Páty

hu | en | de
Banner 7

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.08.24.

2017.08.28. 12:29

1.napirendi pont: A 2017. évi útfelújítások Páty Községben” közbeszerzési eljárás pótmunkáiról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Swietelsky Kft. 4.367.020 Ft + ÁFA pótmunkáira vonatkozó igényét és felhatalmazza a polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására. A pótmunkák többletköltségeit a 2017.évi költségvetés útfelújítások kerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítást vezesse át a költségvetésben.

2.napirendi pont: Vis maior pályázat benyújtásáról

Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázatra, a helyreállítási költségek mérséklésének céljából a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet szerint, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os önrész biztosítása mellett.

A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011 (II.15.) Korm. rendelet 5. § (2) bek. c) pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki.

Helyreállítási helyszínek: 
Páty Erdőalja utca 1.     3029/2 hrsz. és 3178 hrsz. 150 méter hosszan 
Páty Mókus utca 1.        3251 hrsz. 140 méter hosszan
Páty Bánya utca 1.        1822 hrsz. és 3678 hrsz. 175 méter hosszan 
Páty Kossuth u. 1.         400 hrsz. 10 méter hosszan

A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN)

Megnevezés 2016. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 3.079.703 Ft 10 %
Biztosító kártérítése 0 Ft
Egyéb forrás 0 Ft
Vis maior támogatási igény 27.677.322 Ft 90 %
Források összesen 30.797.025 Ft 100 %


- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 30.797.025 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
- A képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
- Páty Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkeretéből 3.079.703 Ft összeget biztosít a helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázat önrészére. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázat benyújtására, és a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 


3.napirendi pont: A Bocskai István Magyar-Német Általános iskolában a tornapálya kerítésének költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a tornapálya kerítésének megépítésével megbízza a PVK Nonprofit Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) az árajánlatában szereplő 2. változat szerint bruttó 553 720 Ft összegért.
A kerítés megépítéséhez szükséges bruttó 553 720 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

 

4.napirendi pont: Az „Európa a polgárokért” program keretében meghirdetett „Testvérváros program” című pályázatról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Tempus Közalapítvány által meghirdetett „Európa a polgárokért” program keretében meghirdetett „Testvérváros program” című pályázatra. A pályázat tárgya a 2018. március 23-25. között megrendezésre kerülő program lebonyolítása, melynek célja a Kirchheim-i, Kistárkányi, Zsoboki, Kisszelmenci testvértelepüléseinkről érkező vállalkozók megismerkedése, tapasztalatcseréje, a kapcsolat szorosabbá fűzése. A pályázaton elnyerni kívánt támogatás összege 5 000 Euró, a támogatás intenzitása 100 %, az önkormányzat önrészt nem biztosít.

 

5.napirendi pont: Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződésekről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 913/1 helyrajzi számú ingatlanra az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó orvosi rendelő átalakítási tervének elkészítésével megbízza a LaBouff Mérnökirodát (2071 Páty, Hunyadi János u. 27.), az árajánlatában szereplő 570 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 723 900 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 913/2 helyrajzi számú ingatlanra az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó orvosi rendelő átalakítási tervének elkészítésével megbízza a LaBouff Mérnökirodát (2071 Páty, Hunyadi János u. 27.), az árajánlatában szereplő 485 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 615 950 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 912 helyrajzi számú ingatlanra az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó orvosi rendelő átalakítási tervének elkészítésével megbízza a LaBouff Mérnökirodát (2071 Páty, Hunyadi János u. 27.), az árajánlatában szereplő 438 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 556 260 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

 

6.napirendi pont: Az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez szükséges ütéscsillapító gumiburkolatokra beérkezett árajánlatokról

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez az ütéscsillapító gumiburkolatok kivitelezésével megbízza a Hírös Park Kft.-t (2119 Pécel, Galagonya u. 6/B.) az árajánlatában szereplő bruttó 5 916 041 Ft összegért. A vállalkozási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezéshez szükséges bruttó 5 816 820 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének „Arany János utcai játszótér fejlesztése” címzett tartalékkerete, a fennmaradó bruttó 99 221 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez az ütéscsillapító gumiburkolatok alépítményi munkáinak kivitelezésével megbízza a PVK Nkft.-t (2071 Páty, Rákóczi u.74.) az árajánlatában szereplő bruttó 1.778.978 Ft összegért. A vállalkozási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezéshez szükséges bruttó 1.778.978 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

 

Rövid összefoglalónk nem hivatalos jegyzőkönyv, csupán a határozatok szövegének ismertetésére korlátozódik.
http://www.paty.hu/video

Váltás magas kontrasztú változatra

Meghívó testületi ülésre 2018.06.21

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2018. június 21-én, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

Páty, 2018. június 15.

Székely László, polgármeter

tovább

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Önkormányzati nyilvánosság

Az önkormányzati munka nyilvánosságát szolgálja – többek között – Páty honlapja a www.paty.hu. Itt Páty lakossága – egyebek mellett figyelemmel kísérheti az Önkormányzat, illetve választott képviselői munkáját. A nevezett honlapon az alábbiakat tapasztaltam (június 15-ei állapot szerint):

tovább

Legújabb videó

Hirdetmények

Fenyves és a Levendula utca TSZT módosítása

Páty Község Önkormányzata a közigazgatási területén két részterületen módosította a településrendezési eszközeit.

1. terület: Levendula utca 8-12. (belterület, 636 hrsz.)

2. terület: Fenyves (külterület, 0100/351, /352, /358 hrsz.)

A területek a 103/2018. (III.22.) képviselő-testületi határozattal kemelt fejlesztési területté lettek nyilvánítva.

A módosítás részeteinek megtekintéséhez kattintson ide.

A TSZT 381/2017. (X.12.) számú határozat módosítása megtekinthető itt.

tovább

Széchenyi 2020

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1 2
 • Családi nap és lovasverseny
 • Irodalmi barangolások Kiss Eszterrel
3
4 5 6 7 8
 • Trianoni megemlékezés
9
 • Értéktár túra a Csergezán Pál-kilátóhoz
10
11 12 13 14 15
 • III. Pátyi Pincenapok Sakk Kupa Nemzetközi FIDE Sakkverseny
 • Pincenapok
16
 • III. Pátyi Pincenapok Sakk Kupa Nemzetközi FIDE Sakkverseny
 • Pincenapok - Emlékkiállítás Polgár Zoltán festményeiből
 • Pincenapok
 • Pincenapok
 • Nagyrét - cirkusz - élménypark
17
 • III. Pátyi Pincenapok Sakk Kupa Nemzetközi FIDE Sakkverseny
 • Pincenapok
 • Pincenapok
 • Nagyrét - cirkusz - élménypark
 • Pincenapok
18
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor 4-7 éveseknek
19
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor 4-7 éveseknek
20
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor 4-7 éveseknek
21
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor 4-7 éveseknek
22
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor 4-7 éveseknek
 • Roma folklór est
23
 • Nyári napközis gyermektábor!
24
 • Nyári napközis gyermektábor!
25
 • Nyári napközis gyermektábor!
26
 • Nyári napközis gyermektábor!
27
 • Nyári napközis gyermektábor!
28
 • Nyári napközis gyermektábor!
29
 • Nyári napközis gyermektábor!
30
 • Nyári napközis gyermektábor!
 

Hirdetések

Johnsvill Kft
2018. 06. 22.

Értékesítési asszisztens munkatársat keresünk Feladatok: • Ügyfelekkel kapcsolattartás ...

tovább
Tóth B Judit
2018. 06. 14.

INGYEN elvihető 3 db retro szekrény (60-as évek), egy könyvszekrény, egy fiókos, vitrines polc...

tovább

Választás 2018

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

ITT A LISTA, HOGY KIKRE SZAVAZHATUNK ÁPRILIS 8-ÁN

©2015 Páty önkormányzata