Páty

hu | en | de
Fejléc 2

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586
Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Fórum

Fórum / Előterjesztések véleményezése 2016

Ezen az oldalon megjelent írások a hozzászólók véleményét tükrözi, azokért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal! Hozzászólni az ülés címére kattintás után feljövő oldalon lehetséges, az 'Új hozzászólás' gombra kattintva.
A durván sértő megjegyzéseket utólag letiltjuk.
Témák száma: 19
2016. 11. 18. 21:47

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. november 24-én, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.A NIPÜF Zrt. kérelmének megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

3.Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületével kötendő vagyonkezelési szerződésről
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

4.A Pátyolgató Óvoda 2016/2017. nevelési évre készült Munkatervének     jóváhagyása
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)

5.Döntés a 2017. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

6.Döntés Pap Zoltánné kérelmével kapcsolatban

7.Előirányzat-átcsoportosítás a Gyártelep utca útépítési munkáihoz

8.Döntések a közétkeztetéssel kapcsolatban

9.A Páty, 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntés, az Önkormányzat és a Fejlesztők között kötendő szerződés-tervezetek megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság; Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság)

10.Döntés az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumának megválasztásáról és az alapító okiratának módosításáról

11.Döntés a Levendula utca útépítésével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

12.Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)

13.Tájékoztató Páty Község Önkormányzata 1-9. havi gazdálkodásáról és a költségvetési rendelet szükséges módosítása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

14.Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

15.Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által a budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról

16.Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához

17.Az Euro-Diaster Nonprofit Kft. kérelmének megtárgyalása

18.Egyéni képviselői indítvány a Pátyi Sportegyesület működésével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

19.Egyebek

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: KT 2016.11.24.zip
2016. 10. 14. 22:08

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. október 20-án, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontot javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. Döntés Gebri József Páty, 915 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

3. Döntés a Hegyalja utca Körtés és Tölgyfa utcák közötti szakaszának csapadékvíz-elvezetéséről
(Véleményezi: Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság)

4. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

5. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: KT 2016.10.20.zip

2016. 09. 24. 19:54

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. szeptember 29-én, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. A NIPÜF Páty Ipari Park Kft. kérelmének megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság)
3. Előirányzat-átcsoportosítás a Páty, 913/1 helyrajzi számú ingatlanon zajvédő fal építésére
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
4. Előirányzat-átcsoportosítás a PVK Nonprofit Kft. járműbeszerzéséhez
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
5. Tulajdonosi hozzájárulás a Diós Emlékparkban emlékmű elhelyezéséhez
(Véleményezi: Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság)
6. Az adórendeletek megváltoztatása és az ehhez kapcsolódó egyéni kérelmek megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
7. A 2016. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
8. Döntés a Bursa Hungarica 2017. tanulmányi ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)
9. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének elfogadásáról
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)
10. Döntés a Pátyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)
11. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: KT 2016.09.29.zip

2016. 09. 24. 19:51

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságát

2016. szeptember 27-én, kedden, 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottság ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tulajdonosi hozzájárulás a Diós Emlékparkban emlékmű elhelyezéséhez
2. Arany János utcai játszótér felújítása ügyében érkezett kérelem megtárgyalása
3. A Bellandor Kft. lovardához vezető út javítása ügyében érkezett kérelmének megtárgyalása
4. A NIPÜF Páty Ipari Park kérelmének megtárgyalása

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: TT 2016.09.27.zip

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottságát

2016. szeptember 27-én, kedden, 8 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottság ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Döntés a Bursa Hungarica 2017. tanulmányi ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
2. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének elfogadásáról
3. Döntés a Pátyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: JÜS 2016.09.27.zip

2016. 09. 24. 19:46

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságát

2016. szeptember 26-án, hétfőn, 14:30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottság ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. A Mézeshegyi területre vonatkozó kérelmek megtárgyalása
2. A háziorvosok iparűzési adómentesség iránti kérelmének megtárgyalása
3. A Johnsvill Kft. és a Gilan Kft. Kerekdombi ipari terület telekadó ügyének megtárgyalása
4. Az adókintlévőségek és behajtásuk helyzete Páty Község Önkormányzatánál
5. Javaslat adórendeletek megváltoztatására
6. A 2016. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása
7. Páty Község Önkormányzata vagyonpolitikai irányelveinek megtárgyalása (munkaanyag)
8. Javaslat az Idősek Napközi Otthona bérleti jogviszonyban történő ideiglenes működtetésére
9. A Zsámbéki Kanyar Lakóparkért Egyesület javaslata a Páty, Nyugati elkerülő út nyomvonalára vonatkozóan
10. A NIPÜF Páty Ipari Park Kft. kérelmének megtárgyalása
11. Előirányzat-átcsoportosítás a Páty, 913/1 helyrajzi számú ingatlanon zajvédő fal építésére
12. Előirányzat-átcsoportosítás a PVK Nonprofit Kft. járműbeszerzéséhez
13. A Földgéptransz Kft. javaslata ingyenes útjavítás megvalósítására

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: PV 2016.09.26.zip

2016. 07. 19. 16:15

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. július 22-én, pénteken 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. Döntés Rokolya Péter támogatási kérelmével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
3. Döntés a Pátyi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett fejlesztési munkáinak jóváhagyásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
4. Döntés a Páty 3959 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
5. Döntés egyéni visszafizetési kérelemmel kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
6. Testvértelepülési kapcsolatok kiadásaira előirányzat-átcsoportosítás
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
7. Zsobok testvértelepülésen ingatlan vásárlásáról szóló tárgyalásra felhatalmazás adása, előzetes szándéknyilatkozat alapítvány létrehozásáról, valamint ezzel összefüggő előirányzat-átcsoportosítások
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
8. Pátyolgató Óvoda „Csibe” épületének tető- és kéményjavításáról döntés
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
9. Pátyolgató Óvoda „Csicsergő” épületének tetőjavításáról szóló döntés
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
10. Pincehegyi földutak szilárd burkolatú kialakítására vonatkozó útépítési tervekről szóló döntés
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
11. Pályázat benyújtása Páty területén sportparkok létrehozására
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
12. Egyebek
13. 2016. évi útfelújításokra közbeszerzési eljárás kiírása (ZÁRT ÜLÉS!)
14. Rendőrségi épület felújítására és szolgálati lakások kialakítására közbeszerzési eljárás kiírása (ZÁRT ÜLÉS!)

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.07.22.zip

2016. 06. 13. 10:20

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. június 16-án, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. Döntések a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban

3. Döntés a Páty 1113/1 helyrajzi számú ingatlan ajándékozásával kapcsolatos kérelemről

4. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Páty nyári napközis táborral kapcsolatos kérelméről

5. Döntés a Reliance & Quality Kft. Páty, 1328/1 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

6. Döntés Kamarai Gyuláné Páty, 691/71 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

7. Döntés az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” alapítvány 2015. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról és az alapítvány 2016. évi támogatásáról

8. Döntés a Pátyi Sportegyesület 2015. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

9. Döntés a Nyírfa utcai közműberuházással kapcsolatos kérelemről

10. Döntés a Pátyi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett fejlesztési munkáinak jóváhagyásáról

11. Döntés a helyi civil szervezetek 2016. évi pénzügyi támogatásának elbírálásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

12. 2016. I-IV. havi beszámoló és az ezzel összefüggő előirányzat átcsoportosítások

13. Döntés a KÖZÉP-EURÓPAI TERMINÁL Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. „FA” közérdekű kötelezettségvállalásának törléséről

14. Döntés a Pátyi Polgármesteri Hivatalban beruházási előadó státusz létrehozásáról

15. Döntés a KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” című pályázaton való indulásról

16. Döntés a Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői állására pályázat kiírásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

17. Döntés Páty Község önkormányzata bizottsági struktúrájának kialakításáról, a tagok megválasztásáról

18. Egyebek

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.06.16.zip

2016. 05. 21. 11:09

A május 24-ei bizottsági üléseket is itt lehet véleményezni, melyek napirendjei azonosak a testületi ülés anyagaival!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. május 26-án, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. Felülvizsgálati kérelem benyújtása a 9.K.27.343/2015./16.számú ítélettel szemben

3. Döntés a PVK Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

4. Döntés a Pátyi Római Katolikus Plébániával kegyeleti közszolgálati szerződés megkötéséről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

5. Döntés a Pátyolgató Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltéséről
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

6. Döntés a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

7. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletének második módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

8. Döntés Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

9. Döntés Páty Község Önkormányzata 2015. évi Belső Ellenőrzési Beszámolójának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

10. Döntés a Magtár épületére vonatkozó bérleti szerződés módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

11. Döntés a gyepmesteri feladatok ellátásával kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

12. Döntés a Kisszelmenc községgel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

13. Döntés a VEKOP-5.3.2-15. számú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázaton való indulásról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

14. Döntés a VEKOP-6.1.1-15. számú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázaton való indulásról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

15. Döntés a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton való indulásról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

16. Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

17. Döntés a Pátyi Sportegyesület 2016. évi támogatásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

18. Előirányzat átcsoportosítás iskolai futópálya építésével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

19. Egyebek / Egyéni képviselői indítványok

20. Döntés a 2016. évi kitüntető címek adományozásáról (ZÁRT ÜLÉS)
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: http://paty.hu/eloterjesztesek/

2016. 04. 24. 17:26

A két nappal megelőző bizottsági ülésekhez is itt lehet hozzászólni, melyek napirendi pontjai a testületi ülések pontjaiban megtalálhatóak.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. április 28-án, csütörtökön 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

 

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.Döntés a Pátyolgató Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

3.Döntés Mészárosné Kakuk Zsuzsanna kérelmével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

4.Döntés Szöllősi Tibor Páty, 3959 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

5.Döntés Pap Zoltánné kérelmével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

6.Döntés a FIDESZ pátyi szervezetének kérelmével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

7.Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletének második módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

8.Döntés Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

9.Döntés Páty Község Önkormányzata 2015. évi Belső Ellenőrzési Beszámolójának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

10.Döntések a tervezési feladatokkal kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

11.Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.04.28.zip

2016. 04. 10. 09:43

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. április 14-án, csütörtökön 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. Döntés a Pátyolgató Óvoda 2016/17 évre vonatkozó Beiskolázási Tervének jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
3. Döntés a Pátyolgató Óvodában játszótéri eszközök elhelyezéséről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
4. Döntés Kamarai Gyuláné Páty, 691/71 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
5. Helyi Építési Szabályzat módosítására és a Páty, 0155/13 hrsz.-ú ingatlan művelési ágból való kivonására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
6. Helyi Építési Szabályzat módosítására és a Páty, 3700/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
7. Döntés a Zsámbéki Rendőrőrs 2015. évi munkájáról, valamint Páty Község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló jelentés elfogadásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
8. Döntés a Pátyi Református Egyházközséggel bérleti szerződés megkötéséről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
9. Döntés a Pátyi Református Egyházközséggel kegyeleti közszolgálati szerződés megkötéséről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
10. Döntés Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
11. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
12. Döntés Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014-2019 közötti Gazdasági Programjának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
13. Döntés a Páty Község Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
14. Döntés Dr. Monostori Ernő önkormányzati képviselő Idősek Napközi Otthonával kapcsolatos önálló képviselői indítványáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
15. Döntés a Páty, 4221/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
16. Döntés a Telki út mentén korlát kihelyezésére előirányzat biztosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
17. Döntés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésére pályázat benyújtásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

A teljes meghívó

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: http://paty.hu/eloterjesztesek/

 

2016. 04. 05. 01:39

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságát

2016. április 07-én, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottság ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Döntés a Pátyolgató Óvodában játszótéri eszközök elhelyezéséről
2. Döntés Kamarai Gyuláné Páty, 691/71 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
3. Helyi Építési Szabályzat módosítására és a Páty, 0155/13 hrsz.-ú ingatlan művelési ágból való kivonására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása
4. Helyi Építési Szabályzat módosítására és a Páty, 3700/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása
5. Döntés a Pátyi Református Egyházközséggel bérleti szerződés megkötéséről
6. Döntés a Pátyi Református Egyházközséggel kegyeleti közszolgálati szerződés megkötéséről
7. Döntés Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásáról
8. Döntés Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014-2019 közötti Gazdasági Programjának elfogadásáról
9. Döntés a Páty Község Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
10. Döntés a Páty, 4221/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás módosításáról
11. Döntés a Telki út mentén korlát kihelyezésére előirányzat biztosításáról
12. Döntés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésére pályázat benyújtásáról
13. Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által létrehozott Budakörnyéki Közterület-felügyelethez történő csatlakozásról 
14. Döntés a 2016. évben az egyházak támogatásáról
15. 2016. évi útfelújítások

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: PT 2016.04.07.zip

2016. 04. 01. 23:30

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. április 08-án, pénteken 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

2016. március 25-én a Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdése alapján kezdeményeztem az alábbi napirendi pont újratárgyalását. A képviselő-testületnek ezt a témát a kezdeményezést követő tizenöt napon belül kötelező újratárgyalnia, és minősített többséggel döntenie. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.

1. Döntés egyéni képviselői indítvány alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdésének módosításáról

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.04.08.zip

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jóléti és Ügyrendi Bizottságát

2016. április 07-én, csütörtökön 7.45 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottsági ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Döntés a Pátyolgató Óvoda 2016/17 évre vonatkozó Beiskolázási Tervének jóváhagyásáról
2. Döntés a Zsámbéki Rendőrőrs 2015. évi munkájáról, valamint Páty Község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló jelentés elfogadásáról
3. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 22/2006. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5. Döntés Dr. Monostori Ernő önkormányzati képviselő Idősek Napközi Otthonával kapcsolatos önálló képviselői indítványáról
6. Igazgatási szünet elrendelése a Pátyi Polgármesteri Hivatalban

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: Előterjesztések

2016. 03. 11. 21:57

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. március 23-án, szerdán 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Döntés a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról
2. Döntés a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításáról
3. Döntés a Páty, 950/2 helyrajzi számú ingatlan vételi ügyében
4. Döntés a Páty, 2818, 2823, 2835, 2851 és 2874 helyrajzi számú ingatlanok vételi ügyében
5. Döntés a „Sportpálya kiépítése a pátyi Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában”közbeszerzési eljárás pályázati kiírásáról - ZÁRT ÜLÉS
6. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.03.23.zip

2016. 03. 05. 09:48

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének rendkívüli ülését

2016. március 07-én, hétfőn 16.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A testület ülésére az alábbi napirendi pontot javasolom:

1. Döntés a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról

2. Döntés a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításáról

3. Döntés a Páty, 950/2 helyrajzi számú ingatlan vételi ügyében

4. Döntés a Páty, 2818, 2823, 2835, 2851 és 2874 helyrajzi számú ingatlanok vételi ügyében

5. Döntés a „Sportpálya kiépítése a pátyi Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában”közbeszerzési eljárás pályázati kiírásáról - ZÁRT ÜLÉS

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.03.07.zip

2016. 02. 24. 00:16

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. február 25-én, csütörtökön 8.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. Döntés a PVK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjairól
3. Döntés a Páty 0151/1 és 0151/2 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
4. Döntés a Páty 691/69 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó értékesítési szándékról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
5. Döntés a Budántúli Waldorf-Pedagógiai Alapítvány kérelméről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
6. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 24/2007. (XII. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
7. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
8. Döntés a polgármester 2016. évi szabadságának megállapításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
9. Döntés az Idősek Napközi Otthona létrehozásával kapcsolatban
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
10. Döntés Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014-2019 közötti Gazdasági Programjának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
11. Döntés Páty Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
12. Döntés a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
13. Döntés a Pátyon működő civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázati kiírás elfogadásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
14. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.02.25.zip

2016. 02. 10. 09:31

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének rendkívüli ülését

2016. február 15-én, hétfőn 15.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A testület ülésére az alábbi napirendi pontot javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

3. Páty Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének benyújtása 
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

4. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.02.15.zip

2016. 01. 18. 23:05

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. január 28-án, csütörtökön 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1.    Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2.    Döntés a Pátyolgató Óvoda nyári zárva tartásának és a 2016. évi beiratkozási időszak jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
3.    Döntés a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
4.    Döntés a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
5.    Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása 
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
6.    Döntés a Páty 0107/2 helyrajzi számú ingatlan művelési ágból való kivonásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
7.    Döntés Páty Község Önkormányzatának a községben működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
8.    Döntés a PVK Nonprofit Kft. 2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
9.    Döntés a PVK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatási szerződésének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
10.    Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Gyermekjóléti Szolgálatánál egy fő pszichológus alkalmazásának támogatásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
11.    Döntés a Pátyi Polgármesteri Hivatalban közterület-felügyelő alkalmazásának szándékáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
12.    Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.01.28.zip

Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2022. május

Megjelent a Pátyi Kurír májusi száma! A lapszám letölthető pdf formátumban itt olvasható.A tartalomból:

- Bocskai-ösztöndíjak

- Volánbusz menetrend: lakossági felmérés

- Komposztáló program

-Új körzeti megbízott érkezett

- Iskolai Óvodai hírek

- PSE hírek

- Beszélgetés Halmai Anikó lovasoktatóval

tovább

Meghívó testületi ülésre 2022.05.11.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2022. május 11-én-án (szerdán) 17 órára

összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.)

tovább

Hirdetmények

Biatorbágy és Vidéke 13-573550-512 kódszámú vadászterület földtulajdonosainak értesítése

Biatorbágy és Vidéke 13-573550-512 kódszámú vadászterület, Budakeszi-Budapest Földtulajdonosi Közössége földtulajdonosi gyűléséről szóló hirdetmény itt olvasható.

tovább

Széchenyi 2020

Adó 1% felajánlás

Alapítvány Páty Fejlesztéséért 

19179801-1-13

Alapítvány a Pátyolgató Óvodáért

18720923-1-13 

Páty Faluközösségért Alapítvány

18663468-1-13 

Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

18687996–2–13 

Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület

18704204-1-13

Zöld Sziget Állatmenhely

18145869-1-13

A Pátyi Református Templomért Alapítvány

18661363-1-13

Budakeszi Egészségügyi Központ

Január 1-től már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunak ingyenesen részt venni a pátyi lakosok

Időpont egyeztetés: +36 20 362 7065

Leletkiadás: Hétfő - péntek: 10.00 - 16.00


Képviselői vélemények

Páty komposztál

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az önkormányzat ingyenesen biztosít egy komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes műanyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló komposztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű.

tovább

Hirdetések

kerekes gizella
2021. 10. 19.

VÁSÁR! Szombaton,okt.23-án Páty,Kossuth u.4.kapujában Eladó:elektromos szerszámok,-készül...

tovább
nagy miklósné
2021. 10. 18.

eladó mahagóni,különleges szerelésű,sok pakolási lehetőséggel rendelkező nappali szekrény...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Eszemadta Gyermektáncház
2
 • Eszemadta Gyermektáncház
3
 • Eszemadta Gyermektáncház
4
 • Eszemadta Gyermektáncház
5
 • Eszemadta Gyermektáncház
6
 • Eszemadta Gyermektáncház
7
 • Eszemadta Gyermektáncház
 • Óvodabál
8
 • Eszemadta Gyermektáncház
9
 • Eszemadta Gyermektáncház
10
 • Eszemadta Gyermektáncház
11
 • Eszemadta Gyermektáncház
12
 • Eszemadta Gyermektáncház
13
 • Eszemadta Gyermektáncház
14
 • Eszemadta Gyermektáncház
 • Iskolabál
15
 • Eszemadta Gyermektáncház
16
 • Eszemadta Gyermektáncház
17
 • Eszemadta Gyermektáncház
18
 • Eszemadta Gyermektáncház
19
 • Eszemadta Gyermektáncház
20
 • Eszemadta Gyermektáncház
21
 • Eszemadta Gyermektáncház
 • Irodalmi barangolások Kiss Eszterrel
22
23 24 25 26 27 28
 • Sváb Bál
29
 • Pátyi családi és gyermeknap
30 31
 
©2015 Páty önkormányzata