Gyerekvédelem

Málta gyermekvédelem

Szeretettel köszöntjük a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülete által fenntartott, pátyi Család és Gyermekjóléti Szolgálat oldalán! 2021. májusától Intézményi átalakítás eredményeként a Családok Háza Integrált Intézmény egy szakmai egysége látja el a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatát. Munkatársaink száma és személye változatlan.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, ill. családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. /Gyvt. 39. §/

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára a krízishelyzethez vezető okok megelőzése, megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. /Szt. 64. §/

Intézményünk, Páty és Perbál településeken biztosítja szolgáltatásait. Mindezeket személyes gondoskodás keretében, az ellátottakkal kötött, egyéni megállapodás alapján tesszük.

Célunk és elsődleges feladatunk, hogy segítséget, tanácsadást, támogatást nyújtsunk a hozzánk forduló gyermekek és felnőttek számára. Igyekszünk, minden nehéz élethelyzetbe jutott egyén/család számára megfelelő segítséget biztosítani, vagy a legmegfelelőbb helyre irányítani, úgy mint: pszichológusi szolgáltatás, jogi tanácsadás, családterápia, valamint mediáció igénybevételére.

Szolgáltatásunk igénybe vehető többek között az alábbi esetekben:

 • gyermeknevelési problémák kezelése,
 • magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarok,
 • életvezetési tanácsadás,
 • családi – kapcsolati konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartási ügyekben,
 • hivatalos ügyek intézése, nyomtatványok kitöltése, beadása,
 • szociális ellátásokról, támogatásokról való információnyújtás,
 • gyermek veszélyeztetettsége, családon belüli bántalmazás,
 • gyermeki jogokról, valamint a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról, ellátásokról tájékoztatás, az ezekhez való hozzájutás,
 • családtervezési, pszichológiai, jogi, mentális, gyógypedagógiai és nevelési tanácsadás biztosítása, és hozzájutása,
 • válsághelyzetben lévő család és/vagy várandós anya támogatása, segítése,
 • nyári gyermek tábor szervezése hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára,
 • foglalkoztatással kapcsolatos segítségnyújtás,
 • adományközvetítés

Elérhetőségek:

Család és Gyermekjóléti Szolgálat – Páty

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Családok Háza Integrált Intézmény
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
H-2071 Páty, Csilla von Boeselager u. 3.
Tel.: +
3623/344-651
Email:
gyjolet-kmr@maltai.hu
Web:
www.maltai.hu

Ügyfélfogadás: 08:30-16:00 óráig (munkanapokon)

Szombathelyi Laura – intézményvezető +3630/694-1038
Kátayné Gáti Melinda – intézményvezető helyettes +3630/690-3600

Rácz Dániel – családsegítő +3630/690-3096

Munkaidőn kívül, sürgős esetben, a készenléti vonal (+3620/243-0323) hívható!

Gyermekjogi Képviselő:

Bánházi Ágnes

Telefon: +3620/4899-621

Email: agnes.banhazi@ijb.emmi.gov.hu

Ellátottjogi képviselő:

Sajtos Éva

Telefon: +3620/4899-657

Email: eva.sajtos@ijb.emmi.gov.hu

Fogyatékosságügyi tanácsadók:

Deák Julianna

Email: julianna.deak@dunakanyari.hu

Telefon: +3620/565-2616

Bognár Réka

Email: bognar.reka@dunakanyari.hu

Telefon: +3620/565-3038

Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Budakeszi

2016. január 1-től életbe lépő törvényi változást követően, a hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló összes tevékenység, a járásközpontban lévő Budakeszi HÍD Szociális-Család- és Gyermekjóléti Központhoz tartozik. Szolgálatunk szoros együttműködést alakított ki a központ esetmenedzsereivel, munkatársaival.

A járásban működő Budakeszi HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ törvényben szabályozott speciális szolgáltatási kötelezettségének eleget téve, biztosítja a járás településein élők számára, az ingyenes speciális szolgáltatásokat.

A speciális szolgáltatások igénybevétele térítésmentesen, TAJ alapon biztosított az illetékességgel rendelkező lakosok számára. Az igénylők előzetes bejelentkezését és adatszolgáltatását követően, a szolgálat munkatársa, irányítólap formájában továbbítja a kéréseket a Budakeszi HÍD Központ szakembereinek.

Egyéni és csoportos speciális szolgáltatások:

 • Pszichológiai tanácsadás
 • Mediáció
 • Jogi tanácsadás
 • Utcai, lakótelepi szociális munka
 • Pár és családterápia
 • Kapcsolattartási ügyelet
 • Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás
 • Szociális diagnózis felvétele

Készenléti Szolgálat

A Készenléti Szolgálat feladata, a Család és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetben történő, azonnali telefonos segítségnyújtás, tanácsadás, tájékoztatás nyújtás.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs lehetősége. Segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani. A szám normál díjas tarifával hívható, nem ingyenes.

A készenléti ügyelet 0-24 óráig hívható telefonszáma: +3620/243-0323.

Elérhetőségek:

Híd Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Székhely: 2092 Budakeszi, Erdő u. 83.

Telefon: +3623/451-279,

Mobil: +3620/426-9046

E-mail cím: hid@budakeszihid.hu

Web: hid.eoldal.hu

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor