Páty

hu | en | de
Banner 7

Páty Hírek - PVK tájékoztatás

2013.10.28. 16:16

:: PÁTY - Hírlevél ::

PVK tájékoztatás a víz-és csatorna szolgáltatásról valamint a hulladékszállításról

 

TISZTELT FOGYASZTÓINK!

Ezúton szeretnénk, tájékoztatjuk Önöket a PVK Kft jelenlegi helyzetéről.

1.    VÍZ- ÉS CSATORNA ÜZLETÁG

A 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról többek között kimondja, hogy az a vízközmű, amely nem rendelkezik 150 000 felhasználói egyenértékkel, 2014.01.01-től önállóan nem működhet tovább.

Társaságunk és a tulajdonos, a Páty Község Önkormányzata döntése értelmében a vízközmű üzletág a Dabas és Környéke Vízügyi Kft – be (röviden: DAKÖV) tagozódik be. A betagozódás előzetes programterv szerint halad.
Törekszünk arra, hogy Fogyasztóinknak az átállás zökkenőmentesen történjen.

A PVK Kft a víz- és csatorna üzletágától való kényszerű megválásával a cég kezelésében csak a községüzemeltetési feladatok maradnának. Így a kiürült üzletág arra késztette a Tulajdonost és a cég vezetését, hogy egy új szolgáltatással bővítse a tevékenységét. Ez a hulladékgyűjtés és szállítás üzletág.

2.    HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS ÜZLETÁG

A hulladék begyűjtéséhez és szállításához szükséges engedélyeztetési folyamat végéhez közeledünk. Készülve a feladatra a hulladékszállító autó, a „kukás autó” szerződés szerint már a rendelkezésünkre áll. Ugyancsak szerződést kötöttünk két hulladéklerakó hellyel, valamint munkatársainkat beiskoláztuk, hogy az előírásnak megfelelő végzettséggel rendelkezzenek. Jelenleg folyik az új számlázó és nyilvántartó informatikai szoftver kialakítása. Az Ügyfélszolgálati Iroda a társaság székhelyének (2071 Páty Rákóczi u. 74.) épületében lesz.

Terveink között egyelőre továbbra is megmaradnának a 60; 120; 240 literes gyűjtőedények (kukák), valamint a 60; 120 literes zsákok.
A lakosságnak lehetősége lesz az évi egyszeri lomtalanításra is. A kihelyezett gyűjtőedényeket továbbra is heti egyszer ürítjük, változás csak az ürítés napjaiban lehet és a szolgáltatást negyedévente számlázzuk.

További céljaink között a szelektív hulladékgyűjtés hatékonyabbá tétele szerepel.

Az új hulladékszállítási és gyűjtési szerződés megkötésének módjáról és időpontjáról a következő tájékoztatónkból, valamint a www.pvk.hu és a www.paty.hu honlapokon értesülhetnek.


Páty 2013. október 28.


Czentár László
ügyvezető igazgató


ÉRTESÍTÉS!
A községben a zöld lombhulladék összegyűjtése:
2013. november 18. és 21. között lesz!!!

 


©2015 Páty önkormányzata