Páty

hu | en | de
Banner 8

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.08.24.

2017.08.28. 12:29

1.napirendi pont: A 2017. évi útfelújítások Páty Községben” közbeszerzési eljárás pótmunkáiról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Swietelsky Kft. 4.367.020 Ft + ÁFA pótmunkáira vonatkozó igényét és felhatalmazza a polgármestert az alapszerződést módosító szerződés aláírására. A pótmunkák többletköltségeit a 2017.évi költségvetés útfelújítások kerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az előirányzat módosítást vezesse át a költségvetésben.

2.napirendi pont: Vis maior pályázat benyújtásáról

Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázatra, a helyreállítási költségek mérséklésének céljából a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet szerint, maximális támogatási intenzitás igénybevételével 10 %-os önrész biztosítása mellett.

A támogatás 90%-os mértékének indokoltságát, a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011 (II.15.) Korm. rendelet 5. § (2) bek. c) pontja támasztja alá, mely szerint az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, tekintettel arra, hogy a vis maior esemény, rövid időszakon belül többször ismétlődő időjárási szélsőség következményeként alakult ki.

Helyreállítási helyszínek: 
Páty Erdőalja utca 1.     3029/2 hrsz. és 3178 hrsz. 150 méter hosszan 
Páty Mókus utca 1.        3251 hrsz. 140 méter hosszan
Páty Bánya utca 1.        1822 hrsz. és 3678 hrsz. 175 méter hosszan 
Páty Kossuth u. 1.         400 hrsz. 10 méter hosszan

A helyreállítás forrásösszetétele (SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY ALAPJÁN)

Megnevezés 2016. év %
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 3.079.703 Ft 10 %
Biztosító kártérítése 0 Ft
Egyéb forrás 0 Ft
Vis maior támogatási igény 27.677.322 Ft 90 %
Források összesen 30.797.025 Ft 100 %


- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége bruttó 30.797.025 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja biztosítani. 
- A képviselő-testületi nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. 
- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.
- Páty Község Önkormányzata vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni.

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkeretéből 3.079.703 Ft összeget biztosít a helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázat önrészére. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzatok vis maior eseményeinek támogatására kiírt pályázat benyújtására, és a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 


3.napirendi pont: A Bocskai István Magyar-Német Általános iskolában a tornapálya kerítésének költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a tornapálya kerítésének megépítésével megbízza a PVK Nonprofit Kft.-t (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) az árajánlatában szereplő 2. változat szerint bruttó 553 720 Ft összegért.
A kerítés megépítéséhez szükséges bruttó 553 720 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

 

4.napirendi pont: Az „Európa a polgárokért” program keretében meghirdetett „Testvérváros program” című pályázatról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Tempus Közalapítvány által meghirdetett „Európa a polgárokért” program keretében meghirdetett „Testvérváros program” című pályázatra. A pályázat tárgya a 2018. március 23-25. között megrendezésre kerülő program lebonyolítása, melynek célja a Kirchheim-i, Kistárkányi, Zsoboki, Kisszelmenci testvértelepüléseinkről érkező vállalkozók megismerkedése, tapasztalatcseréje, a kapcsolat szorosabbá fűzése. A pályázaton elnyerni kívánt támogatás összege 5 000 Euró, a támogatás intenzitása 100 %, az önkormányzat önrészt nem biztosít.

 

5.napirendi pont: Az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződésekről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 913/1 helyrajzi számú ingatlanra az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó orvosi rendelő átalakítási tervének elkészítésével megbízza a LaBouff Mérnökirodát (2071 Páty, Hunyadi János u. 27.), az árajánlatában szereplő 570 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 723 900 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 913/2 helyrajzi számú ingatlanra az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó orvosi rendelő átalakítási tervének elkészítésével megbízza a LaBouff Mérnökirodát (2071 Páty, Hunyadi János u. 27.), az árajánlatában szereplő 485 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 615 950 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 912 helyrajzi számú ingatlanra az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázathoz kapcsolódó orvosi rendelő átalakítási tervének elkészítésével megbízza a LaBouff Mérnökirodát (2071 Páty, Hunyadi János u. 27.), az árajánlatában szereplő 438 000 Ft + ÁFA összegért. A tervezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A tervezés költségeihez szükséges 556 260 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

 

6.napirendi pont: Az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez szükséges ütéscsillapító gumiburkolatokra beérkezett árajánlatokról

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez az ütéscsillapító gumiburkolatok kivitelezésével megbízza a Hírös Park Kft.-t (2119 Pécel, Galagonya u. 6/B.) az árajánlatában szereplő bruttó 5 916 041 Ft összegért. A vállalkozási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezéshez szükséges bruttó 5 816 820 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének „Arany János utcai játszótér fejlesztése” címzett tartalékkerete, a fennmaradó bruttó 99 221 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Arany János utcai közösségi játszótér építéséhez az ütéscsillapító gumiburkolatok alépítményi munkáinak kivitelezésével megbízza a PVK Nkft.-t (2071 Páty, Rákóczi u.74.) az árajánlatában szereplő bruttó 1.778.978 Ft összegért. A vállalkozási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. A kivitelezéshez szükséges bruttó 1.778.978 Ft-ot a település 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

 

Rövid összefoglalónk nem hivatalos jegyzőkönyv, csupán a határozatok szövegének ismertetésére korlátozódik.
http://www.paty.hu/video

Váltás magas kontrasztú változatra

Meghívó testületi ülésre 2017.11.23.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését
2017. november 23-án, csütörtökön, 08:30 órára
összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

tovább

Hirdetmények

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Páty Község Önkormányzata (2071 Páty, Kossuth utca 83.; a továbbiakban: Kérelmező) által az M1 autópálya Sasfészek csomópontja és a 81106 jelű Biatorbágyi út közötti bekötőút kiépítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján.

tovább

Széchenyi 2020

Legújabb videó

Képviselői vélemények

Kurír főszerkesztőjének írt levél

Szádváriné Kiss Mária asszony
főszerkesztő
Pátyi Kurír
2071 Páty, Kossuth utca 83.
kurir@paty.hu

Tisztelt Asszonyom!

Hivatkozva a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV törvény 12.§ (1)és (2) bekezdéseire 2017. június 15. napján kértem, szíveskedjék a Pátyi Kurír következő, 2017. júliusi számában helyreigazító közleményt közzétenni tekintettel arra, hogy a Pátyi Kurír 2017. júniusi száma 3. oldalán „Harangláb az elszakított országrészekért” című írásában Székely László a Képviselő testülettel, illetve - többek között - velem kapcsolatban számtalan valótlan tényt állított, híresztelt és hamis színben tüntetett fel.

tovább

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4
 • Öregfiúk meccs
5
6
 • Szelektív hulladékszállítás
7
 • Szelektív hulladékszállítás
8
 • Szelektív hulladékszállítás
 • Protestáns Akadémia
9
 • Szelektív hulladékszállítás
10
 • Márton napi lampionos felvonulás
11
 • Pátyi Piac
 • Ingyenes veszélyes hulladék átvétel
 • Márton napi újborverseny és kóstoló
 • Vöröskereszt Bál
12
 • Erdélyi Helikon - Jubileumi Ünnepség
13
 • Véradás
14
 • Irodalmi Klub
15 16 17 18
 • Sárkány-kör túra
19
 • Zenei vetélkedő
20
 • Szelektív hulladékszállítás
21
 • Szelektív hulladékszállítás
 • Amíg a Mentő megérkezik
22
 • Szelektív hulladékszállítás
23
 • Szelektív hulladékszállítás
24 25
 • Pátyi Piac
 • Hagyományőrző dobcsapat előadása
 • Irodalmi barangolás Kiss Eszterrel
26
27
 • Ingyenes zöldhulladék elszállítás
28 29
 • Pátyi Waldorf Estek
30
 • Irodalmi Klub
 

Hirdetések

Hadnagy Ágota
2017. 11. 20.

Bontott fehér nagy méretű termopán ablakok eladók! Hibátlan szép állapotban! Érd: 30338406...

tovább
Győri Andrea
2017. 11. 18.

Kb. 300 db bontott szalagcserepet keresek ! Köszönöm ! Tel : 70/367-68-05

tovább
©2015 Páty önkormányzata