Páty

hu | en | de
Banner 7

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály
Tel.: +36 70 5020 586
Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Fórum

Fórum / Előterjesztések véleményezése 2016

Ezen az oldalon megjelent írások a hozzászólók véleményét tükrözi, azokért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal! Hozzászólni az ülés címére kattintás után feljövő oldalon lehetséges, az 'Új hozzászólás' gombra kattintva.
A durván sértő megjegyzéseket utólag letiltjuk.
Témák száma: 19
2016. 11. 18. 21:47

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. november 24-én, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1.Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.A NIPÜF Zrt. kérelmének megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

3.Döntés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerületével kötendő vagyonkezelési szerződésről
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

4.A Pátyolgató Óvoda 2016/2017. nevelési évre készült Munkatervének     jóváhagyása
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)

5.Döntés a 2017. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

6.Döntés Pap Zoltánné kérelmével kapcsolatban

7.Előirányzat-átcsoportosítás a Gyártelep utca útépítési munkáihoz

8.Döntések a közétkeztetéssel kapcsolatban

9.A Páty, 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos döntés, az Önkormányzat és a Fejlesztők között kötendő szerződés-tervezetek megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság; Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság)

10.Döntés az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriumának megválasztásáról és az alapító okiratának módosításáról

11.Döntés a Levendula utca útépítésével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

12.Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására javaslat
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)

13.Tájékoztató Páty Község Önkormányzata 1-9. havi gazdálkodásáról és a költségvetési rendelet szükséges módosítása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

14.Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

15.Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által a budakeszi orvosi ügyelet ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról

16.Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához

17.Az Euro-Diaster Nonprofit Kft. kérelmének megtárgyalása

18.Egyéni képviselői indítvány a Pátyi Sportegyesület működésével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

19.Egyebek

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: KT 2016.11.24.zip
2016. 10. 14. 22:08

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. október 20-án, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontot javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. Döntés Gebri József Páty, 915 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

3. Döntés a Hegyalja utca Körtés és Tölgyfa utcák közötti szakaszának csapadékvíz-elvezetéséről
(Véleményezi: Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság)

4. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)

5. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: KT 2016.10.20.zip

2016. 09. 24. 19:54

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. szeptember 29-én, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. A NIPÜF Páty Ipari Park Kft. kérelmének megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság)
3. Előirányzat-átcsoportosítás a Páty, 913/1 helyrajzi számú ingatlanon zajvédő fal építésére
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
4. Előirányzat-átcsoportosítás a PVK Nonprofit Kft. járműbeszerzéséhez
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
5. Tulajdonosi hozzájárulás a Diós Emlékparkban emlékmű elhelyezéséhez
(Véleményezi: Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság)
6. Az adórendeletek megváltoztatása és az ehhez kapcsolódó egyéni kérelmek megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
7. A 2016. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
8. Döntés a Bursa Hungarica 2017. tanulmányi ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)
9. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének elfogadásáról
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)
10. Döntés a Pátyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottság)
11. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: KT 2016.09.29.zip

2016. 09. 24. 19:51

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottságát

2016. szeptember 27-én, kedden, 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottság ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tulajdonosi hozzájárulás a Diós Emlékparkban emlékmű elhelyezéséhez
2. Arany János utcai játszótér felújítása ügyében érkezett kérelem megtárgyalása
3. A Bellandor Kft. lovardához vezető út javítása ügyében érkezett kérelmének megtárgyalása
4. A NIPÜF Páty Ipari Park kérelmének megtárgyalása

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: TT 2016.09.27.zip

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottságát

2016. szeptember 27-én, kedden, 8 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottság ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Döntés a Bursa Hungarica 2017. tanulmányi ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
2. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének elfogadásáról
3. Döntés a Pátyi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: JÜS 2016.09.27.zip

2016. 09. 24. 19:46

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságát

2016. szeptember 26-án, hétfőn, 14:30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottság ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. A Mézeshegyi területre vonatkozó kérelmek megtárgyalása
2. A háziorvosok iparűzési adómentesség iránti kérelmének megtárgyalása
3. A Johnsvill Kft. és a Gilan Kft. Kerekdombi ipari terület telekadó ügyének megtárgyalása
4. Az adókintlévőségek és behajtásuk helyzete Páty Község Önkormányzatánál
5. Javaslat adórendeletek megváltoztatására
6. A 2016. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása
7. Páty Község Önkormányzata vagyonpolitikai irányelveinek megtárgyalása (munkaanyag)
8. Javaslat az Idősek Napközi Otthona bérleti jogviszonyban történő ideiglenes működtetésére
9. A Zsámbéki Kanyar Lakóparkért Egyesület javaslata a Páty, Nyugati elkerülő út nyomvonalára vonatkozóan
10. A NIPÜF Páty Ipari Park Kft. kérelmének megtárgyalása
11. Előirányzat-átcsoportosítás a Páty, 913/1 helyrajzi számú ingatlanon zajvédő fal építésére
12. Előirányzat-átcsoportosítás a PVK Nonprofit Kft. járműbeszerzéséhez
13. A Földgéptransz Kft. javaslata ingyenes útjavítás megvalósítására

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!
Előterjesztések: PV 2016.09.26.zip

2016. 07. 19. 16:15

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. július 22-én, pénteken 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. Döntés Rokolya Péter támogatási kérelmével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
3. Döntés a Pátyi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett fejlesztési munkáinak jóváhagyásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
4. Döntés a Páty 3959 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékról
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
5. Döntés egyéni visszafizetési kérelemmel kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
6. Testvértelepülési kapcsolatok kiadásaira előirányzat-átcsoportosítás
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
7. Zsobok testvértelepülésen ingatlan vásárlásáról szóló tárgyalásra felhatalmazás adása, előzetes szándéknyilatkozat alapítvány létrehozásáról, valamint ezzel összefüggő előirányzat-átcsoportosítások
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
8. Pátyolgató Óvoda „Csibe” épületének tető- és kéményjavításáról döntés
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
9. Pátyolgató Óvoda „Csicsergő” épületének tetőjavításáról szóló döntés
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
10. Pincehegyi földutak szilárd burkolatú kialakítására vonatkozó útépítési tervekről szóló döntés
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
11. Pályázat benyújtása Páty területén sportparkok létrehozására
(Véleményezi: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság)
12. Egyebek
13. 2016. évi útfelújításokra közbeszerzési eljárás kiírása (ZÁRT ÜLÉS!)
14. Rendőrségi épület felújítására és szolgálati lakások kialakítására közbeszerzési eljárás kiírása (ZÁRT ÜLÉS!)

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.07.22.zip

2016. 06. 13. 10:20

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. június 16-án, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. Döntések a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban

3. Döntés a Páty 1113/1 helyrajzi számú ingatlan ajándékozásával kapcsolatos kérelemről

4. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Páty nyári napközis táborral kapcsolatos kérelméről

5. Döntés a Reliance & Quality Kft. Páty, 1328/1 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

6. Döntés Kamarai Gyuláné Páty, 691/71 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

7. Döntés az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” alapítvány 2015. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról és az alapítvány 2016. évi támogatásáról

8. Döntés a Pátyi Sportegyesület 2015. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

9. Döntés a Nyírfa utcai közműberuházással kapcsolatos kérelemről

10. Döntés a Pátyi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett fejlesztési munkáinak jóváhagyásáról

11. Döntés a helyi civil szervezetek 2016. évi pénzügyi támogatásának elbírálásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

12. 2016. I-IV. havi beszámoló és az ezzel összefüggő előirányzat átcsoportosítások

13. Döntés a KÖZÉP-EURÓPAI TERMINÁL Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. „FA” közérdekű kötelezettségvállalásának törléséről

14. Döntés a Pátyi Polgármesteri Hivatalban beruházási előadó státusz létrehozásáról

15. Döntés a KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” című pályázaton való indulásról

16. Döntés a Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői állására pályázat kiírásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

17. Döntés Páty Község önkormányzata bizottsági struktúrájának kialakításáról, a tagok megválasztásáról

18. Egyebek

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.06.16.zip

2016. 05. 21. 11:09

A május 24-ei bizottsági üléseket is itt lehet véleményezni, melyek napirendjei azonosak a testületi ülés anyagaival!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. május 26-án, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. Felülvizsgálati kérelem benyújtása a 9.K.27.343/2015./16.számú ítélettel szemben

3. Döntés a PVK Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

4. Döntés a Pátyi Római Katolikus Plébániával kegyeleti közszolgálati szerződés megkötéséről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

5. Döntés a Pátyolgató Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltéséről
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

6. Döntés a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

7. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletének második módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

8. Döntés Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

9. Döntés Páty Község Önkormányzata 2015. évi Belső Ellenőrzési Beszámolójának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

10. Döntés a Magtár épületére vonatkozó bérleti szerződés módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

11. Döntés a gyepmesteri feladatok ellátásával kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

12. Döntés a Kisszelmenc községgel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

13. Döntés a VEKOP-5.3.2-15. számú, „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében” című pályázaton való indulásról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

14. Döntés a VEKOP-6.1.1-15. számú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázaton való indulásról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

15. Döntés a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázaton való indulásról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

16. Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

17. Döntés a Pátyi Sportegyesület 2016. évi támogatásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

18. Előirányzat átcsoportosítás iskolai futópálya építésével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

19. Egyebek / Egyéni képviselői indítványok

20. Döntés a 2016. évi kitüntető címek adományozásáról (ZÁRT ÜLÉS)
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: http://paty.hu/eloterjesztesek/

2016. 04. 24. 17:26

A két nappal megelőző bizottsági ülésekhez is itt lehet hozzászólni, melyek napirendi pontjai a testületi ülések pontjaiban megtalálhatóak.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. április 28-án, csütörtökön 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

 

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2.Döntés a Pátyolgató Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályázati kiírásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

3.Döntés Mészárosné Kakuk Zsuzsanna kérelmével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

4.Döntés Szöllősi Tibor Páty, 3959 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

5.Döntés Pap Zoltánné kérelmével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

6.Döntés a FIDESZ pátyi szervezetének kérelmével kapcsolatban
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

7.Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) önkormányzati rendeletének második módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

8.Döntés Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

9.Döntés Páty Község Önkormányzata 2015. évi Belső Ellenőrzési Beszámolójának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

10.Döntések a tervezési feladatokkal kapcsolatos előirányzat átcsoportosításokról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

11.Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.04.28.zip

2016. 04. 10. 09:43

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. április 14-án, csütörtökön 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. Döntés a Pátyolgató Óvoda 2016/17 évre vonatkozó Beiskolázási Tervének jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
3. Döntés a Pátyolgató Óvodában játszótéri eszközök elhelyezéséről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
4. Döntés Kamarai Gyuláné Páty, 691/71 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
5. Helyi Építési Szabályzat módosítására és a Páty, 0155/13 hrsz.-ú ingatlan művelési ágból való kivonására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
6. Helyi Építési Szabályzat módosítására és a Páty, 3700/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
7. Döntés a Zsámbéki Rendőrőrs 2015. évi munkájáról, valamint Páty Község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló jelentés elfogadásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
8. Döntés a Pátyi Református Egyházközséggel bérleti szerződés megkötéséről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
9. Döntés a Pátyi Református Egyházközséggel kegyeleti közszolgálati szerződés megkötéséről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
10. Döntés Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
11. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
12. Döntés Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014-2019 közötti Gazdasági Programjának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
13. Döntés a Páty Község Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
14. Döntés Dr. Monostori Ernő önkormányzati képviselő Idősek Napközi Otthonával kapcsolatos önálló képviselői indítványáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
15. Döntés a Páty, 4221/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
16. Döntés a Telki út mentén korlát kihelyezésére előirányzat biztosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
17. Döntés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésére pályázat benyújtásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

A teljes meghívó

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: http://paty.hu/eloterjesztesek/

 

2016. 04. 05. 01:39

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságát

2016. április 07-én, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottság ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Döntés a Pátyolgató Óvodában játszótéri eszközök elhelyezéséről
2. Döntés Kamarai Gyuláné Páty, 691/71 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról
3. Helyi Építési Szabályzat módosítására és a Páty, 0155/13 hrsz.-ú ingatlan művelési ágból való kivonására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása
4. Helyi Építési Szabályzat módosítására és a Páty, 3700/1 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása
5. Döntés a Pátyi Református Egyházközséggel bérleti szerződés megkötéséről
6. Döntés a Pátyi Református Egyházközséggel kegyeleti közszolgálati szerződés megkötéséről
7. Döntés Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatásáról
8. Döntés Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014-2019 közötti Gazdasági Programjának elfogadásáról
9. Döntés a Páty Község Önkormányzata 2016. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról
10. Döntés a Páty, 4221/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás módosításáról
11. Döntés a Telki út mentén korlát kihelyezésére előirányzat biztosításáról
12. Döntés lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésére pályázat benyújtásáról
13. Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által létrehozott Budakörnyéki Közterület-felügyelethez történő csatlakozásról 
14. Döntés a 2016. évben az egyházak támogatásáról
15. 2016. évi útfelújítások

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: PT 2016.04.07.zip

2016. 04. 01. 23:30

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. április 08-án, pénteken 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

2016. március 25-én a Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (1) bekezdése alapján kezdeményeztem az alábbi napirendi pont újratárgyalását. A képviselő-testületnek ezt a témát a kezdeményezést követő tizenöt napon belül kötelező újratárgyalnia, és minősített többséggel döntenie. A döntést addig végrehajtani nem lehet, amíg arról a képviselő-testület a megismételt tárgyalás alapján nem dönt.

1. Döntés egyéni képviselői indítvány alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet 44. § (1) bekezdésének módosításáról

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.04.08.zip

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jóléti és Ügyrendi Bizottságát

2016. április 07-én, csütörtökön 7.45 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottsági ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Döntés a Pátyolgató Óvoda 2016/17 évre vonatkozó Beiskolázási Tervének jóváhagyásáról
2. Döntés a Zsámbéki Rendőrőrs 2015. évi munkájáról, valamint Páty Község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló jelentés elfogadásáról
3. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
4. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 22/2006. (VI. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról
5. Döntés Dr. Monostori Ernő önkormányzati képviselő Idősek Napközi Otthonával kapcsolatos önálló képviselői indítványáról
6. Igazgatási szünet elrendelése a Pátyi Polgármesteri Hivatalban

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: Előterjesztések

2016. 03. 11. 21:57

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. március 23-án, szerdán 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Döntés a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról
2. Döntés a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításáról
3. Döntés a Páty, 950/2 helyrajzi számú ingatlan vételi ügyében
4. Döntés a Páty, 2818, 2823, 2835, 2851 és 2874 helyrajzi számú ingatlanok vételi ügyében
5. Döntés a „Sportpálya kiépítése a pátyi Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában”közbeszerzési eljárás pályázati kiírásáról - ZÁRT ÜLÉS
6. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.03.23.zip

2016. 03. 05. 09:48

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének rendkívüli ülését

2016. március 07-én, hétfőn 16.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A testület ülésére az alábbi napirendi pontot javasolom:

1. Döntés a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról

2. Döntés a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításáról

3. Döntés a Páty, 950/2 helyrajzi számú ingatlan vételi ügyében

4. Döntés a Páty, 2818, 2823, 2835, 2851 és 2874 helyrajzi számú ingatlanok vételi ügyében

5. Döntés a „Sportpálya kiépítése a pátyi Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában”közbeszerzési eljárás pályázati kiírásáról - ZÁRT ÜLÉS

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.03.07.zip

2016. 02. 24. 00:16

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. február 25-én, csütörtökön 8.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2. Döntés a PVK Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjairól
3. Döntés a Páty 0151/1 és 0151/2 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
4. Döntés a Páty 691/69 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó értékesítési szándékról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
5. Döntés a Budántúli Waldorf-Pedagógiai Alapítvány kérelméről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
6. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 24/2007. (XII. 3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
7. Döntés Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Páty Község területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
8. Döntés a polgármester 2016. évi szabadságának megállapításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
9. Döntés az Idősek Napközi Otthona létrehozásával kapcsolatban
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
10. Döntés Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014-2019 közötti Gazdasági Programjának elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
11. Döntés Páty Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
12. Döntés a Biatorbágy, Etyek, Herceghalom, Páty települések Fogorvosi Ügyeleti Ellátását Biztosító Társulás 2016. évi költségvetésének jóváhagyásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
13. Döntés a Pátyon működő civil szervezetek 2016. évi támogatására vonatkozó pályázati kiírás elfogadásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
14. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.02.25.zip

2016. 02. 10. 09:31

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének rendkívüli ülését

2016. február 15-én, hétfőn 15.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A testület ülésére az alábbi napirendi pontot javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelméről
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

3. Páty Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének benyújtása 
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)

4. Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.02.15.zip

2016. 01. 18. 23:05

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzatának képviselő-testületét

2016. január 28-án, csütörtökön 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A képviselő-testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1.    Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről
2.    Döntés a Pátyolgató Óvoda nyári zárva tartásának és a 2016. évi beiratkozási időszak jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
3.    Döntés a Pátyolgató Óvoda alapító okiratának módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
4.    Döntés a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár alapító okiratának módosításáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
5.    Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó egyéni kérelem megtárgyalása 
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
6.    Döntés a Páty 0107/2 helyrajzi számú ingatlan művelési ágból való kivonásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
7.    Döntés Páty Község Önkormányzatának a községben működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodások jóváhagyásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)
8.    Döntés a PVK Nonprofit Kft. 2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
9.    Döntés a PVK Nonprofit Kft. 2016. évi támogatási szerződésének elfogadásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
10.    Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Gyermekjóléti Szolgálatánál egy fő pszichológus alkalmazásának támogatásáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
11.    Döntés a Pátyi Polgármesteri Hivatalban közterület-felügyelő alkalmazásának szándékáról
(Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság)
12.    Egyebek

 

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.01.28.zip

Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2021. szeptember

Megjelent a Pátyi Kurír szeptemberi száma! A lapszám letölthető pdf formátumban itt olvasható.

A tartalomból:

- Önkormányzati ingatlanfejlesztés
- Útfelúlyítás pályázat segítségével
- Kompromisszumos megoldás a Körtés II. ügyében
- Kemenes- Cukrászati beruházás
- PátyonJárdaépítés a főút menténIskolakezdési támogatás
- Új Ipari Park épülElindult a
- KanyarGo helyi buszjárat
- Beszélgetés Benyák Évával és Polgár Sándornéval
- Szent István-nap Pátyon
- Tábori beszámolók

tovább

Meghívó testületi ülésre 2021.09.21.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2021. szeptember 21-én, (kedden) 16.30-ra

összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Széchenyi 2020

Budakeszi Egészségügyi Központ

Január 1-től már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunak ingyenesen részt venni a pátyi lakosok

Időpont egyeztetés: +36 20 362 7065

Leletkiadás: Hétfő - péntek: 10.00 - 16.00


Képviselői vélemények

Páty komposztál

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az önkormányzat ingyenesen biztosít egy komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes műanyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló komposztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű.

tovább

Hirdetések

Pongó Sándor
2021. 09. 12.

Pest megyei Pátyra keresünk vagyonőr kollégákat azonnali kezdéssel. Beosztás 12 és 16 órá...

tovább
Tálas Tibor
2021. 08. 30.

Építésztechnikus végzettséggel állást keresek. Pátyon lakom, jogosítványom van. Tel: 06(70...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
2
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
3
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
4
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
 • Német Nemzetiségi Nap
5
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
6
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
7
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
8
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
9
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
10
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
 • Retró Véradás
11
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
12
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
13
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
14
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
15
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
16
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
17
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
18
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
 • Kulturális Örökség Napja
19
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
 • Kulturális Örökség Napja
20
 • Gyermekjáték anno és retro kiállítás
21 22 23 24 25
 • CivilÍzáció
 • Borral Barangoló Kézműves Vásár
26
27 28 29 30
 
©2015 Páty önkormányzata