Páty

hu | en | de
Banner 7

Páty Hírek - Megszűnt a 900 ezer Ft-os közműfejlesztési hozzájárulás!

2013.11.12. 16:17

:: PÁTY - Hírlevél ::

Pátyon megszűnt a 900 ezer Ft-os közműfejlesztési hozzájárulás!

 

Ezúton ismételten tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Képviselő-testület júliusi eleji határozatában megszüntette a bruttó 952.500 Ft-os lakossági közműfejlesztési hozzájárulást, így a jövőben nem kell azt megfizetni.
A most teljes egészében eltörölt lakossági közműfejlesztési hozzájárulást még 2005-ben emelte meg az aktuális képviselő-testület erre az összegre, majd a következő ciklusban nem nyúltak hozzá. Ennek oka az volt, hogy az akkori Képviselő-testület által felvett 603 millió Ft összegű „Ivóvízminőség javítását szolgáló, valamint szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási fejlesztési hiteljogi biztosítékául ezt, a megemelt összegű közmű fejlesztési hozzájárulást tették.

Mint tudvalevő 2012 októberében Magyarország Kormánya bejelentette, hogy átvállalja a települési önkormányzatok 2012. december 31-én fennálló adósságállománya, valamint ezen adósságnak az átvállalást követően esedékessé váló járulékai összegét.
Ezt követően elindult a hitelátvállalási eljárás, amelynek első lépéseként a Magyar Állam és Önkormányzatunk között megállapodás született 2013 februárjában. Második lépésben megszületett a Magyar Állam és Önkormányzatunk, valamint az OTP Bank Nyrt. közötti tartozásátvállalási szerződés, amelynek aláírására 2013. június 27-én került sor. Addig az időpontig a hitelt fizetni kellett!

Ezt követően azonban, annak érdekében, hogy csökkentse a lakosság terheit, Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lehető leghamarabb, 2013. július 3-i ülésén 163/2013. (VII.3) számú határozatával „kivezette” a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás intézményét. Korábban azért nem lehetett, mert a hitelátvállalási szerződés aláírása előtt a banknak jogában állt volna fedezetelvonás miatt a szerződést azonnali hatállyal felmondania.

Érdekességképpen, a környező önkormányzatok nagy része, kisebb-nagyobb mértékben a mai napig szedi ezt a típusú hozzájárulást.

A pletykákra és e tárgyban egyéb megjelent írásokra reagálva fontos megjegyezni tehát, hogy a jelenlegi Pátyi Önkormányzat az első adandó alkalommal (a hitel állami átvállalása után) megszüntette az előző testületek által hatszorosára emelt hozzájárulást. Ugyanakkor a korábbi befizetéseket - mivel azok beszedése a mai napig nem törvénytelen - az összes vonatkozó szabályozást figyelembe véve nem kell visszafizetni, erre a jogszabályok nem kötelezik az Önkormányzatot (ami egyébként ellehetetlenítené Páty község további gazdálkodását).


Mellékelünk egy táblázatot a 2000-es évek elején lezajlott folyamat könnyebb áttekinthetősége érdekében.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás mértékének változása
KT határozat éve
Víz nettó  
Csatorna nettó
Bruttó összesen Emelkedés mértéke
1999 nbsp;40 000Ft
80 000Ft 150 000Ft 100%
2002 külterület 120 000Ft 200 000Ft 400 000Ft 267%
belterület I. övezet
80 000Ft 200 000Ft 350 000Ft 233%
belterület II. övezet 200 000Ft 400 000Ft 750 000Ft 500%
2005 285 000Ft 465 000Ft 937 500Ft 625%
ÁFA kulcs változás miatt
285 000Ft 465 000Ft 952 500Ft 635%

 

A táblázat jól mutatja, hogy a lakossági közműfejlesztési hozzájárulást az 1999-es 150 ezer Ft-os összegről néhány év alatt két lépcsőben több mint hatszorosára (625 százalékkal!!!) emelték 937.500  Ft-ra. Ezt törölte el júliusban a jelenlegi Képviselő-testület.


Véleményünk szerint ennek a brutális emelésnek nem volt elfogadható indoka a vákuumos rendszer kiváltási költsége sem, hiszen arra egy felelős gazdálkodás esetén a 80 M Ft-os állami támogatás és az eszközhasználati díj elegendő fedezetet kellett volna biztosítson.

 


©2015 Páty önkormányzata