A Pátyi Polgármesteri Hivatal Adóigazgatási Irodájának helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatása

2022.11.03.

Tisztelt Adózók! Felhívjuk azon Adózóink figyelmét, akik még nem tettek eleget az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvényben (a továbbiakban: Art.) előírt fizetési kötelezettségeiknek, azaz adóhátraléka van, hogy mielőbb rendezzék tartozásukat a végrehajtási eljárás megindításának elkerülése érdekében.

Adózó az építményadót, telekadót, magánszemély kommunális adóját a naptári évben, félévente, kettő egyenlő részletben március 15. napjáig, valamint szeptember 15. napjáig fizetheti meg késedelmi pótlékmentesen.

Adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóban az adóelőleget az adóév harmadik hónapjának 15. napjáig (március 15.), valamint kilencedik hónapjának 15. napjáig (szeptember 15.) fizetheti meg.

A megfizetett adóelőleg, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (május 31.) fizetheti meg.

Az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett, vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizetheti meg (tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig).

Talajterhelési díj bevallási és fizetési határideje minden év március 31. napja.

Mezőőri járulék befizetési határideje adóév november 15. napja.

A lejárt adótartozások után az Art. előírásai alapján késedelmi pótlék kerül felszámításra, melynek mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

  1. I. Felhívás adatbejelentési kötelezettség teljesítésére!

A helyi adókról szóló Páty Község Önkormányzatának 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendeletének 9. §-a és helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 24. § alapján a magánszemély kommunális adójának mértéke 12.000.-Ft/év/adótárgy.

Felhívjuk az ingatlan tulajdonosainak, haszonélvezőinek figyelmét, hogy az adó tárgya az építmények közül a lakás. Ha egy helyrajzi számú ingatlanon több lakóegység (lakás) került kialakításra, akkor a helyi adót lakásonként kell megfizetni:

  1. Amennyiben a kiadott használatba vételi engedélyben vagy hatósági bizonyítványban két lakás, vagy több lakás szerepel, minden lakásra adatbejelentést kell benyújtani.
  2. Ha a használatbavételi engedélyben vagy a hatósági bizonyítványban nem szerepel a több lakás, de a valóságban több lakóegység került kialakításra, minden kialakult lakásra adatbejelentést kell benyújtani.
  3. Engedély nélkül használatba vett épület esetében is a valós állapotnak megfelelően a lakóegységek számát tükröző adatbejelentést kell benyújtani.

Kérjük, hogy akik fenti adatbejelentési kötelezettségüknek eddig nem tettek eleget, azt haladéktalanul teljesítsék.

Pátyi Polgármesteri Hivatal, Adóigazgatási Iroda

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor