Felhívás gyommentesítésre és parlagfű elleni védekezésre

2023.07.19.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára. mely szerint köteles a gyomokról, különösen a parlagfűtől a saját ingatlanát és az ingatlana előtti közterület meghatározott részét megtisztítani és a földterületet parlagfűmentes állapotban megőrizni a vegetációs időszak végéig.

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 17. § (4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.

A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű védekezés elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.

Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt 15.000.-5.000.000.-Ft-ig terjedhet.

Mindezekre tekintettel, de leginkább azért, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen a vegetációs időszak végéig!

Együttműködésüket köszönöm!

Veres Erika, jegyző

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor