Páty

hu | en | de
Fejléc 2

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586
Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Fórum

Fórum / Előterjesztések véleményezése 2011

Ezen az oldalon megjelent írások a hozzászólók véleményét tükrözi, azokért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal! Hozzászólni az ülés címére kattintás után feljövő oldalon lehetséges, az 'Új hozzászólás' gombra kattintva.
A durván sértő megjegyzéseket utólag letiltjuk.
Témák száma: 34
2013. 12. 05. 09:53

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. május 18-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
2. Közbeszerzési terv elfogadása
3. Bocskai István Altalános Iskola bővítési munkálatai befejezésének műszaki
ellenőrzésére és a közbeszerzési pályáztatás műszaki tartalmának meghatározására,
valamint a pályázatok kiértékelésére beérkezett árajánlatok
4. A Dobogó utcai szennyvíz-közmű részleges meghosszabbítása iránti kérelem
5. Euro-Diaster Nonprofit Kft. vételi ajánlata
6. Diaster 22 Kft. együttműködési ajánlat
7. Dávid Károlyné kártérítési ügye
8. DO-NA Kft. kérelme benzinkút építésével kapcsolatban
9. SZMSZ felülvizsgálat
10. Terembérleti díjak felülvizsgálata
11. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet
módosítása/megalkotása
12. Pályázati kiírás helyi civil szervezetek részére
13. Költségvetési rendelet módosítása
14. Pátyi Labdarúgó Egyesület - Önkormányzat közötti Megállapodás
15. A Bocskai István Általános Iskola Belső ellenőrzési jelentésének megtárgyalása
16. Az Iskola Alapító okiratának módosítása
17. 2010. évi gyermekvédelmi beszámoló
18. Igazgatási szünet elrendelése
19. A Pátyi Kurír nyomdai-kiadói, valamint terjesztési tevékenységére kiírt pályázat
elbírálása
20. Páty, Vihar u. 4. sz. (1021/41 Hrsz) alatti ingatlan elidegenítése

a Jóléti Bizottság
2011. június 08-án (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem


NAPIREND:

1. Óvodavezetői álláspályázatok véleményezése
2. A Pátyolgató Óvoda Alapító Okiratának módosítása
3. A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló rendelet mellékletének módosítása

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2011. június 08-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Szabó Szilvia kérelme a 3328 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
2. Staudinger Ádám kérelme a 17/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
3. Kerékné Monori Klára kérelme a 1047/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
4. Juhász János és Juhász Jánosné kérelme a 0209/10 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
5. A 2011. évi Pátyi Tavaszi Fesztivál pénzügyi elszámolása
6. Prohászka Rajmund kérelme a 1047/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban

2013. 12. 05. 09:54

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. június 15-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. Óvodavezető megválasztása
2. A Pátyolgató Óvoda Alapító Okiratának módosítása
3. A Füzespatak Kossuth utcai hídnál lévő meder-helyreállításának ügye
4. A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló rendelet mellékletének módosítása
5. Szabó Szilvia kérelme a 3328 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
6. Juhász János és Juhász Jánosné kérelme a 0209/10 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
7. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, illetve a ?Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program" című pályázathoz szükséges dokumentumok véleményezése
8. A 2011. évi Pátyi Tavaszi Fesztivál pénzügyi elszámolása
9. A Művelődési Ház igazgatójának kérelme a rendezvénytámogatások Pátyi Pincenapok rendezvényre történő felhasználásáról
10. Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatási kérelme (zárt ülés)
11. Pátyi Labdarúgó Egyesülettel kapcsolatos döntés
12. A Képviselő-testület bizottságainak személyi összetételéről szóló döntés

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2011. július 06-án (szerdán) 17:00 órai kezdettel tartandó ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Kis Magánzenede Alapítvány terembérleti díj kérelmének megtárgyalása
2. A Völgy utca és környéke csapadékvíz-elvezetésének tervezésére beérkezett
árajánlatok elbírálása
3. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása módosított Társulási Megállapodásának
elfogadása
4. Staudinger Ádám kérelme a 17/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
5. Prohászka Rajmund kérelme a 1047/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
6. Dr. Tósoky Balázs ügyvéddel kötött szerződés meghosszabbítása
7. A 0177/33 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
8. A Pankivill Kft. Engedményezési Nyilatkozata
9. Gyermekétkeztetés közbeszerzési pályázati kiírása
10. KEOP pályázat előkészítő pályázaton való indulás
11. Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díj

a Jóléti Bizottság
2011. július 06-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Budakeszi Rendőrőrs 2010. évi munkájáról, valamint Páty község közbiztonsági
helyzetéről szóló Beszámoló Jelentés elfogadása
2. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának elbírálása
3. A Bocskai István Általános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása
4. A Kiss Magánzenede Alapítvány terembérleti díj kérelmének megtárgyalása
5. Dr. Gurin Ferenc és Dr. Pózmán Ilona háziorvosokkal kötött szerződések módosítása
6. A Pátyolgató Óvoda SZMSZ-ének és Házirendjének jóváhagyása

2013. 12. 05. 09:56

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. július 13-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND

1. A Budakeszi Rendőrőrs 2010. évi munkájáról, valamint Páty község közbiztonsági
helyzetéről szóló Beszámoló Jelentés elfogadása
2. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának elbírálása
3. A Bocskai István Altalános Iskola Pedagógiai Programjának jóváhagyása
4. A Kis Magánzenede Alapítvány terembérleti díj kérelmének megtárgyalása
5. Dr. Gurin Ferenc és Dr. Pózmán Ilona háziorvosokkal kötött szerződések módosítása
6. A Pátyolgató Óvoda SZMSZ-ének és Házirendjének jóváhagyása
7. A Völgy utca és környéke csapadékvíz-elvezetésének tervezésére beérkezett
árajánlatok elbírálása
8. Budaörs Kistérség Többcélú Társulása módosított Társulási Megállapodásának
elfogadása
9. Staudinger Ádám kérelme a 17/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
10. Prohászka Rajmund kérelme a 1047/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
11. Dr. Tósoky Balázs ügyvéddel kötött szerződés meghosszabbítása
12. A 0177/33 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog
13. A Pankivill Kft. Engedményezési Nyilatkozata
14. Gyermekétkeztetés közbeszerzési pályázati kiírása
15. KEOP pályázat előkészítő pályázaton való indulás
16. Étkezési nyersanyagnorma és étkezési térítési díj
17. Közbeszerzési kiírás elindítása az Iskola utcai óvoda és a Polgármesteri Hivatal
ablakcseréjére
18. Idénymunkára létszám engedélyezése
19. Pátyi Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Polgárőr Egyesület név- és címerhasználati
kérelme
20. Az Önkormányzat és Pátyi Labdarúgó Egyesület között kötött Megállapodás
felülvizsgálata
21. Vizsgáló Bizottság létrehozása a Füzespatak mederkotrásával kapcsolatban

a Jóléti Bizottság
2011. augusztus 24-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Pátyolgató Óvoda 2010/2011. évi Beszámolójának jóváhagyása
2. A Bocskai István Általános Iskola 2010/2011. évi Beszámolójának jóváhagyása
3. A Bocskai István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
4. Panasz a Bocskai István Általános Iskola ügyeleti rendjével kapcsolatban
5. Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kérelmének megtárgyalása

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2011. augusztus 24-én (szerdán) 17:00 órai kezdettel tartandó együttes ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele a HÉSZ-szel kapcsolatban
2. Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
3. Páty Község Önkormányzat viziközmű fejlesztési díjak részletfizetéssel kapcsolatos döntés
4. Pest Megye Környezetvédelméért Díjra történő felterjesztési javaslat
5. Páty Község lakott területi határa kiterjesztésének tervezésére beérkezett árajánlatok elbírálása
6. A Szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása című KEOP pályázati szolgáltatásokra és vízjogi létesítési tervezésére beérkezett árajánlatok elbírálása
7. Tintér Gabriella lakásbérleti kérelme
8. Helyi Református Gyülekezet részére támogatás nyújtása pályázati önrész biztosításával Bölcsőde kialakítás céljából

2013. 12. 05. 09:57

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. augusztus 30-án (kedden) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND

1. Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele a HÉSZ-szel kapcsolatban
2. Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
3. Páty Község Önkormányzat viziközmű fejlesztési díjak részletfizetéssel kapcsolatos döntés
4. Pest Megye Környezetvédelméért Díjra történő felterjesztési javaslat
5. Páty Község lakott területi határa kiterjesztésének tervezésére beérkezett árajánlatok elbírálása
6. Tintér Gabriella lakásbérleti kérelme
7. Helyi Református Gyülekezet részére támogatás nyújtása pályázati önrész biztosításával Bölcsőde kialakítás céljából
8. A Pátyolgató Óvoda 2010/2011. évi Beszámolójának jóváhagyása
9. A Bocskai István Általános Iskola 2010/2011. évi Beszámolójának jóváhagyása
10. A Bocskai István Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
11. Panasz a Bocskai István Általános Iskola ügyeleti rendjével kapcsolatban
12. Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért kérelmének megtárgyalása
13. Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
14. Zsobok és Páty községek közötti testvértelepülési kapcsolat létesítése, testvértelepülési szerződés jóváhagyása

Meghívó bizottsági ülésre

a Jóléti Bizottság
2011. szeptember 28-án (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
2. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár SZMSZ-ének jóváhagyása
3. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása
4. Csatlakozás a Bursa Hungarica 2012 tanulmányi ösztöndíjpályázathoz

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2011. szeptember 28-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. A 2011. évi Közbeszerzési Terv módosítása
2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2011. (IV. 13.) számú
határozatának módosítása
3. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi
költségvetési rendeletmódosításának jóváhagyása
4. A FŐNIX-MED Zrt. ügyeleti ellátás bővítésével kapcsolatos árajánlatának
megtárgyalása
5. Együttműködési Megállapodás-tervezet elfogadása a Bocskai István Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lovasoktatásával kapcsolatban
6. Tulajdonosi hozzájárulás földkábel létesítésére a Kossuth L. utca - Kölcsey utca
nyomvonalán
7. Tulajdonosi hozzájárulás a TELENOR PE0053 állomás optikai ellátása engedélyezési
terveihez
8. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 451/2010. (XII. 08.) számú
határozatának hatályon kívül helyezése
9. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 186/2011. (VII. 13.) számú
határozatának hatályon kívül helyezése
10. Somogyi Béla u. menti területek telekrendezésének ügye
11. A Füzespatak Kossuth utcai hídnál lévő szakaszának mederkotrása során keletkezett
iszap elszállításának ügye
12. Hozzájáruló nyilatkozat a Curlington-Páty Kft. letétjének feloldásához

2013. 12. 05. 09:58

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. október 05-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND

1.Együttműködési Megállapodás-tervezet elfogadása a Bocskai István Magyar-Német
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lovasoktatásával kapcsolatban
2. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása
3. Csatlakozás a Bursa Hungarica 2012 tanulmányi ösztöndíjpályázathoz
4. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár SZMSZ-ének jóváhagyása
5. Páty Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
6. A 2011. évi Közbeszerzési Terv módosítása
7. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 100/2011. (IV. 13.) számú
határozatának módosítása
8. A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás 2011. évi
költségvetési rendeletmódosításának jóváhagyása
9. A FŐNIX-MED Zrt. ügyeleti ellátás bővítésével kapcsolatos árajánlatának
megtárgyalása
10. Tulajdonosi hozzájárulás földkábel létesítésére a Kossuth L. utca - Kölcsey utca
nyomvonalán
11. Tulajdonosi hozzájárulás a TELENOR PE0053 állomás optikai ellátása engedélyezési
terveihez
12. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 451/2010. (XII. 08.) számú
határozatának hatályon kívül helyezése
13. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 186/2011. (VII. 13.) számú
határozatának hatályon kívül helyezése
14. Páty, Vihar utca telekrendezésének ügye
15. Curlington-Páty Kft. kérelmének megtárgyalása
16. A Füzespatak Kossuth utcai hídnál lévő szakaszának mederkotrása során keletkezett
iszap elszállításának ügye
17. Fegyelmi eljárás megindítása Székely László polgármester ellen a Füzes patak
kotrásával kapcsolatos intézkedései miatt (ZÁRT ÜLÉS)

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2011. november 02-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, TanácsteremNAPIREND:


1. A PVK Kft. tervezett felújítási-beruházási munkáinak elfogadása a víz- és
csatornarendszeren (Az anyag kiküldésének időpontjában még nem állt a Hivatal
rendelkezésére elegendő információ, ezért az előterjesztés később kerül
kiküldésre.)
2. A PVK Kft. Üzletszabályzatának jóváhagyása
3. A MeZo Pharma Kft. kérelme a Rákóczi út 37. szám alatt található kastély
bérletével kapcsolatban
4. Tóthné Balogh Erika kérelme a Rákóczi utca 11. szám alatti üzlethelyiség
bérletével kapcsolatban
5. Páty Község Önkormányzata és a kihelyezett rendőrjárőrök között Megállapodástervezet
véleményezése
6. A Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományápoló Egyesület névhasználati
kérelme
7. A 2012. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadása
8. Előirányzat átcsoportosítás sportpályával kapcsolatban
9. Lakossági észrevétel a kerítések melletti sövények magasságának szabályozásával
kapcsolatban
10. Páty, Dózsa György u. 8/b., 691/69 hrsz-ú ingatlan ügye

2013. 12. 05. 09:59

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. november 9-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND

1. Önkormányzati képviselő eskütétele, megbízólevél átadása
2. Alpolgármester választása (titkos szavazással), eskütétel
3. Alpolgármester tiszteletdíjának, költségátalányának megállapítása
4. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosítása
5. A PVK Kft. tervezett felújítási-beruházási munkáinak elfogadása a víz- és
csatornarendszeren
6. A PVK Kft. Üzletszabályzatának jóváhagyása
7. A MeZo Pharma Kft. kérelme a Rákóczi út 37. szám alatt található kastély bérletével
kapcsolatban
8. Tóthné Balogh Erika kérelme a Rákóczi utca 11. szám alatti üzlethelyiség bérletével
kapcsolatban
9. Páty Község Önkormányzata és a kihelyezett rendőrjárőrök között Megállapodástervezet
véleményezése
10. A Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományápoló Egyesület névhasználati kérelme
11. A 2012. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadása
12. Előirányzat átcsoportosítás sportpályával kapcsolatban
13. Lakossági észrevétel a kerítések melletti sövények magasságának szabályozásával
kapcsolatban
14. Páty, Dózsa György u. 8/b., 691/69 hrsz-ú ingatlan ügye
15. A Pátyolgató Óvoda SZMSZ-ével kapcsolatos beadvány vizsgálata
16. Egyebek

a Jóléti Bizottság 2011. november 23-án (szerdán) 14:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. A Pátyolgató Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyása
2. A Pátyolgató Óvoda 2011/2012. nevelési évre készült Munkatervének jóváhagyása
3. Pátyi Kurír főszerkesztői feladataira Páty Község Önkormányzata és Szádvári Ferenc
Tibor között megkötött Megbízási Szerződés módosítása
4. Pátyi Kurír kiadói feladataira Páty Község Önkormányzata és a Hármashullám Kft.
között kötött Megbízási Szerződés felmondása
5. A Sajtó Tanács tagjai felkérésének meghosszabbítása és új póttagok megválasztása
6. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása
7. Testvérvárosi Kapcsolattartó Csoport létrehozása
8. Döntés a Bursa Hungarica pályázatokról - ZÁRT ÜLÉS

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2011. november 23-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat 2012. évi Költségvetési koncepció elfogadása (Az anyag
később kerül kiküldésre.)
2. Páty Község Önkormányzat 2011. évi III. negyedévi Pénzügyi beszámolójának elfogadása
(Az anyag később kerül kiküldésre.)
3. A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló rendelet-tervezet véleményezése
4. Törvényességi észrevétel a parlagfű visszaszorításáról szóló 3/1998. (II. 12.), valamint
az azt módosító 30/2005. (IX. 16.) számú rendelettel kapcsolatban
5. Előirányzat átcsoportosítás
6. Közösségi Ház használatával kapcsolatos Megállapodás-tervezetek elfogadása
7. Pátyi Kurír főszerkesztői feladataira Páty Község Önkormányzata és Szádvári Ferenc
Tibor között megkötött Megbízási Szerződés módosítása
8. Pátyi Kurír kiadói feladataira Páty Község Önkormányzata és a Hármashullám Kft.
között kötött Megbízási Szerződés felmondása
9. Páty Község Önkormányzata és a Pátyi Alom Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.,
a Szelipa Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. és Dr. Kari Ferenc közözött kötendő
Megállapodás-tervezet elfogadása
10. Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és szervezetei hatékonyságának
felmérése
11. Idénymunkára létszám engedélyezése a Faluüzemeltetési csoportnál
12. Tulajdonosi hozzájárulás a TELENOR PE0053 állomás optikai ellátása engedélyezési
terveihez
13. Tulajdonosi hozzájárulás az Ml Üzleti Park I. ütem útépítés engedélyezési tervéhez
14. Tulajdonosi hozzájárulás a SOLIDUS Kft. Páty község 028/39 - 028/54 helyrajzi
számú ingatlanok ivóvíz és szennyvízcsatorna ellátásának engedélyezési terveire a
021/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
15. Tulajdonosi hozzájárulás a SOLIDUS Kft. Páty község 0207 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz
ellátásának engedélyezési terveire a 06, 0208 és a 0207/1 hrsz-ú ingatlanokkal
kapcsolatban
16. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatójának
kérelme

2013. 12. 05. 10:00

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat 2011. évi háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló
tájékoztató
2. Páty Község Önkormányzat 2012. évi Költségvetési koncepció elfogadása
3. Pátyi Kurír főszerkesztői feladataira Páty Község Önkormányzata és Szádvári Ferenc
Tibor között megkötött Megbízási Szerződés módosítása
4. Pátyi Kurír kiadói feladataira Páty Község Önkormányzata és a Hármashullám Kft.
között kötött Megbízási Szerződés felmondása
5. A Sajtó Tanács tagjai felkérésének meghosszabbítása és új póttag megválasztása
6. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása
7. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatójának
kérelme
8. A Pátyolgató Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyása
9. A Pátyolgató Óvoda 2011/2012. nevelési évre készült Munkatervének jóváhagyása
10. Páty Község Önkormányzata és a Pátyi Álom Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft.,
a Szelipa Ingatlanforgalmazó és Hasznosító Kft. és Dr. Kari Ferenc közözött kötendő
Megállapodás-tervezet elfogadása
11. Testvérvárosi Kapcsolattartó Csoport létrehozása
12. A mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról szóló rendelet-tervezet véleményezése
13. Törvényességi észrevétel a parlagfű visszaszorításáról szóló 3/1998. (II. 12.), valamint
az azt módosító 30/2005. (IX. 16.) számú rendelettel kapcsolatban
14. Előirányzat átcsoportosítás
15. Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és szervezetei hatékonyságának
felmérése
16. Idénymunkára létszám engedélyezése a Faluüzemeltetési csoportnál
17. Tulajdonosi hozzájárulás a TELENOR PE0053 állomás optikai ellátása engedélyezési
terveihez
18. Tulajdonosi hozzájárulás az Ml Üzleti Park I. ütem útépítés engedélyezési tervéhez
19. Egyebek

2013. 12. 05. 10:02

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19-én (hétfőn) 15:00 órai kezdettel rendkívüli tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem


NAPIREND:

1. Döntés a Pátyi Kurír nyomdai, kiadói, terjesztői és hirdetés-szervezői tevékenységére kiírt pályázat ügyében
2. Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapító Okiratának elfogadása és kuratóriumi tagok választása
3. A PVK Kft. Víziközmü Fejlesztési Díjak Részletfizetési Szabályzatának módosítása
4. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló, többször
módosított 27/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének módosítása
5. A MeZo Pharma Kft. kérelme a Rákóczi út 37. szám alatt található kastély bérletével
kapcsolatban

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19-én (hétfőn) 15:30 órai kezdettel rendkívüli tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Döntés a Zsámbéki Medence Regionális Területfejlesztési Társuláshoz való csatlakozásról
2. Vizsgáló Bizottság létrehozása a Kirchheimi Magyar Kulturális és Gasztronómiai Napra (2011. október 21-23.) kiküldött küldöttség pénzügyi elszámolására

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2011. december 07-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló, többször módosított 27/2005. (IX. 16.) számú rendeletének módosítása
2. 2011. évi Költségvetési rendelet-módosítás
3. A 160/2009. (IV. 22.) Kt. határozat módosítása
4. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Igazgatójának kérelme a felszerelések raktározásával kapcsolatban
5. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Igazgatójának kérelme a terembérleti díjakkal kapcsolatban
6. A RitConsult VMA Kft. névhasználati kérelme
7. Páty Község Önkormányzata és a Curlington-Páty Kft. Közös Nyilatkozatának elfogadása
8. 2012. évi munkaterv
9. PVK Kft. közmű használati díja
10. A PátyInfó című tájékoztató kiadvány kiadásának ügye
11. Pintér Attila vételi ajánlata a 3328 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

2013. 12. 05. 10:02

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 18:00 órai kezdettel rendkívüli tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló, többször
módosított 27/2005. (IX. 16.) számú rendeletének módosítása
2. 2011. évi Költségvetési rendelet-módosítás
3. A 160/2009. (IV. 22.) Kt. határozat módosítása
4. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Igazgatójának kérelme a terembérleti
díjakkal kapcsolatban
5. A RitConsult VMA Kft. névhasználati kérelme
6. Páty Község Önkormányzata és a Curlington-Páty Kft. Közös Nyilatkozatának
elfogadása
7. 2012. évi munkaterv
8. PVK Kft. közmű használati díja
9. A Pátylnfó című tájékoztató kiadvány kiadásának ügye
10. A helyi civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása
11. A Pátyolgató Óvoda SZMSZ-ének jóváhagyása
12. Páty Község Önkormányzat és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közötti szerződéstervezet
elfogadása
13. BTT Szociális Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
14. Egyebek

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2011. április 20-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó r e n d k í v ü l i ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

 

 


 

2013. 12. 04. 16:39

 

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 13-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

 

2013. 12. 04. 15:44

 

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. április 4-én (hétfőn) 9:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

 

Jóléti Bizottságának

2011. március 17-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel tartandó
ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

 

 


 

Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2022. május

Megjelent a Pátyi Kurír májusi száma! A lapszám letölthető pdf formátumban itt olvasható.A tartalomból:

- Bocskai-ösztöndíjak

- Volánbusz menetrend: lakossági felmérés

- Komposztáló program

-Új körzeti megbízott érkezett

- Iskolai Óvodai hírek

- PSE hírek

- Beszélgetés Halmai Anikó lovasoktatóval

tovább

Meghívó testületi ülésre 2022.05.11.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2022. május 11-én-án (szerdán) 17 órára

összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.)

tovább

Hirdetmények

Biatorbágy és Vidéke 13-573550-512 kódszámú vadászterület földtulajdonosainak értesítése

Biatorbágy és Vidéke 13-573550-512 kódszámú vadászterület, Budakeszi-Budapest Földtulajdonosi Közössége földtulajdonosi gyűléséről szóló hirdetmény itt olvasható.

tovább

Széchenyi 2020

Adó 1% felajánlás

Alapítvány Páty Fejlesztéséért 

19179801-1-13

Alapítvány a Pátyolgató Óvodáért

18720923-1-13 

Páty Faluközösségért Alapítvány

18663468-1-13 

Pátyi Római Katolikus Templomért Alapítvány

18687996–2–13 

Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület

18704204-1-13

Zöld Sziget Állatmenhely

18145869-1-13

A Pátyi Református Templomért Alapítvány

18661363-1-13

Budakeszi Egészségügyi Központ

Január 1-től már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunak ingyenesen részt venni a pátyi lakosok

Időpont egyeztetés: +36 20 362 7065

Leletkiadás: Hétfő - péntek: 10.00 - 16.00


Képviselői vélemények

Páty komposztál

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az önkormányzat ingyenesen biztosít egy komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes műanyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló komposztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű.

tovább

Hirdetések

kerekes gizella
2021. 10. 19.

VÁSÁR! Szombaton,okt.23-án Páty,Kossuth u.4.kapujában Eladó:elektromos szerszámok,-készül...

tovább
nagy miklósné
2021. 10. 18.

eladó mahagóni,különleges szerelésű,sok pakolási lehetőséggel rendelkező nappali szekrény...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Eszemadta Gyermektáncház
2
 • Eszemadta Gyermektáncház
3
 • Eszemadta Gyermektáncház
4
 • Eszemadta Gyermektáncház
5
 • Eszemadta Gyermektáncház
6
 • Eszemadta Gyermektáncház
7
 • Eszemadta Gyermektáncház
 • Óvodabál
8
 • Eszemadta Gyermektáncház
9
 • Eszemadta Gyermektáncház
10
 • Eszemadta Gyermektáncház
11
 • Eszemadta Gyermektáncház
12
 • Eszemadta Gyermektáncház
13
 • Eszemadta Gyermektáncház
14
 • Eszemadta Gyermektáncház
 • Iskolabál
15
 • Eszemadta Gyermektáncház
16
 • Eszemadta Gyermektáncház
17
 • Eszemadta Gyermektáncház
18
 • Eszemadta Gyermektáncház
19
 • Eszemadta Gyermektáncház
20
 • Eszemadta Gyermektáncház
21
 • Eszemadta Gyermektáncház
 • Irodalmi barangolások Kiss Eszterrel
22
23 24 25 26 27 28
 • Sváb Bál
29
 • Pátyi családi és gyermeknap
30 31
 
©2015 Páty önkormányzata