent helyreigazítási kérelemmel szemben egyébként nem lett volna lehetősége az Iskola utcai felújítással kapcsolatos nyomozás lezárásával összefüggően elkövetett jogszabálysértéseinek elkenésére.

Ezzel szemben a valóság az, hogy helyreigazítási kérelem formájában kértem a Pátyi Kurír főszerkesztőjét, hogy Székely László hamis állításait igazítsa helyre, illetve számítva arra, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően ennek a főszerkesztő nem tesz eleget helyreigazítási kérelmemet közlemény formájában is megjelentettem a www.paty.hu-n.

Székely László továbbra is hamisan állítja, hogy „ha a feljelentésben számtalan alkalommal szerepel a neve negatív összefüggésben, majd ezen dokumentum alapján „ismeretlen tettes” ellen megszüle­tik a feljelentés, azt persze ha jogászkodunk és csűrjük-csavar­juk lehet továbbra is „ismeretlen tettesnek” nevezni, de minden normális ember, aki a sorok mögé lát tudja, hogy ez kifejezetten ellene szólt.”

Ezzel szemben a valóság, hogy a képviselő testület ismeretlen tettes és nem a polgármester elleni feljelentés megtételére kérte fel a polgármestert, aki számtalan jogszabály (törvény, rendelet, szervezeti és működési szabályzat, stb.) alapján jogosult és köteles képviselni az önkormányzatot a nyomozóhatóság előtt.

A polgármester hamisan állítja, hogy „valótlan és félrevezető, hogy ebben az esetben a képviselőknek a feljelentés mellett kellett dönteniük. Pláne nem kellett volna a feljelentés megtételére kötelezni a polgármestert.”

Ezzel szemben a valóság, hogy a képviselők az előterjesztés megvitatása után gondos gazdaként határozták el, hogy az önkormányzat és a település érdekeinek védelmében akkor járnak el helyesen, ha a rendőrség segítségét kérik annak eldöntéséhez, hogy a települést érte-e érdeksérelem, vagy kár. A határozat végrehajtása és az önkormányzat képviselete pedig a polgármester jogszabályon is alapuló kötelezettsége.

Székely László hamisan állította, hogy „A jogerősség időpontjának kérdésére pedig nem tértem ki az említett cikkben, nem is ez volt a lényeg.”

Ezzel szemben a valóság az, hogy a jogerő kifejezetten lényegi kérdés, mert ha egy nyomozást megszüntető határozat jogerőre emelkedik a sértett elveszti a jogát arra, hogy a rendőrségtől, vagy ügyészségtől segítséget kapjon a károkozó személyének megállapításában, kárai megtérülésében, miközben a károkozót a jogerő futni hagyja.

Székely László hamisan állította, hogy „ képviselő-testület pedig azért nem határozhatott, hogy pa­nasszal él a rendőrség, nyomozást megszüntető határozata el­len, mert – ahogyan a jegyző úr is ismertette a testületi ülésen – a Pest megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást megszüntető határozatával szemben ebben az esetben panasztételi joga kizá­rólag az ügyészségnek volt, a képviselő-testületnek és a feljelen­tőnek nem.”

Ezzel szemben a valóság az, hogy a 13000/566/2016.bü. számú nyomozást megszüntető határozat szerint a bűncselekmény feljelentője, - ha sértett is - élhet a panasz jogával. A bűncselekmény feljelentője és sértettje Páty Község Önkormányzata, akit Székely László polgármester és nem Székely László magánszemély képviselt. Ha a polgármester, mint a képviselő testület által meghatalmazott képviselő a testület jogosítványait elvonja fegyelmi vétséget követ el.

A jegyző feletti munkáltatói jogokat gyakorló polgármesternek a jegyző hibás jogértelmezésére történő hivatkozása a polgármester felelősségét nem csökkenti, sőt súlyosbítja, mert az Iskola utca felújítása során a feljelentésben megfogalmazott gyanús körülmények ismeretlen elkövetőjének felelősségre vonása meghiúsult.

Mindez ezért, mert a polgármester képtelen megérteni, hogy ebben az ügyben ő nem, mint magánszemély, hanem a vélhetően kárt szenvedett önkormányzat képviseletében járt el, illetve kutya kötelezettsége lett volna az önkormányzat számára biztosítania, hogy a panasz kérdésében kifejezze akaratát.

Ha a képviselő testület a panasz mellett döntött volna ezzel az ügyészségre bízhatta volna – és nem a polgármesterrel függelmi viszonyban lévő jegyzőre – annak eldöntését, hogy a polgármester által képviselt sértett önkormányzat számára a büntetőeljárási törvény biztosítja-e a nyomozás megszüntető határozattal szembeni panaszjogot.

 

Páty, 2017. július 30.                                                            Dr. Bognár András

Váltás magas kontrasztú változatra

Széchenyi 2020

Hirdetmények

A hivatal zárva tart július 1-jén és 4-én

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Hivatalunk július 1-jén (hétfő) Köztisztviselők Napja és

július 4-én (csütörtök) technikai okok miatt zárva tart.

 

Megértésüket köszönjük!

Dr. Hekman Tibor

jegyző

tovább

Meghívó testületi ülésre 2019.06.20.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2019. június 20-án, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Hirdetések

Nagy Dóra
2019. 06. 13.

Pátyon a Zsámbék-kanyarnál levő családi házba keresünk heti egy alkalomra bejárónőt. Fela...

tovább
Pap Csaba
2019. 05. 29.

Pátyra, családi házba keresünk heti 2 alkalomra bejárónőt, 2x4 órára. Jelentkezésüket ké...

tovább

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Mézes-hegy fejlesztése

Az Önkormányzat egy korábbi döntésével egyoldalú kötelezettséget vállalt a „Telepítési tanulmányterv Páty község Mézes-hegy mezőgazdasági kertes területére” című anyag elkészítésének finanszírozására, mintegy 4,5 millió forint értékben. A megbízott vállalkozás az anyagot elkészítette, a számlázott ellenérték kiegyenlítésre került. Napjainkban kezdődik e tanulmányterv érdemi vitája, azzal, hogy a képviselő testület 2018. szeptember 27-i ülésén kvázi elfogadta azt.

tovább

Legújabb videó

EP Választás 2019

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

©2015 Páty önkormányzata