Páty

hu | en | de
Banner 4

Páty Hírek - A PVK és a Faluüzemeltetési csoport integrációja

2013.04.16. 16:09

:: PÁTY - Hírlevél ::

2012 tavaszától-nyarától egyre több önkormányzat alakítja át vagyonkezelési modelljét. Egészen eddig Pátyon a vagyonkezelési feladatok szétszórtan jelentkeztek: az Önkormányzat Faluüzemeltetési csoportja a faluüzemeltetési feladatokat látta el (közterületek rendben tartása, intézményi karbantartási feladatok, stb.), a PVK Kft. a víziközmű- és csatornaszolgáltatással foglalkozott.

A FALUÜZEMELTETÉSI csoport feladatainak és munkavállalóinak PVK Kft.-be történő integrációjára a víziközmű üzemeltetésének megváltozása, a vagyonkezelési feladatok ellátásának rugalmasabb biztosítása, adózási szempontok és a jövőbeni vállalkozási, hasznosításai feladatok hatékonyabb ellátása miatt van szükség. A teljes integráció 2013.05.01-től jön létre.

1. A víziközmű üzemeltetésének megváltoztatása a 2011. évi CCIX. törvény elfogadása óta nyilvánvaló: egy Páty méretű és lakosságszámú település a törvény alapján nem tarthatja meg a víziközmű- és csatornaszolgáltatást saját kézben. A víziközmű és csatornaszolgáltatás üzemeltetési feladatainak átadása más szolgáltatónak, törvényszerűleg együtt jár a víziközmű és csatornaszolgáltatás vagyonelemeinek megtartásával, azaz a vagyonkezeléssel (valamint minden ezzel együtt járó karbantartási, állagmegóvási feladat továbbvitelével). Az integrációval nem üresíti ki a döntéshozó a gazdasági társaságot, hanem a meglévő eszközeit és know-how-ját a faluüzemeltetés hagyományos feladataira is alkalmazni tudja.

2. A vagyonkezelési feladatok ellátása eddig olyan helyzeteket teremtett a községben, hogy több esetben a Faluüzemeltetési csoport a PVK Kft. eszközeit - nehézkesen, adminisztrációval terhelt módon - tudta csak használni. Egy ekkora méretű község nem engedheti meg magának, hogy a 100 % tulajdonában álló társaság eszközei kihasználatlanok legyenek. Az integrációval a tulajdonos ésszerűbben és hatékonyabban tudja megszerveztetni a mindennapi munkavégzést. A vagyonkezelési feladatok, eszközök és munkavállalók egy szervezetbe tömörítésének következményeként valamennyi beruházási és állagmegóvási feladatot rugalmasabban és egyszerűbben tudja elvégeztetni a tulajdonos.

3. Adózási szempontból a helyzet ugyanolyan marad az integrációt követően, ugyanis annak ellenére, hogy a társaság áfa alany, egy bizonyos Támogatási Szerződésből kifolyólag a feladatok ellátására kötelezett marad, éppúgy, mint a Faluüzemeltetési csoport esetében (így az élőmunka-teher költségét nem terheli az áfa). Adózási szempontok tehát nem hátráltatják az integrációt.

4. A jövőben tehát a PVK Kft.-t az önkormányzat olyan tiszta profilú vagyonkezelő céggé kívánja átalakítani, amely képes arra, hogy a víziközműhöz tartozó vagyonelemek mellett a vagyonkezelési feladatok között az állagmegóvás mellett a beruházási feladatokat is képes legyen ellátni. Ezen felül, a társaság fejlesztése együtt jár azzal, hogy helyben és környező településeken vállalkozási feladatokat is ellásson a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetve.

 

Czentár László
PVK ügyvezető igazgató


©2015 Páty önkormányzata