Páty

hu | en | de
Fejléc 2

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586
Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Fórum

Ezen az oldalon megjelent írások a hozzászólók véleményét tükrözi, azokért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal! Hozzászólni az ülés címére kattintás után feljövő oldalon lehetséges, az 'Új hozzászólás' gombra kattintva.
A durván sértő megjegyzéseket utólag letiltjuk.

Testületi ülés 2016.06.16.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata képviselő-testületének következő ülését

2016. június 16-án, csütörtökön 08:00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.).

A testület ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:

1. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

2. Döntések a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatban

3. Döntés a Páty 1113/1 helyrajzi számú ingatlan ajándékozásával kapcsolatos kérelemről

4. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza – Páty nyári napközis táborral kapcsolatos kérelméről

5. Döntés a Reliance & Quality Kft. Páty, 1328/1 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

6. Döntés Kamarai Gyuláné Páty, 691/71 hrsz.ú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

7. Döntés az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” alapítvány 2015. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról és az alapítvány 2016. évi támogatásáról

8. Döntés a Pátyi Sportegyesület 2015. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról

9. Döntés a Nyírfa utcai közműberuházással kapcsolatos kérelemről

10. Döntés a Pátyi Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett fejlesztési munkáinak jóváhagyásáról

11. Döntés a helyi civil szervezetek 2016. évi pénzügyi támogatásának elbírálásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

12. 2016. I-IV. havi beszámoló és az ezzel összefüggő előirányzat átcsoportosítások

13. Döntés a KÖZÉP-EURÓPAI TERMINÁL Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. „FA” közérdekű kötelezettségvállalásának törléséről

14. Döntés a Pátyi Polgármesteri Hivatalban beruházási előadó státusz létrehozásáról

15. Döntés a KKETTKK-56P-02 jelű „Büszkeségpontok” című pályázaton való indulásról

16. Döntés a Páty Község Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár intézményvezetői állására pályázat kiírásáról
(Véleményezi: Jóléti és Ügyrendi Bizottság)

17. Döntés Páty Község önkormányzata bizottsági struktúrájának kialakításáról, a tagok megválasztásáról

18. Egyebek

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: KT 2016.06.16.zip

Bartos dr Mária

 

2016. 06. 15. 10:34:22 (2)

Hozzászólásom az 18. Egyebek napirendi ponthoz kapcsolódik:
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2016.05.04-i testületi ülés 1. napirendi pontjához a felszólalások sorrendjében a következőkről tájékoztatom:
1. Nem felel meg a valóságnak, hogy a Jenei dűlőben az érintett ingatlan tulajdonosok vállalták a közművek és út megépítését. Birtokomban van talán az egyetlen hiteles (testület által jóváhagyott, a felhatalmazás alapján az akkori polgármester, és az akkori tulajdonosok által aláírt és az Önkormányzat által biztosított ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott megállapodás/okmány, és ez nem tartalmazza a Polgármester Úr állítását. Ellenben a valóság az, hogy a víz-csatorna gáz- a testület által előírt elektromos földkábel az elosztó szekrényekkel együtt valamint a murvával stabilizált makadám út 2012-2013- évben megépült. A csatorna először műszaki akadályok miatt (az Orgona utcában a gravitációs recipiens főcsatorna az aszfaltút újjáépítésével csak 2008-ban készült el) később jogi akadályok miatt (az érintett ingatlantulajdonosok 1/3-da nem fizette ki a víz és csatorna egy ingatlanra eső beruházási költségét) a megépült csatorna a mai napig nem került átadásra. A gyermekeim 2014-ben mintegy 6.300.000,- Ft-ot számla alapján a kivitelezőnek kifizettek a víz és csatorna megépítésére.
A Polgármester Úr minderről tud, hiszen ez ügyben tartott tárgyalásokon jelen volt az ezzel kapcsolatos számlamásolatokat a 6 db. telekkel kapcsolatban átadtuk neki évekkel ezelőtt! 2008.07.21-től az akkori HÉSZ 40. §. (5) bekezdése a víz-gáz-csatorna-elektromos földkábelen és a murvával stabilizált makadám úton felül előírta az aszfalt út, közvilágítás,járda és csapadékvíz elvezetés meglétét is.
2. Nem felel meg a valóságnak, hogy a bíró nem vette figyelembe a magállapodást. Nem bíró hanem bírónő döntött az ügyben. Az Építési Törvény 30.§. (1)-(10) pontja világosan fogalmaz, a kártalanítás jogalapja fennáll a HÉSZ durva módosítása miatt, ha ez nem lenne igaz már a szakértő kirendelésére sem került volna sor. Viszont a helyi HÉSZ durva módosításával okozott kár illetve értékkülönbözet szakkérdés! Az Építési Törvény alapján semmilyen más kérdést a Bírónőnek a kártalanítás során nem kellett vizsgálnia és nem ennek a pernek a tárgya egyébként sem!
3. Nem felel meg a valóságnak a Jegyző Úr azon állítása, hogy az Önkormányzat felülvizsgálati kérelemmel élt a szóbanforgó ítélettel szemben, hiszen erről a Képviselő testület csak 2016. május 26-án döntött. Nem felel meg a valóságnak, hogy a jogerős ítéletet végre kell hajtani. Mivel az ítéletben a jogerőre emelkedéstől számított 15 nap teljesítési határidő 2016. április 21-én letelt, így helyesen: végre kellett volna hajtani! Természetesen a mai napi nem került az ítélet végrehajtásra.
4. Nem felel meg a valóságnak Dr. Bognár András által elmondott 4 telek leadása, mivel a megállapodásban 2 telek leadása szerepel. A közművek és az aszfaltút kérdésének felvetése azért disszonáns (és akkor nagyon finoman fogalmaztam), mert a megállapodással érintett területen az építési tilalom feloldás óta alsó hangon is 20-30 millió Ft. folyt be telekadó formájában az Önkormányzathoz, amiből e területen felhasználásra egy fillér sem került. Ellenben az a Képviselő testület, amelynek akkor Ön is tagja volt a Kökörcsin utca aszfalt útjának megépítésére a befizetett telekadóból 7.340.853,- Ft-ot 159/2009.(04.22.) számú határozatával (a paty.hu honlapon az önkormányzat jegyzőkönyv alatt részletesen megtekinthető) Muhari és Társai részére visszautalt, tehát ez kétévi telekadó mentességet jelent, mint ilyen kedvezmény, amit mások nem kaphattak meg az akkor érvényben lévő helyi adórendeletükben nem is létezett/szerepelt!
5. Nem felel meg a valóságnak, hogy a Bíróság alapvető tényeket nem vett figyelembe mivel a magállapodást nem is kell az Építési Törvény 30.§-a alapján figyelembe venni a 2. pontban kifejtettek szerint
A 2016. 05.26-i képviselő testületi ülés 2. napirendi pont tárgyalásán elhangzottak sorrendjében:
1. Az Önkormányzat jogi képviselőjének tájékoztatása egyoldalú, a leglényegesebb kérdésről, ami rövid, de az egésznek a legfontosabb eleme, erről nem beszélt csak utalt rá, hogy „nem volt sikeres megoldás a HÉSZ” módosítása. A tájékoztatás nem felel meg a valóságnak 2016..05.04-i testületi ülés 1. napirendi pontjához fűzött 1-5 pontban megfogalmazott miatt.
2. Nem felel meg a valóságnak, amit Sági György képviselő állít, mivel a férjem Tátrai György a Jenei dűlőben semmilyen tulajdonjoggal nem rendelkezett. Az ingatlanhoz a szüleim révén jutottam/jutottunk alanyi jogon az egyszer már elvett földek kárpótlás útján történő visszaadásával és nem spekulatív úton (kárpótlás jegyek áron aluli és nem törvényes felvásárlásával). Szegény édesapám már meg sem élhette. Így a családunk tulajdonában maradt a mintegy 14.000,- m-ből a leadások után 6 db építési telek mintegy 6.300,- m2 területtel.
Az állítással szemben a megállapodás a közművek megvalósítására nem tartalmaz kötelezettséget. A kártalanítás alapja a 2016.07.21-től érvényben lépő, fent említett durva HÉSZ módosítás!!
Úgy vélem, hogy a közvélemény objektív/hiteles tájékoztatása érdekében szükséges volt a fentiek részletezése.
Páty, 2016. június 15.
tisztelettel: Tátrainé Dr. Bartos Mária
Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2022. január

Megjelent a Pátyi Kurír januári száma! A lapszám letölthető pdf formátumban itt olvasható.

A tartalomból:
- Ingyenes vasút a volán bérletesek számára

- Újabb sikeres pályázat- Számítástechnikai eszközöket kapott az iskola

- Óvodai és iskolai hírek

- PSE hírek

- Megújult a Református Templom

- Borszentelés a Pincehegyen

- Interjú Sólyom Alexandrával

- A Pátyi Zeneszalon vendége volt Rost Andrea

tovább

Meghívó rendkívüli testületi ülésre 2022.01.12

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2022. január 12-én, (szerdán) 15 órára

összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.)

tovább

Hirdetmények

Közzétételi hirdetmény

Páty Község Önkormányzata a település közigazgatási területén két részterületen módosította a településrendezési eszközöket. A módosítások érintették a településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot is. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§ (2) bekezdés a) pont előírásainak megfelelően az elfogadott településrendezési eszközöket közzéteszem.

 

 

tovább

Széchenyi 2020

Budakeszi Egészségügyi Központ

Január 1-től már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunak ingyenesen részt venni a pátyi lakosok

Időpont egyeztetés: +36 20 362 7065

Leletkiadás: Hétfő - péntek: 10.00 - 16.00


Képviselői vélemények

Páty komposztál

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az önkormányzat ingyenesen biztosít egy komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes műanyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló komposztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű.

tovább

Hirdetések

kerekes gizella
2021. 10. 19.

VÁSÁR! Szombaton,okt.23-án Páty,Kossuth u.4.kapujában Eladó:elektromos szerszámok,-készül...

tovább
nagy miklósné
2021. 10. 18.

eladó mahagóni,különleges szerelésű,sok pakolási lehetőséggel rendelkező nappali szekrény...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
  • Újévi szentmise
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
  • Irodalmi barangolások Kiss Eszterrel
16
17 18 19 20 21 22
  • A Magyar Kultúra Napja
23
24 25 26 27 28
  • Köszönjük Magyarország - Koncertek a farsang havában
29 30
31
 
©2015 Páty önkormányzata