Páty

hu | en | de
Banner 9

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586
Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Fórum

Fórum / Előterjesztések véleményezése 2012

Ezen az oldalon megjelent írások a hozzászólók véleményét tükrözi, azokért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal! Hozzászólni az ülés címére kattintás után feljövő oldalon lehetséges, az 'Új hozzászólás' gombra kattintva.
A durván sértő megjegyzéseket utólag letiltjuk.
Témák száma: 38

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2012. január 18-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Igazgatójának kérelme a közterületfoglalási
díjakkal kapcsolatban
2. Törvényességi észrevétel a Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 35/2008. (XII.
1.) számú önkormányzati rendeletével kapcsolatban
3. Tulajdonosi hozzájárulás a SOLIDUS Kft. Páty község 028/39 - 028/54 helyrajzi
számú ingatlanok ivóvíz és szennyvízcsatorna ellátásának engedélyezési terveire a
021/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
4. Tulajdonosi hozzájárulás a SOLIDUS Kft. Páty község 0207 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz
ellátásának engedélyezési terveire a 06, 0208 és a 0207/1 hrsz-ú ingatlanokkal
kapcsolatban

Jóléti Bizottság 2012. január 18-án (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Bocskai Isvtán Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára vonatkozó "A bérgazdálkodás 2011. évi megalapozottsága, foglalkoztatottak besorolása" című vizsgálat elfogadása
2. Nyitrai Mária lakásbérleti kérelme
3. Testvérvárosi kapcsolattartó csoport létrehozása

2013. 12. 04. 08:57

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára vonatkozó
?A bérgazdálkodás 2011. évi megalapozottsága, foglalkoztatottak besorolása" című
ellenőrzésről szóló Ellenőrzési jelentés elfogadása
2. A Kossuth utca 79. szám alatt található, önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára
szolgáló helyiség átminősítésének kérdése
3. Testvérvárosi Kapcsolattartó Csoport létrehozása
4. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Igazgatójának kérelme a közterületfoglalási
díjakkal kapcsolatban
5. Törvényességi észrevétel a Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 35/2008. (XII.
1.) számú önkormányzati rendeletével kapcsolatban
6. Tulajdonosi hozzájárulás a SOLIDUS Kft. Páty község 028/39 - 028/54 helyrajzi
számú ingatlanok ivóvíz és szennyvízcsatorna ellátásának engedélyezési terveire a
021/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
7. Tulajdonosi hozzájárulás a SOLIDUS Kft. Páty község 0207 hrsz-ú ingatlanok ivóvíz
ellátásának engedélyezési terveire a 06, 0208 és a 0207/1 hrsz-ú ingatlanokkal
kapcsolatban
8. A Kirchheimi Magyar Kulturális és Gasztronómiai Napra (2011. október 21-23.)
kiküldött küldöttség pénzügyi elszámolására létrehozott Vizsgáló Bizottság
jelentésének megtárgyalása (Az anyag később kerül kiküldésre.)
9. Egyebek

Pénzüg yi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2012. február 6-án (hétfőn) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet tervezete
2. A PVK Kft. részére üzemeltetésre átadott víz-, és csatornahálózat felújítása
beruházási tervének elfogadása

2013. 12. 04. 09:14

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 09-én (csütörtökön) 15:00 órai kezdettel rendkívüli tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A PVK Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
2. Páty Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet tervezete
3. Pályázati kiírás a Pátyi Kurír nyomdai, kiadói, terjesztői és hirdetés-szervezői tevékenységére
4. Janibor Kft. kérelmének megtárgyalása (anyag készítés alatt, később kerül kiküldésre; az előterjesztést zárt ülésként tervezzük tárgyalni)

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2012. február 15-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában
álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rend el et-tervezet ének elfogadása
2. Harangozó Jánosné vételi ajánlata a 313 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
3. Balogh Béla vételi ajánlata a Rákóczi u. 11. szám alatt található, 953/14 hrsz-ú
ingatlannal kapcsolatban
4. Teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a 2012. évre
5. Páty közterületei átnevezésének és névtelen közterületei elnevezésének előkészítése
6. Hozzájárulás a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Érdekeltségnövelő
pályázaton való indulásához
7. Páty Község 2011. évi Belső Ellenőrzési Beszámolójának elfogadása
8. Cseke Pál kérelme
9. Léber Árpád kérelme a Kuckóhegyi út és a Kuckóhegyi köz hóeltakarításával
kapcsolatban
10. A Fazekas Mihály utca és a Bánya utca alsó szakaszának egyirányúsítása
11. A Kossuth L. utca 79. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló helyiség
átminősítésének ügye
12. Tulajdonosi hozzájárulás a Mélyárok utca csapadékvíz-elvezetési terveihez
13. Dakóné Vágási Mónika kérelme a Burgundia utca felújításával kapcsolatban

2013. 12. 04. 09:14

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 22-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Balogh Béla vételi ajánlata a Rákóczi u. 11. szám alatt található, 953/14 hrsz-ú
ingatlannal kapcsolatban
2. Teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a 2012. évre
3. Páty közterületei átnevezésének és névtelen közterületei elnevezésének előkészítése
4. Hozzájárulás a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Érdekeltségnövelő
pályázaton való indulásához
5. Páty Község 2011. évi Belső Ellenőrzési Beszámolójának elfogadása
6. Tulajdonosi hozzájárulás a Mélyárok utca csapadékvíz-elvezetési terveihez
7. Közbeszerzési tanácsadó cég kiválasztása
8. Páty Község Önkormányzata tulajdonában álló szántók hasznosítása
9. Egyebek

Jóléti Bizottság 2012. március 21-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2011. évi Beszámolójának
jóváhagyása
2. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
3. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
4. A Pátyolgató Óvoda Alapító Okiratának módosítása
5. Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
6. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása
7. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára vonatkozó
?A bérgazdálkodás 2011. évi megalapozottsága, foglalkoztatottak besorolása,, című
jelentés utóvizsgálatának jóváhagyása
8. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára vonatkozó
?Túlórák, helyettesítések elszámolása, szabályszerűségi ellenőrzéséről" szóló
Ellenőrzési jelentés jóváhagyása

Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2012. március 21-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének módosítása
2. A Képviselő-testület bizottságainak személyi összetételéről szóló döntés
3. A PVK Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása
4. A Budavidék Zöldút Szövetség kérelme
5. A Polgármesteri Hivatal szervei és cégei költséghatékonysági és strukturális
vizsgálatáról készült jelentés elfogadása
6. Curlington-Páty Kft. felülvizsgálati kérelme a 677 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

2013. 12. 04. 09:16

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. A A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár 2011. évi Beszámolójának
jóváhagyása
2. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
3. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása
4. A Pátyolgató Óvoda Alapító Okiratának módosítása
5. Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
6. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása
7. A Kossuth L. utca 79. szám alatt található nem lakás céljára szolgáló helyiség
átminősítésének ügye
8. Páty Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 24.)
önkormányzati rendeletének módosítása
9. A Polgármesteri Hivatal részére munkaügyben ügyvédi megbízásra előirányzat
átcsoportosítás
10. A Képviselő-testület bizottságainak személyi összetételéről szóló döntés
11. A PVK Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyása
12. A Budavidék Zöldút Szövetség kérelme
13. A Polgármesteri Hivatal szervei és cégei költséghatékonysági és strukturális
vizsgálatáról készült jelentés elfogadása
14. Páty Község Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
15. Páty Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
16. Bíráló Bizottság létrehozása Páty Község Önkormányzat 2012. évben kiírt
közbeszerzési eljárásainak elbírálására
17. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára vonatkozó
?A bérgazdálkodás 2011. évi megalapozottsága, foglalkoztatottak besorolása,, című
jelentés utóvizsgálatának jóváhagyása
18. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolára vonatkozó
?Túlórák, helyettesítések elszámolása, szabályszerűségi ellenőrzéséről" szóló
Ellenőrzési jelentés jóváhagyása
19. Egyebek

Jóléti Bizottság 2012. április 18-án (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosítása
2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 9/2010. (III. 11.) rendeletének módosítása
3. A Budakeszi Rendőrőrs 2011. évi munkájáról, valamint Páty község közbiztonsági
helyzetéről szóló Beszámoló Jelentés elfogadása
4. Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapító Okiratának módosítása

Pénzüg yi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság
2012. április 18-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosítása
3. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról, valamint a
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló
22/2005. (IX. 16.) számú rendeletének módosítása
4: Páty, 025/1,2,3,4 hrsz-ú telkek övezeti besorolásának módosítása
5. Gonda Melinda és Polhammer Péter kérelme a 1038/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával
kapcsolatban
6. Döntés a 0113/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
7. A Bocskai utca egyirányúsításának ügye
8. A Fazekas Mihály utca és a Bánya utca egyirányúsításának ügye
9. Páty Község Önkormányzata és Kovács Bálint között kötendő Haszonbérleti
Szerződés-tervezet elfogadása
10. Páty Község Önkormányzata és a Magyar Telekom Nyrt. között kötendő
Megállapodás-tervezet elfogadása
11. A PVK Kft. Víziközmü Fejlesztési Díjak Részletfizetési Szabályzatának módosítása
12. A PVK Kft. Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatának módosítása
13. ZSÁMERT Társulási Megállapodásának jóváhagyása
14. Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban
15. Szervezeti változások Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
16. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár részére támogatás nyújtása a
közterület-foglalási díjakból
17. Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés Páty Község Önkormányzata
és a Pátyi Sport Egyesület között
18. Az önkormányzati törvény változásával kapcsolatos tanácsadás igénybevételére
vonatkozó előirányzat átcsoportosítás

2013. 12. 04. 09:17

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 25-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. A Budakeszi Rendőrőrs 2011. évi munkájáról, valamint Páty község közbiztonsági
helyzetéről szóló Beszámoló Jelentés elfogadása
2. Együttműködési Megállapodás és Támogatási Szerződés Páty Község Önkormányzata
és a Pátyi Sport Egyesület között
3. Döntés a 0113/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
4. Gonda Melinda és Polhammer Péter kérelme a 1038/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával
kapcsolatban
5. A PVK Kft. Víziközmű Fejlesztési Díjak Részletfizetési Szabályzatának módosítása
6. A PVK Kft. Szolgáltatások Részletfizetési Szabályzatának módosítása
7. Páty Község Önkormányzata és Kovács Bálint között kötendő Haszonbérleti
Szerződés-tervezet elfogadása
8. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár részére támogatás nyújtása a
közterület-foglalási díjakból
9. Az Alapítvány Páty Fejlesztéséért Alapító Okiratának módosítása
10. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi
zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
11. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosítása
12. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról, valamint a
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló
22/2005. (IX. 16.) számú rendeletének módosítása
13. Páty, 025/1,2,3,4 hrsz-ú telkek övezeti besorolásának módosítása
14. A Bocskai utca egyirányúsításának ügye
15. A Fazekas Mihály utca és a Bánya utca egyirányúsításának ügye
16. Páty Község Önkormányzata és a Magyar Telekom Nyrt. között kötendő
Megállapodás-tervezet elfogadása
17. ZSÁMERT Társulási Megállapodásának jóváhagyása
18. Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban
19. Szervezeti változások Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában
20. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi
támogatásának rendjéről szóló 9/2010. (III. 11.) rendeletének módosítása
21. Az önkormányzati törvény változásával kapcsolatos tanácsadás igénybevételére
vonatkozó előirányzat átcsoportosítás
22. Egyebek

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2012. május 23-án (szerdán) 14:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló rendelettervezetének
megtárgyalása
2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet-tervezetének
megtárgyalása
3. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában
álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
4. Páty Község Önkormányzat 2011. évi Gyermekvédelmi Beszámolójának elfogadása
5. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza - Páty Gyermekjóléti
Szolgálatának 2011. évi beszámolójának jóváhagyása
6. A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ 2011.
évi beszámolójának jóváhagyása
7. Nagy Miklós Bálintné fellebbezése ápolási díjat elutasító határozat ellen (ZÁRT
ÜLÉS)

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012. május 23-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Harangozó Jánosné és Pálfalvi Katalin vételi ajánlata a 313 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban
2. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatójának
kérelme létszámbővítéssel kapcsolatban
3. Páty Község Önkormányzata tulajdonában álló kert, szántó, legelő művelési ágú
ingatlanok hasznosítása
4. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok közműfejlesztési és
szennyvízhálózatba való bekötésének ügye
5. A 1274 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról lemondás az Önkormányzat javára

2013. 12. 04. 09:19

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. Harangozó Jánosné és Pálfalvi Katalin vételi ajánlata a 313 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
2. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatójának kérelme létszámbővítéssel kapcsolatban
3. Páty Község Önkormányzata tulajdonában álló kert, szántó, legelő művelési ágú ingatlanok hasznosítása
4. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakóingatlanok közműfejlesztési és szennyvízhálózatba való bekötésének ügye
5. A 1274 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogáról lemondás az Önkormányzat javára
6. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló rendelettervezetének megtárgyalása
7. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet-tervezetének
megtárgyalása
8. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet-tervezetének megtárgyalása
9. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza - Páty Gyermekjóléti Szolgálatának 2011. évi beszámolójának jóváhagyása
10. A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Központ 2011. évi beszámolójának jóváhagyása
11. Hatósági ügy (ZÁRT ÜLÉS)
12. Egyebek

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012. június 20-án (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosítása
2. Oberle Zoltán kérelme a 1021/48 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
3. BTT tagsággal kapcsolatos döntés
4. Önkormányzati ingatlanok hasznosítását célzó tervpályázat kiírása

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 20-án (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. A helyi civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatásának rendjéről szóló
rendelet-tervezet megtárgyalása
2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 5/2G07. (IV. 3.) rendeletének módosítása
3. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
4. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
5. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár beszámolója a 2012. évi Pátyi
Tavaszi Fesztiválról
6. Hatósági ügy (ZÁRT ÜLÉS)
7. A 2012. Év Pedagógusa Díj kitüntető cím adományozása (ZÁRT ÜLÉS)

2013. 12. 04. 09:20

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (IV. 3.) rendeletének módosítása
2. A helyi civil szervezetek és egyházak pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
3. Oberle Zoltán kérelme a 1021/48 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
4. BTT tagsággal kapcsolatos döntés
5. Önkormányzati ingatlanok hasznosítását célzó tervpályázat kiírása
6. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
7. Előirányzat átcsoportosítás
8. Páty, Árpád u. 61. szám alatti orvosi rendelő ügye
9. Hatósági ügy (ZÁRT ÜLÉS)
10. A 2012. Év Pedagógusa Díj kitüntető cím adományozása (ZÁRT ÜLÉS)

Pénzüg yi és Településfejlesztési Bizottság 2012. július 11-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. A Gil-Garden Kft. kérelme családi napközi és játszóház működtetésével kapcsolatban
2. Nagy Anna kérelme a Kossuth L. utca 79. szám alatt található bérlakás felújításával
kapcsolatban
3. Jandrasics Katalin kérelme a Rákóczi utca 11. szám alatt található bérlakás
felújításával kapcsolatban
4. A terembérleti díjakról szóló 129/2011. (V. 18.) számú Kt. határozat módosítása ?
5. A műfüves futballpálya bérleti díjának meghatározása
6. Települési szilárd hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntések
7. ZSÁMERT Társulási Megállapodásának jóváhagyása

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2012. július 11-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
2. A Pátyolgató Óvoda 2011/2012. évi Beszámolójának jóváhagyása
3. A ZENEDE Művészeti Alapítvány kérelme terembérleti díj mentességével
kapcsolatban
4. A helyi civil szervezetek 2012. évi pénzügyi támogatásának elbírálása (Az anyag
később kerül kiküldésre.)

2013. 12. 04. 09:21

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 18-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. A Gil-Garden Kft. kérelme családi napközi és játszóház működtetésével kapcsolatban
2. Nagy Anna kérelme a Kossuth L. utca 79. szám alatt található bérlakás felújításával
kapcsolatban
3. Települési szilárd hulladékgyűjtéssel kapcsolatos döntések
4. ZSÁMERT Társulási Megállapodásának jóváhagyása
5. A ZENEDE Művészeti Alapítvány kérelme terembérleti díj mentességével
kapcsolatban
6. A helyi civil szervezetek 2012. évi pénzügyi támogatásának elbírálása
7. Egyebek

2013. 12. 04. 09:21

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 30-án (hétfőn) 15:30 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Gil-Garden Kft. kérelme családi napközi és játszóház működtetésével kapcsolatban

2013. 12. 04. 09:22

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. Pályázati felhívás házi gyermekorvosi alapfeladat ellátására
2. Döntések a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatban gazdasági társaság alapításáról és a közszolgáltatás szervezéséről
3. Együttműködési Megállapodás-tervezet elfogadása a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola lovasoktatásával kapcsolatban

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2012. augusztus 29-én (szerdán) 15:30 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2011/2012. évi
Beszámolójának jóváhagyása
2. A Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár beszámolója a 2012. évi Pátyi
Pincenapokról
3. A Pátyolgató Óvodára vonatkozó ?A közalkalmazottak besorolásának gyakorlata"
című jelentés jóváhagyása
4. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása

2013. 12. 04. 09:22

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012. augusztus 29-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 10.) számú rendeletének módosítása2. Páty Község Önkormányzat 2012. évi I. félévi Pénzügyi beszámolójának elfogadása
3. Jandrasics Katalin kérelme a Rákóczi utca 11. szám alatt található bérlakás
felújításával kapcsolatban
4. A terembérleti díjakról szóló 129/2011. (V. 18.) számú Kt. határozat módosítása
5. A műfüves futballpálya bérleti díjának meghatározása
6. Páty Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
7. Tulajdonosi hozzájárulás a Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület
Kettős Keresztjének fennmaradási engedélyéhez
8. Üzemeltetési Szerződés a Dobogóért Egyesülettel a 1064/8 hrsz-ú ingatlan
használatával kapcsolatban
9. Páty közterületei átnevezésének és névtelen közterületei elnevezésének előkészítése
10. Póthatáridő biztosítása a Kiscsillag Kft.-nek a pátyi Nagypince Bérleti Szerződésében
vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban
11. Páty Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelmének megtárgyalása
12. A Faluüzemeltetési Csoport létszámbővítésének megtárgyalása
13. Tájékoztatás a Páty Község Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakások
állapotáról

2013. 12. 04. 09:23

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 05-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. Páty Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 10.) számú
rendeletének módosítása
2. Páty Község Önkormányzat 2012. évi I. félévi Pénzügyi beszámolójának elfogadása
3. Jandrasics Katalin kérelme a Rákóczi utca 11. szám alatt található bérlakás
felújításával kapcsolatban
4. A terembérleti díjakról szóló 129/2011. (V. 18.) számú Kt. határozat módosítása
5. A műfüves futballpálya bérleti díjának meghatározása
6. Páty Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
7. Tulajdonosi hozzájárulás a Szövetség a Magyarokért Páty Hagyományőrző Egyesület
Kettős Keresztjének fennmaradási engedélyéhez
8. Póthatáridő biztosítása a Kiscsillag Kft-nek a pátyi Nagypince Bérleti Szerződésében
vállalt kötelezettségeivel kapcsolatban
9. Páty Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kérelmének megtárgyalása
10. A Faluüzemeltetési Csoport létszámbővítésének megtárgyalása
11. A Pátyolgató Óvodára vonatkozó ?A közalkalmazottak besorolásának gyakorlata"
című jelentés jóváhagyása
12. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól
szóló rendelet-tervezet megtárgyalása
13. Tájékoztatás a Páty Község Önkormányzatának tulajdonában álló bérlakások
állapotáról
14. Egyebek

2013. 12. 04. 09:23

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 19-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem


NAPIREND:1. Döntés a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működtetési kötelezettségével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozatról
2. Tulajdonosi hozzájárulás és Üzemeltetési Szerződés az ?Alapítvány Páty Fejlesztéséért" alapítvánnyal a 1064/8 hrsz-ú ingatlan használatával kapcsolatban
3. Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal HÉSZ-re vonatkozó észrevételével kapcsolatban
4. Döntés Páty Község Településfejlesztési Koncepciójának módosításáról

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2012. szeptember 25-én (kedden) 14:45 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1.Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 24/2006. (VII. 13.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

2. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012. szeptember 25-én (kedden) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Helyiségbérleti Szerződés a PVK Kft.-vel a Rákóczi u. 74. szám alatt található ingatlannal kapcsolatban
3. Megállapodás a Pátyi Református Egyházközséggel Páty óvodai férőhely bővítésével kapcsolatban
4. A Pátyi Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása
5. Döntés a módosított Településfejlesztési Koncepció előzetes véleményezésre való kiküldéséről
6. A Budaörs Kistérség Többcélú Társulásával kötött Feladatátadási Megállapodás módosításának megtárgyalása
7. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 24/2006.(VII. 13.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése

2013. 12. 04. 09:24

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 3-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Helyiségbérleti Szerződés a PVK Kft.-vel a Rákóczi u. 74. szám alatt található ingatlannal kapcsolatban
3. Megállapodás a Pátyi Református Egyházközséggel óvodai csoportszoba kialakításával kapcsolatban
4. A Pátyi Bűnmegelőzési és Közrendvédelmi Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalása
5. Döntés a módosított Településfejlesztési Koncepció előzetes véleményezésre való kiküldéséről
6. A Budaörs Kistérség Többcélú Társulásával kötött Feladatátadási Megállapodás módosításának megtárgyalása
7. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartásról szóló 24/2006.(VII. 13.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezése
8. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása
9. Pest Megye Közbiztonságáért Díj pályázattal kapcsolatos döntés
10. Egyebek

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 31-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1.Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról, valamint a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 12/2012. (V. 31.) önkormányzati
rendeletének módosítása
2. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Alapító
Okiratának módosítása
3. Döntés a Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői
állására meghirdetett pályázat ügyében
4. A Pátyolgató Óvoda 2012/2013. nevelési évre készült Munkatervének jóváhagyása
5. Tájékoztató a járásokról
6. Pályázati kiírás Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői
állására
7. Benzinkút létesítése a Páty 04 hrsz-ú területen

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012. október 31-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Páty Község Önkormányzata 2013. évi Költségvetési koncepció elfogadása
2. Páty Község Önkormányzata 2012. évi III. negyedévi Pénzügyi beszámolójának
elfogadása
3. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása
4. Belső Ellenőrzési jelentés a PVK Kft. jogosulatlan szennyvízcsatorna rákötéseiről
5. A 2013. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadása
6. Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 17/2005 (VI. 22.)
önkormányzati rendelet módosítása
7. Páty egyes közterületeinek átnevezése
8. Tájékoztató a járásokról
9. Pályázati kiírás Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői
állására
10. Páty Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
11. Benzinkút létesítése a Páty 04 hrsz-ú területen
12. Páty Ml autópálya, 1. számú főút és Páty összekötő út, Nyugati elkerülőút, valamint a
Déli és Északi gyűjtőút Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi
Építési Szabályzatának módosítása
13. Kertész Attila kérelmének megtárgyalása
14. Brieger Sándor kérelmének megtárgyalása
15. A Bellandor Kft. kérelmének megtárgyalása

2013. 12. 04. 09:25

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 12-én (hétfőn) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:1. Benzinkút létesítése a Páty 04 lírsz-ú területen
2. Kertész Attila kérelmének megtárgyalása
3. Brieger Sándor kérelmének megtárgyalása
4. A Bellandor Kft. kérelmének megtárgyalása
5. Páty Ml autópálya, 1. számú főút és Páty összekötő út, Nyugati elkerülőút, valamint a
Déli és Északi gyűjtőút Településszerkezeti Tervének, Szabályozási Tervének és Helyi
Építési Szabályzatának módosítása
6. Páty egyes közterületeinek átnevezése
7. Az utcanév, valamint a házak számozásának rendjéről szóló 17/2005 (VI. 22.)
önkormányzati rendelet módosítása
8. A Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola Alapító
Okiratának módosítása
9. A Pátyolgató Óvoda 2012/2013. nevelési évre készült Munkatervének jóváhagyása
10. Páty Község Önkormányzata 2013. évi Költségvetési koncepció elfogadása
11. Páty Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (11.10) számú
rendeletének 3. számú módosítása
12. Páty Község Önkormányzata 2012. évi III. negyedévi Pénzügyi beszámolójának
elfogadása
13. Előirányzat átcsoportosítás
14. A 2013. évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Ütemterv elfogadása
15. Belső Ellenőrzési jelentés a PVK Kft. jogosulatlan szennyvízcsatorna rákötéseiről
16. Tájékoztató a járásokról
17. Pályázati kiírás Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői
állására
18. Páty Község Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
19. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott közösségellenes
magatartásokról szóló rendeletének megalkotása
20. Döntés a Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői
állására meghirdetett pályázat ügyében
21. Egyebek

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012. november 26-án (hétfőn) 16:30 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. Településrendezési Szerződés a Páty külterület 04 hrsz-ú ingatlanon üzemanyag
töltőállomás kialakítására
2. Településrendezési Szerződés a Páty 020/24 és a 020/27 hrsz-ú ingatlanok
átsorolására
3. Településrendezési Szerződés a Páty 1279 és 1280 hrsz-ú ingatlanok közötti
közterületrész megvásárlására
4. Településrendezési Szerződés a Páty 020/54 hrsz-ú ingatlan átsorolására
5. Döntés a helyi adórendeletek módosításáról
6. A Smart Govern Kft. Megbízási Szerződése hosszabbításának ügye

Jóléti, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 05-én (szerdán) 15:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Sajtó Tanács tagjai felkérésének meghosszabbítása és Szabályzatának módosítása
2. Páty Község Települési Környezetvédelmi Programjának (2012-2017) jóváhagyása
3. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi Munkatervének elfogadása
4. Döntés a Páty Község Önkormányzata aljegyzői állására meghirdetett pályázat ügyében - ZÁRT ÜLÉS
5. A Bursa Hungarica 2013. felsőoktatási ösztöndíj pályázat elbírálása - ZÁRT ÜLÉS

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2012. december 05-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:


1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása a Saubermacher Kft.-vel
2. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 4. számú módosítása
3. Forrás biztosítása a 2013. évi költségvetés terhére
4. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi Munkatervének elfogadása
5. Tulajdonosi hozzájárulás Páty, Biatorbágy és Telki települések távlati villamos energia fejlesztését és biztonságát növelő 120/20 kV-os alállomás elektromos földkábel fektetéséhez
6. Boros Géza kérelme az Iskola u. 16. szám alatt található ?Öreg Iskola?-ban helység bérletével kapcsolatban
7. Az Erkel utca átnevezésének előkészítése

2013. 12. 04. 09:27

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én (szerdán) 16:00 órai kezdettel tartandó ülésére
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása a Saubermacher
-Bicske Kft.-vel
2. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. évi költségvetéséről
szóló 3/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének 4. számú módosítása
3. Forrás biztosítása a 2013. évi költségvetés terhére
4. Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. évi Munkatervének elfogadása
5. Tulajdonosi hozzájárulás Páty, Biatorbágy és Telki települések távlati villamos energia
fejlesztését és biztonságát növelő 120/20 kV-os alállomás elektromos földkábel
fektetéséhez
6. Boros Géza kérelme az Iskola u. 16. szám alatt található "Öreg Iskola"-ban helység
bérletével kapcsolatban
7. A Sajtó Tanács tagjai felkérésének meghosszabbítása és Szabályzatának módosítása
8. Páty Község Települési Környezetvédelmi Programjának (2012-2017) jóváhagyása
9. Döntés a Páty Község Önkormányzata aljegyzői állására meghirdetett pályázat
ügyében-ZÁRT ÜLÉS
10. Egyebek

Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2021. november

Megjelent a Pátyi Kurír novemberi száma! A lapszám letölthető pdf formátumban itt olvasható.
A tartalomból:

- A Pátyi autópája lehajtó története

- Sportcsarnok épül Pátyon

- Új körzeti megbízott Pátyon

- Óvodai és Iskolai hírek

-II. Német Nemzetiségi Nap Pátyon

- Adventi koncert a Katolikus Templomban

- Beszélgetés Mészárosné Kakuk Zsuzsával

- Megújult a Református Templom

- Harazdy Miklós és Miklósa Erika

tovább

Meghívó testületi ülésre 2021.11.24.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2021. november  24-én, (szerdán) 15 órára

összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.)

tovább

Hirdetmények

Hirdetmény

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a hatályos településrendezési eszközöket és a településkép-védelmi rendeletet módosítja. A módosításokhoz kapcsolódó partnerségi egyeztetési eljárásokat elindítom.

A hirdetmények teljes szövege és a dokumentációk a partnerségi egyeztetéshez a mellékletetekben megtekinthető.

Páty, 2021. november 22.

Székely László

polgármester

tovább

Széchenyi 2020

Budakeszi Egészségügyi Központ

Január 1-től már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunak ingyenesen részt venni a pátyi lakosok

Időpont egyeztetés: +36 20 362 7065

Leletkiadás: Hétfő - péntek: 10.00 - 16.00


Képviselői vélemények

Páty komposztál

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az önkormányzat ingyenesen biztosít egy komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes műanyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló komposztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű.

tovább

Hirdetések

kerekes gizella
2021. 10. 19.

VÁSÁR! Szombaton,okt.23-án Páty,Kossuth u.4.kapujában Eladó:elektromos szerszámok,-készül...

tovább
nagy miklósné
2021. 10. 18.

eladó mahagóni,különleges szerelésű,sok pakolási lehetőséggel rendelkező nappali szekrény...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4
  • Gyertyagyújtás az 56-os hősök emlékére
5 6 7
8
  • Közmeghallgatás - Német Nemzetiségi Önkormányzat
9 10 11 12
  • Márton napi lampionos felvonulás
13
  • Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel
  • A szeretet ereje - jótékonysági est
14
15 16 17 18 19 20
  • Ady Nyugdíjas Klub - Katalin napi bál
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 
©2015 Páty önkormányzata