Kitüntetések Pedagógus nap alkalmából

2023.06.01.

Páty Pedagógusa díjat kapott idén Szakály Viktorné Mónika tanárnő és Kiss Istvánné, Manyi óvó néni a Művelődési Házban tartott pedagógus nap alkalmából, Székely László köszönthette az óvoda és iskola dolgozóit. Pátyért Emlékérem kitüntető címben részesült Csordásné Silingi Anna tanárnő. Páty Község Művészeti Díjjat kapott Danhauser Zoltán, valamint Bocskai Tanári Ösztöndíjban részesült Mag Ildikó és Sikosné Vázsonyi Mónika.

Fotó: Szádvári Ferenc
Fotó: Szádvári Ferenc

Szakály Viktorné Mónika 12 éve dolgozik a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában tanítóként, a tantestület egyik legaktívabb tagja. Alsós-munkaközösség vezetője.

Kiváló, igényes szakmai munka, óriási teherbírás jellemző rá

Iskolai fellépéseket, faliújságokat készít a gyerekekkel. A tehetséggondozás mellett óriási energiát fektet a gyengébb tanulók felzárkóztatására, fejlesztésére. A digitális oktatás során több gyerekkel külön is foglalkozott. Bocskai István Általános iskola pedagógus közössége szinte egyhangúlag szavazott rá, hogy az idén Ő részesüljön az év pedagógusa díjban.

Kiss Istvánné Manyi először 1983. szeptember 1-én lépett a helyi óvodába ahol 5 év művelődési házban eltöltött munkaviszony kivételével, azóta is a Pátyolgató Óvoda pedagógusaként dolgozik. Ez összesen több mint 35 év! Az Ő nevéhez köthető az óvoda névválasztása: a Pátyolgató.Magas szintű szakmai munkája nem csak a csoportjában nyújtott kiegyensúlyozott nevelőmunkában nyilvánult meg. Részese volt az óvoda pedagógiai programjának megírásában. A nevelőtestületnek folyamatos aktív tagjaként, objektív véleményével, korrekt megfogalmazásával támogatta az intézmény tevékenységét.

Csordásné Silingi Anna 1993 óta dolgozik iskolákban, Magas szintű szakmai felkészültsége, gyermekszeretete miatt lett népszerű a gyerekek és szülők körében. Nyitott az új módszerekre, módszertani eljárásokra. Környezetét mindig a szépség és a természet szeretete határozta meg. 15 évig volt az alsós munkaközösség vezetője, jelenleg pedig az Öko feladatokat irányítja. Mint mindent ezt is teljes erőbedobással teszi. Fontos számára az iskola környezete és erre neveli a gyermekeket is. Osztályfőnöki munkája kimagasló, sok időt és energiát áldoz a közösségépítésre. Nemcsak osztályának életét színesíti különleges programokkal, hanem szívügyének tekinti az iskolai színházlátogatásokat is. Rengeteg előadásra viszi szinte a teljes alsó tagozatot. A már hagyományos Luca napi vásár bevezetése is az ő nevéhez fűződik.

Danhauser Zoltán 1978-ban szerezte meg a zeneiskolai hegedű, - szolfézs, és általános iskolai énektanár diplomáját a miskolci Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetében. Hegedűtanári munkásságát 1978-ban az Állami Zeneiskolában, Egerben kezdte. 1994-től 2022-ig – nyugdíjazásáig – a Budakeszi Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskolában tanított. 2006-től településünk lakója.

  • 1987– 1993 között a Jánosi Együttes tagjaként népzenei előadóművészként tevékenykedett.
  • 1994. szeptember 1-től tanít a budakeszi Czövek Erna Alapfokú Művészeit iskolában hegedűt és vezeti a népzenei kisegyütteseket.

Díjak: kitüntetések:

  • 2005. Ifjúsági díj – Budakeszi Város Önkormányzata
  • 2013. Bonis Bona „Kiváló tehetséggondozó” díj
  • Németh László díj – a gyermekek személyiség-fejlődése érdekében végzett munkájáért
  • Magyar Művészeti Akadémia elismerő oklevele – a népművészet életben tartásáért
  • 2022. Budakeszi Oktatásért Díj

A községünkben élő népzenei előadóművész, tanár, kiemelkedő tevekénységével hozzájárult a település kulturális életének fejlődéséhez.

Sikosné Vázsonyi Mónika a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolán végzet tanító szakon. Évekkel később angol szakot végzett a Kodolányi János Főiskolán. 
Munkájában Mindkét szakot kiválóan végzi. A felzárkóztatást és a nehezebb sorsú gyerekkel való foglalkozást, differenciálást a hivatásának tekinti. Szeretettel, nyitott szívvel bánik minden diákjával. A háború elől menekülő ukrán magyar gyerekkel, akiknek családjai Pátyon találták meg a nyugodt helyet, naponta tart felzárkóztató órákat. Mónika 2005 óta tantestület tagja. 

Mag Ildikó 12 éve dolgozik a Bocskaiban napközis nevelőként, illetve fejlesztő pedagógusként. Munkáját magas fokú szakmaiság jellemzi. Munkáját lelkiismeretesen, felelősségteljesen, igényesen végzi. A kedvességével, humorával hamar megtalálja a hangot a gyerekekkel. Önzetlen és segítőkész. Évek óta fejleszti a tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket. Türelmével, sajátos látásmódjával vezeti rá a diákokat a helyes megoldásra. Sajátjának érzi a nehéz körülmények között élő, hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozást is. Kollégáival nagyon jó a kapcsolata, ötleteivel, tapasztalatával segíti a pályakezdőket is. Folyamatosan képzi, fejleszti saját magát is, minden iskolai rendezvényen lehet rá számítani.

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor