ÁLLATVÉDELMI ÉS EBRENDÉSZETI AKCIÓ

2024.03.27.

A Pátyi Önkormányzati Rendészet a helyi polgárőr szervezet és a gyepmesteri feladatokat ellátó Zöld Sziget Állatmenhely bevonásával állatvédelmi, állategészségügyi és ebrendészeti akciót tart 2024. április hónapban Páty közigazgatási területén.

Az akció célja elsősorban az, hogy felhívja az állattartók figyelmét a felelős állattartás jelentőségére, valamint, hogy csökkentse a nem megfelelő állattartásból eredő, az állatokat és a lakosságot egyaránt veszélyeztető biztonsági kockázatokat. A Pátyi Önkormányzati Rendészet munkatársainak tapasztalatai, valamint a lakossági jelzések alapján megállapítható, hogy sajnálatos módon az utóbbi időkben megnövekedett azon esetek száma, amikor a felelőtlen állattartás egyaránt veszélyeztette az állatokat, a közúti közlekedésben részt vevők biztonságát, valamint járókelők testi épségét.

Az akció során a Zöld Sziget Állatmenhely munkatársai begyűjtik és menhelyre szállítják a közterületen kóborló gazdátlan, vagy a gazdája által kóborolni hagyott, felügyelet nélkül közterületre kiengedett ebeket, valamint macskákat. A Pátyi Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint állatvédelmi hatóság, ellenőrizheti az állattartás körülményeit a vonatkozó jogszabályok betartását, a Pátyi Önkormányzati Rendészet pedig jogosult ellenőrizni a kedvtelésből tartott állatok közterületre vitelének, valamint a haszonállatok közterületen vagy mezőgazdasági területeken történő legeltetésének, hajtásának szabályszerűségét.

Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezéseinek értelmében az állattartó köteles gondoskodni többek közt:

- az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről,

- az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint:

- Belterületi közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Szájkosarat használni – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő – kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

Fenti rendelkezések megszegőivel szemben 450.000 Ft közigazgatási bírság szabható ki!

A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény vonatkozó rendelkezéseinek értelmében „veszélyeztetés kutyával” szabálysértést követ el:

Aki a felügyelete alatt álló kutyát

- a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

- természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen – a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

- szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön – segítő kutya kivételével – szállítja,

- vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre – segítő kutya kivételével – beengedi, illetve beviszi, szabálysértést követ el.

A fentiekben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, (…), továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot. A helyszíni bírság mértékét a törvény 6.500 Ft és 65.000 Ft közötti összegben határozza meg, a szabálysértési eljárásban kiszabható bírság mértéke 200.000 Ft-ig terjed.

Szintén szabálysértést követ el és a fenti szankciókkal számolhat, aki haszonállatát más földjén jogosulatlanul legelteti.

Kérjük a lakosságot, amennyiben közterületen kóbor ebet vagy macskát észlel, értesítse a Zöld Sziget Állatmenhely gyepmesterét, a +36 70 6267-378 telefonszámon.

Kérjük továbbá, hogy aki tudomással bír olyan állattartóról, aki állatát nem megfelelő körülmények között tartja, nem gondoskodik az állat szökésének, kóborlásának megakadályozásáról, esetleg gondatlanságból vagy szándékosan állatát rendszeresen kóborolni hagyja vagy felügyelet nélkül közterületre engedi, értesítse a Pátyi Önkormányzati Rendészetet a +36 30 2071-777 telefonszámon, vagy tegyen bejelentést az ugyfelszolgalat@paty.hu email címen, vagy postai úton írásban, a Polgármesteri Hivatal címére!

Pátyi Önkormányzati Rendészet

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor