Elhagyott autók elszállítása

2024.03.27.

Tájékoztató a közterületen hatósági jelzés nélkül vagy lejárt műszaki érvényességgel tárolt járművek elszállításával, illetve az ilyen járművekre vonatkozó egyéb intézkedésekkel kapcsolatban.

A Pátyi Önkormányzati Rendészet az idei évben megkezdte és a továbbiakban rendszeresen elvégzi a közterületen tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező járművek elszállítását, valamit a közterületen tárolt, lejárt műszaki érvényességű járművek üzemben tartóival szembeni hatósági eljárások megindítását.

Az intézkedések célja a település összképét rontó gépjárműroncsok, hatósági jelzés nélküli járművek közterületről történő eltávolítása, a közterületi várakozóhelyek felszabadítása.

Ezen eljárásokkal kapcsolatban állítottunk most össze egy rövid tájékoztatót a legfontosabb vonatkozó szabályokról.

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban KRESZ) 59. § rendelkezéseinek értelmében a rendőrség, a közterület-felügyelet és a közút kezelője - az üzembentartó értesítése mellett és költségére - elszállítással eltávolíthatja:

  • az olyan hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. A hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet főútvonalon tilos tárolni, mellékútvonalon 10 napot meghaladó időtartam esetén csak közterület-használati engedély birtokában lehet tárolni. Közterület-használati engedély ilyen jármű tárolására legfeljebb 90 napra adható.

A főútvonalon hatósági jelzés nélkül tárolt jármű azonnal elszállítható, míg mellékútvonalon engedély nélkül tárolt ilyen jármű az üzemben tartó kiértesítését követő 10 nap elteltével távolítható el, ha ez idő alatt a kötelezett nem gondoskodott a jármű szabályszerű tárolásáról.

Fenti esetekben az elszállítás költsége 10.000 fő alatti lélekszámú település esetében (Páty is ezek közé tartozik) 14.500 Ft, a tárolás költsége 1200 Ft/nap, amely költségek az üzemben tartót terhelik. A szabálytalanul várakozó járművek esetében az üzembentartót terhelő fenti költségeken túl a jármű vezetője bírsággal is sújtható az elkövetett jogsértés miatt. Az elszállított és 6 hónapnál hosszabb ideig telephelyen tárolt járművek esetében, amennyiben az üzembentartó a jármű kiváltásáért nem jelentkezik, a hatóság a járművet értékesítheti, megsemmisítheti vagy egyéb módon hasznosíthatja.

A járművek elszállításának, tárolásának és értékesítésének vagy megsemmisítésének részletes szabályait az 55/1999 IRM rendelet, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény tartalmazza.

„Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III.24.) rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről úgy rendelkezik, hogy „aki Páty közigazgatási területén, az üzemben tartásában álló lejárt műszaki engedélyű járművet közterületen tárol és a közterület-felügyelő írásban történő felszólítását követő 10 napon belül a járművet a helyszínről nem távolítja el, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg. E rendelet megsértése esetén a jármű ugyan nem távolítható el a közterületről hatóság általi elszállítással, de a jogsértés miatt természetes személlyel szemben 200.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Pátyi Önkormányzati Rendészet

Elhagyott auto 02
Elhagyott auto 03
< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor