Ideiglenes bekötési stopot rendel el a DAKÖV településünkön

2023.05.14.

A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. arról tájékoztatta Páty Község Önkormányzatát, hogy vélhetően szabálytalan szennyvíz rendszerbe kerülése és ezáltal a biológiai tisztítást végző baktériumok pusztulása miatt, ideiglenes bekötési stopot rendel el 2023. május 15-től a szennyvízcsatorna rákötésekre vonatkozóan, és megkezdi Páty település fokozott ellenőrzését mind közületi, mind lakossági oldalon. Az ideiglenes stop időtartama előreláthatólag 6 hónap.

A cég tájékoztatójában kijelenti: Pátyi szennyvíztisztító telepet a tavalyi év során a DAKÖV Kft. pályázati és önkormányzati forrásból felújított, aminek keretein belül elvégeztük a szennyezéscsökkentési ütemtervben meghatározott módosításokat, felújításokat. A próbaüzem lezárult, a záró dokumentációt megküldtük az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak. A tavaszi időszakban több meghibásodás és havária is történt, illetve az önellenőrzési terv szerint készített mintavételi eredmények alapján a bejövő szennyvíz minősége többször a közcsatornába bocsáthatósági határérték feletti szennyvíz érkezett a telepre. A határérték feletti összetételű bejövő szennyvíz tapasztalatunk szerint illegális bebocsátók, illetve nem meglévő vagy nem megfelelő ipari előkezelő műtárgy miatt érkezhet a szennyvízcsatorna rendszerbe.

Társaságunk szennyvíztisztító telep működésének javítása érdekében a 2023. március hónapban a hálózaton ellenőrzéseket rendelt el, ahol a bebocsátott szennyvíz mennyiségi és minőségi ellenőrzése történt. Ezek az alábbiak voltak:

  1. Elkezdtük újra ellenőrizni a Pátyi szennyvízcsatorna hálózaton az illegális csapadékvíz bevezetéseket.
  2. Hozzákezdtünk a nem lakossági felhasználók kibocsátásának ellenőrzéséhez.

Eddig 4 db közcsatorna határérték feletti bebocsátót találtunk. Felszólítottuk őket előkezelő műtárgy beépítésére.

Sajnos ezek az intézkedések még nem hozták meg a kellő eredményt, ezért további ellenőrzéseket kell végeznünk mert a legutóbbi szennyvíztisztító telepi mérési eredményeink alapján (2023.04.07.) a bejövő szennyvízben a

  • KOI (kémiai oxigén igény) mértéke 1820 mg/m3 míg a határérték 1000 mg/m3
  • BOI5 (ötnapos biokémiai oxigén igény) mértéke 1060 mg/m3 míg a határérték 500 mg/m3.
  • SZOE (szerves oldószer extrakt) mértéke 70 mg/m3 míg a határérték 50 mg/m3.

Az eredmények elemzése során arra a következtetésre jutottunk, hogy valószínűleg egy olyan minőségű (feltehetően toxikus) szennyvíz kerülhetett a szennyvíztisztító telepre, amely a tisztítási technológiát károsította, a tisztítást végző baktériumokat pusztította, így a kibocsátott szennyvíz minőségét negatív irányban rontotta. A biológiai szennyvíztisztító telep mérgezése során minimum 3 hét az új baktérium kultúra kialakulása, ameddig a tisztítási hatásfok jelentősen romlik. A mérgezés és a biológiai túlterheltség miatt a szennyvíztisztító telep nem tudja teljesítani az előírt tisztítási szintet.

A fenti okok miatt a DAKÖV Kft. ideiglenes bekötési stopot rendel el 2023. május 15-től a szennyvízcsatorna rákötésekre vonatkozóan, és megkezdi Páty település fokozott ellenőrzését mind közületi, mind lakossági oldalon. Az ideiglenes stop időtartama előreláthatólag 6 hónap.

A bekötési stop nem vonatkozik:

  • a már befizetett közműfejlesztési hozzájárulással rendelkező ipari bebocsátókra,
  • azon lakosokra, ahol az építési munkálatok a bekötési stop elrendelése előtt bizonyíthatóan megkezdődtek.

Páty Község területén a bekötési stop elrendelése után új jóváhagyó nyilatkozatot csak a Dabasi Ügyfélszolgálati Iroda adhat ki ügyvezetői jóváhagyással az Önkormányzattal egyeztetve.

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor