Páty

hu | en | de
Banner 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Sági György válasza Székely Lászlónak a 2016.december 29-én megjelent írására

2017.01.07. 12:19

avagy hogyan próbál a polgármester „újra felkapaszkodni a golfáramlatra”?

Hivatkozott levelében Székely László sérelmezi, hogy az „Akár 10 %-os lakosságnövekedés néhány év alatt” című írásával szemben helyreigazítást kértem ahelyett, hogy „írtam volna egy cikket a véleményemmel.”

Ezen a felületen nem kívánom részletezni, hogy mi a különbség a hamis állításokkal szembeni helyreigazítási kérelem, illetve egy vélemény cikk között.

Különösen nem annak a polgármesternek, aki szabadon feltehet bármit a honlapra, miközben a helyreigazítási kérelmek megjelenését akadályozza.

Ugyanakkor élek a felkínált lehetőséggel és jelen helyreigazítási kérelmemben kifejtem a véleményemet is.

A polgármester újabb írásában láthatóan igyekszik a felelősséget a jegyzőre és a főépítészre hárítani, amikor azt írja, hogy az „általa leírt tényekben, úgy véli igaza van, azok a jegyző úr és a főépítész úr álláspontján, véleményén alapulnak, a többi felvetésem pedig találgatás.”

Álláspontom szerint Páty község felelős polgármestere nem bújhat ki a felelősség alól azzal, hogy saját felvetéseit – biztos, ami biztos alapon, már előre - találgatásnak minősíti.

Azzal sem bújhat ki a felelősség alól, hogy utólag a jegyzőre és a főépítészre hivatkozik. Arra a jegyzőre, aki november utolsó hetében „a centit vágva” arra várt, hogy napokon belül elhagyhassa a hivatalt.

Vagy arra a főépítészre, aki a közbeszerzések során képtelen volt észrevenni, hogy a tervek szerinti 6 méter széles út helyett csak 4,5 méter széles út épül, illetve az útból hiányzik 80 ahhoz, hogy az elérjen a terveken szereplő célig.

Ilyen szakember véleményében én nem bízok, különösen akkor nem, ha az illető hosszú évek óta a polgármester kegyéből, kegyelméből teszi a semmit a polgármesteri hivatalban.

A polgármester írása végén felteszi a kérdést, hogy „miért nem értek egyet az önkormányzat által foglalkoztatott szakemberek: jegyző, főépítész véleményével?”

Azt gondolom, hogy erre a kérdésre fent megválaszoltam, de látva, hogy a polgármester a kérdésnek különös jelentőséget tulajdonít, részletezem miért vesztette el bizalmamat a főépítész:

  1. A főépítész készítette és terjesztette elő azt a „A településképi véleményezési eljárásról” szóló 20/2013. (VIII.29.) rendeletet, amelyet a kormányhivatal felszólítására 2014-ben azért kellett módosítani, mert a képviselő-testület akaratával szemben azt engedte, amit a képviselők tiltani szerettek volna. Ezért jobb helyen azonnali szerződésfelmondással jutalmazzák a havi többszázezer forintot kereső „szakembert.”
  2. A 022-es helyrajzi számú úgynevezett Mervó telkek ügyében úgy alakította ki „szakvéleményét”, hogy kísérletet sem tett arra, hogy Dr. Bognár Andrástól, vagy tőlem, - akik 2006-ban a képviselő-testület tagjai voltunk – tájékoztatást, információkat kérjen.
  3. Kiszolgálta a polgármester szemünk előtt kibontakozó hecckampányát, amelynek célja az elárult elkerülő út és golf ellenes mozgalom felélesztése. Másképpen nem értelmezhető, hogy csak azt a rendeletet veszi észre, amely ezt a célt szolgálja. Az rendelet pedig, amelyik nem szolgálja a polgármester „üljünk újra fel a Golf áramlatra” szándékát, nem veszi észre.

Ezért a polgármester újólag valótlanul állította, hogy a ”022-es helyrajzi számú ingatlanokra érvényes szabályozási terv hatályba lépett, illetve az ingatlanfejlesztő(k) jogszerűtlenül nem fizették be a területfejlesztési díjat.”

Ezzel szemben a valóság az, hogy a polgármester által a leveléhez csatolt és alaptalan állításai alapjául szolgáló 33/2006. (IX.28.) számú rendeletet, amely 2006. november 15-én lépett volna hatályba a 29/2006. (VIII.31.) számú rendelet 2006. szeptember 28-án felülírta: E rendelet szerint a 022-es helyrajzi számú ingatlan esetében a szabályozási terv külön hatályba léptető rendelettel léphet hatályba.

Ezt a szabályt erősíti meg a 2006. november 10. napján hatályba lépett 40/2006. (XI.9.) számú rendeletmódosítás, amely szerint a helyi építési szabályzatról szóló 18/2002. (X.15.) rendeletben a 022-es (SZT-5/B) helyrajzi számú területre vonatkozó építési szabályok külön hatályba léptető rendelet alapján lépnek hatályba.

Azt gondolom, ha az érintett ingatlantulajdonosok szerint a számukra kedvező hatálybaléptetés a polgármester állítása szerint 2006. november 15-én megtörtént volna, akkor legalább egy közülük kártérítési pert indított volna az önkormányzat ellen arra hivatkozva, hogy a hatályba lépést 2006. november 10-vel a képviselő-testület annullálta.

Ezért hiába utasítja vissza a polgármester, hogy „figyelmetlenül, felelőtlenül kárt okozott” a valóság az, hogy a hatályba léptetésre csak 2013-ban került sor, amikor a testület megalkotta a 19/2013. (VII.4.) önkormányzati rendeletet, amely 7.§  illetve 2. számú BSZT melléklete számol a területtel belterületként (LK-15- ös övezetbe sorolás mellett).” EZ pedig azt jelenti, hogy az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért felelős Székely László polgármester figyelmetlenül és felelőtlenül készítette elő a szabályozási terv átfogó rendezését, illetve mint a módosítás előterjesztője kárt okozott Páty Község Önkormányzatának.

Feltéve, de nem megengedve, hogy a szabályozási terv valóban 2006-ban hatályba lépett volna, akkor a polgármester irányítása alatt lévő polgármesteri hivatal 2010-től miért nem vetett ki telekadót a tulajdonosokra?

Ezek szerint a polgármester szakemberei a jegyzők és a főépítész nem olvasták, nem ismerték a HÉSZ-t?

Persze ez nem lehet a polgármester mentsége, mint ahogy az sem, hogy 2013. július 4-t követően sem szedték be a telekadót. Ez pedig végső soron a polgármester felelőssége, aki felel a hivatal jogszerű működéséért, az önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűségéért és a jegyző tevékenységéért.

A helyi szabályozási terv bonyolultságával kapcsolatos polgármesteri sirámokat nem kívánom kommentálni. Azt azonban szeretném aláhúzni, hogy a polgármesternek nem kell mindenhez értenie, de ahhoz igen, hogy olyan szakértőkkel vegye magát körbe, akik képesek a bonyolult helyzetek átlátására, illetve képesek segítséget kérni azoktól, akik vélhetően jobban ismerik az adott helyzetet.

A független szakértő alkalmazása nem bűn, magam is élek vele, még akkor is, ha a polgármester fanyalog ezen.

Az viszont bűn, ha a polgármester a szakértőit nem a hozzáértésük, hanem politikai lojalitásuk alapján választja, majd létrehoz közte és „szakértői” között egy olyan függelmi viszonyt, amelyben a szakértő nem szakértő többé, hanem a polgármester hibás nézeteinek igazolója, szolgálója.

Végezetül a polgármester immár sorozatosan azt állítja, hogy a lakosság növekedése a falunak kárt okoz, miközben úton-útfélen azt szajkózza, hogy minél több pátyi lakosra lenne szükség, hogy az állami fejkvóta növekedjen, vagy rosszul értem kampányát, amivel minél több pátyi lakcímmel rendelkező állampolgárt szeretne?

Azt gondolom, hogy Páty község polgármesterének hitelességét alapvetően kérdőjelezi meg, hogy amíg a lakosságszámhoz kötötten növekvő állami támogatást szívesen elköltené, addig az állam által támogatott CSOK programmal szemben ellenpropagandát fejt ki.

Nem lehet ezt másképpen értelmezni, amikor azt írja a Pátyi Kurírban, hogy „a 720 lakosból jó eséllyel akár kb. 35-40 % lesz a gyermek, mivel ezek CSOK-os lakások lesznek. Ez durván 250-300 gyereket jelent.”.

Székely László szerint ezek a gyerekek Páty terhére lesznek?

Székely László szerint Páty politikai vezetésének nem kell kivennie a részét abból, hogy a magyarság fogyása megálljon?

Én még olyan népesség fejlődést nem láttam, amelyhez ne lett volna szükség új lakóterületekre, vagy a polgármester az 1950-es évek lélekölő társbérleti rendszerét szeretné viszont látni az országban?

Az is csődhöz vezetett, mint ahogy a polgármester modern kulákozásának 1950-es évek elődje is. Akkor elvették az úgynevezett kulákok földjét vagyonát, most a polgármester ugyanezt teszi, amikor az ingatlan tulajdonosok még meg sem termelt profitjára úgy tenné rá a kezét, hogy semmilyen valós tapasztalata nincs az ingatlanfejlesztések kockázatairól, vagy költségeiről.

A polgármester a hat év alatt bebizonyította, hogy nem képes a pontos számítások elkészítésére, lásd az iskola-, vagy útfelújítások során tapasztalt több tízmilliós pótigényeire, vagy a falu tartalékvagyonának 170 millióval történt apasztására.

Bizonyára számítási hibái miatt nem volt sikeres vállalkozó polgármestersége előtt, illetve ezért légből kapottak a 022-es helyrajzi számú területek kapcsolatos számai is.

Ezekhez én nem kívánok asszisztálni!

A polgármester felteszi a kérdést: „Hova a hirtelen sietség?”

A válaszom: a polgármester hat éven keresztül semmit nem tett azért, hogy a közeli, illetve a távolabbi jövőben Páty fejlődéséhez rendelkezésre álljanak a szükséges források. A polgármester lustasága miatt késésben vagyunk. A területfejlesztés ugyanis olyan feladat, amely máról holnapra nem hoz eredményt. Az eredményekhez évek kellenek.

Talán megérti ezt a polgármester, ha hozok egy példát!

A 2016-ban megindult iparterületi fejlesztést nem az tette lehetővé, hogy ebben az évben a polgármester részt vett két-három találkozón a fejlesztőkkel, vagy két-három előterjesztést tett a képviselő-testületnek, hanem az tette lehetővé, hogy a képviselő testület 2006 és 2010 között megalkotta azokat a szabályozási terveket, amelyek most alapját biztosítják a fejlesztésnek, amelyből a településnek adóbevételei fognak keletkezni.

Megjegyzés: Ezt a levelet 2017. január 2-án leadom a polgármesteri hivatal titkárságán. Kíváncsi vagyok, hogy az ismeretlen cenzor mikor ad engedélyt a honlap üzemeltetőjének arra, hogy megjelenjen!

2017. január 02.

Sági György

Váltás magas kontrasztú változatra

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.12.13.

1.napirendi pont: Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Németh Zoltán (1112 Budapest, Facsemete u. 29.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzat tulajdonát képező (tulajdoni hányad: 1/1), 4221/1 helyrajzi számú, 6228 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanra vonatkozó vételi szándékát fejezi ki.

tovább

Hirdetmények

ELBIR Hírlevél - Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról és a trükkös lopásokról

Az „unokázós” csalásokról

Egyedülálló időskorúak célpontjai az újra és újra felbukkanó csalóknak. Az "unokázós" módszer lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt áldozatot az alábbi színlelt indokokkal.

tovább

Széchenyi 2020

Képviselői vélemények

Válasz a Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület Írására

Örülök, hogy az egyesület gyorsan reagált az elkerülő utakkal kapcsolatos írásomra. Ha jól emlékszem ez ugyanaz a szöveg, melyet néhány hete, hónapja a KT minden tagja megkapott, mikor a lehajtóról vitáztunk. Már akkor is elmondtam, hogy nem értek egyet az írásban megfogalmazott állításokkal. Valószínű, hogy most sem fogjuk egymást meggyőzni a saját igazunkról, de legalább, akik olvassák, azok is kialakíthatják a saját véleményüket,  illetve pontosabb képet fognak kapni a problémáról.

tovább

Legújabb videó

©2015 Páty önkormányzata