Főépítészi munkatársat keresünk

2022.05.23.

Páty Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Főépítészi munkatárs munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Főépítész szakmai munkájának támogatása, közreműködés településképi eljárások lefolytatásában, hatósági ügyiratok előkészítése, helyszíni szemlék lefolytatása. Kapcsolattartás,szakmai egyeztetés biztosítása tervezők, építtetők részére. Részvétel az egyeztetési eljárás dokumentumainak előkészítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, építész-vagy településmérnöki főiskolai szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• okleveles építészmérnök,településmérnök,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tusnády Zsolt nyújt, a 06-23-555-531 (1022 mellék) -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Páty Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2071 Páty, Kossuth Lajos utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-053/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Főépítészi munkatárs.

• Elektronikus úton Hetey Ágnes részére a hetey.agnes@paty.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Hetey Ágnes, Pest megye, 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 83. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Páty Község honlapja

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +3623555531
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet: 12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
e-mail: pvk@pvk.hu

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor