Páty

hu | en | de
Banner 8

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.08.10.

2017.08.23. 22:20

1.napirendi pont: A Hunyadi és Bánya utcák felújítása közbeszerzési eljárásának kiírásáról – ZÁRT ÜLÉS

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „Útfelújítás Páty községben – Hunyadi utca” címmel összefoglaló tájékoztató közzétételével indított nyílt közbeszerzési eljárást ír ki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, 115. § (2) bekezdése alapján.

A melléklet szerinti ajánlattételi felhívást és ajánlati dokumentációt elfogadja és felkéri a vele szerződésben álló közbeszerzési szakértőt, hogy gondoskodjon az ajánlattételi felhívás megküldéséről.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította az előterjesztés határozati javaslatának Bánya utcára vonatkozó részét.

2.napirendi pont: A Képviselő-testület 273/2017. (VII. 21.) határozatának módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 273/2017. (VII. 21.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
„Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Fürgelábú Roma Táncsoport részére 130.000 Ft összegű támogatást nyújt egy Sopron-Bécs utazás költségeire.
A támogatás forrása: a 2017. évi költségvetési rendelet 9. mellékletének általános tartalék előirányzata.
A támogatási összeggel a Fürgelábú Roma Tánccsoport 2018. február 28. napjáig köteles elszámolni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.”

3.napirendi pont: A Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnok tervezésére beérkezett árajánlatokról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 629/2 helyrajzi számú ingatlanra tervezett sportcsarnokra vonatkozó pályázati terv és engedélyezési tervdokumentáció elkészítésével megbízza az A3 ÉPÍTÉSZ Kft.-t (1131 Budapest, Vőlegény u. 60.), az árajánlatában szereplő 7 800 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 9 906 000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Sportcsarnok tervezése” címzett tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

4.napirendi pont: A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában műfű burkolat elhelyezésének költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 256 m2 műfű burkolat, 64 fm szegélykővel és 25 cm bazaltréteggel történő elhelyezésével megbízza az Sz&Sz Ép-Ker. Kft.-t (2093 Budajenő, Kossuth L. u. 27.), az árajánlatában szereplő 4 880 Ft + ÁFA/ m2 összegért. Felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét a vállalkozási szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezés költségeihez a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szülői Szervezete 300 000 Ft.-tal hozzájárul, a kivitelezéshez szükséges további bruttó 1 286 585 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

5.napirendi pont: A PVK Nonprofit Kft. járműbeszerzésének költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkeretéből 5 700 000 Ft összeget biztosít a PVK Nonprofit Kft. részére jármű beszerzésére. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.
A támogatás folyósításának a feltétele a támogatási szerződés megkötése. A támogatás felhasználásáról a kedvezményezettnek 2018. január 31-ig beszámolási kötelezettsége van.
A Képviselő-testület felkéri az Önkormányzat jogi képviselőjét a támogatási szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. 

6.napirendi pont: Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési vázlatról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz a tervezés megkezdéséhez jóváhagyja az orvosi rendelők elhelyezését tartalmazó tervezési vázlatot, a melléklet szerinti tartalommal.

7.napirendi pont: Tájékoztatás a Vis maior pályázat benyújtásáról

A napirendhez határozat nem született.

 

Rövid összefoglalónk nem hivatalos jegyzőkönyv, csupán a határozatok szövegének ismertetésére korlátozódik.
http://www.paty.hu/video

Váltás magas kontrasztú változatra

Hirdetmények

Társasházak napja konzultációs napok

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a háztartásokban keletkező tüzek számának csökkentése érdekében konzultációs lehetőséget biztosít a társasházkezelők, közös képviselők és lakástulajdonosok számára.

tovább

Széchenyi 2020

Meghívó testületi ülésre 2017.09.14.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését
2017. szeptember 14-én, csütörtökön, 08:30 órára
összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

tovább

Legújabb videó

Képviselői vélemények

Kurír főszerkesztőjének írt levél

Szádváriné Kiss Mária asszony
főszerkesztő
Pátyi Kurír
2071 Páty, Kossuth utca 83.
kurir@paty.hu

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozva a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV törvény 12.§ (1)és (2) bekezdéseire 2017. június 15. napján kértem, szíveskedjék a Pátyi Kurír következő, 2017. júliusi számában helyreigazító közleményt közzétenni tekintettel arra, hogy a Pátyi Kurír 2017. júniusi száma 3. oldalán „Harangláb az elszakított országrészekért” című írásában Székely László a Képviselő testülettel, illetve - többek között - velem kapcsolatban számtalan valótlan tényt állított, híresztelt és hamis színben tüntetett fel.

tovább

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1 2
 • Pátyi Piac
3
4 5 6 7 8 9
 • Pátyi Lekvár Nap
 • Magyar népviseletek és népi hímzések
10
 • Focimeccs
11
 • Szelektív hulladékszállítás
 • Véradás
12
 • Szelektív hulladékszállítás
13
 • Szelektív hulladékszállítás
14
 • Szelektív hulladékszállítás
15
 • TeSzedd!
16
 • TeSzedd!
 • Pátyi Piac
 • Kulturális Örökség Napok
 • Öregfiúk meccs
17
 • Kulturális Örökség Napok
18 19 20
 • Protestáns Akadémia
21 22 23 24
 • Focimeccs
25
 • Szelektív hulladékszállítás
26
 • Szelektív hulladékszállítás
27
 • Szelektív hulladékszállítás
28
 • Szelektív hulladékszállítás
 • Partnerségi Információs Nap
29
 • Zsákos zöldhulladék szállítás
30
 • Pátyi Piac
 • Öregfiúk meccs
 

Hirdetések

Tóth B Judit
2017. 09. 19.

IKEA bútor eladó - Nyír színű MALM kétszemélyes ágykeret ágyráccsal új matraccal (62 000,...

tovább
Schultz Ilona
2017. 08. 27.

TV-t keres adományba Egy pátyi hölgy édesanyja részére kisebb méretű TV-t keres. Akinek v...

tovább
©2015 Páty önkormányzata