Összefoglaló a 2023. október 18-i képviselő-testületi ülésről

2023.11.11.

A következő áttekintés a legfontosabb képviselő-testületi határozatok rövid, nem szó szerinti összefoglalója. A részletes előterjesztések és a jegyzőkönyvek a honlapon elérhetőek.

Pátyolgató Óvoda és Dédelgető Bölcsőde személyi juttatások előirányzatának növelése

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a település 2023. évi költségvetésének általános tartalék keretéből 2.400.000 Ft összeget a Pátyolgató Óvoda számára, 340.000 Ft-ot a Dédelgető Bölcsőde részére biztosít a 2023. évi LII. törvény értelmében keletkezett illetménykülönbözet fedezetének céljából.

Páty Község Önkormányzat előirányzat átcsoportosításáról, gyermekétkeztetési feladatok ellátásának céljából

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a település 2023. évi költségvetésében az ellátási díjak bevételei előirányzatot, valamint a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adót 21.285.791 Ft-tal növeli, a vásárolt élelmezés és a hozzá kapcsolódó általános forgalmi adó rovatot 43.206.446 Ft-tal emeli meg.

A víziközművagyon értékelésének megrendeléséről

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a benyújtott árajánlat alapján a Karanta Audit Zrt-től megrendeli Páty Község víziközmű rendszerének vagyonértékelését a hozzá kapcsolódó vagyonleltár és pótlási terv elkészítését 1.450.000 Ft + Áfa összegért, melyet a költségvetés általános tartalékából finanszíroz.

(A Páty Község Önkormányzat tulajdonában álló víziközmű értékelése legutóbb 2013-ban történt meg, tehát a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a tízévenkénti vagyonértékelést el kell végezni.)

A Természetesen Egyesület támogatási kérelméről

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Természetesen Egyesület részére Vetési Zoltán: Magyar kincsek egyetemes értékek könyvének kiadásához 100.000 Ft támogatást biztosít.

A Pátyi Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy

  • Karvázy Szabolcs
  • Kerék Zsuzsanna
  • Bach Gyula .

pátyi lakosokat a Pátyi Helyi Választási Bizottság tagjainak

  • Dorogi Anna
  • Cseke András

pátyi lakosokat a Pátyi Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztja

A Páty - Biatorbágy közötti kerékpározható közút megvalósíthatóságához kapcsolódó Telepítési Tanulmányterv elfogadásáról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Páty – Biatorbágy közötti kerékpározható közút megvalósíthatóságához kapcsolódó Telepítési Tanulmánytervet (-megrendelőtervező: VIA-Futura Kft, -tervező: Város-Teampannon Kft. – dátum: 2023. október – terjedelem: 19 oldal) elfogadja.

(A VIA Futura Kft. készíti a Biatorbágy – Páty közötti kerékpározható közút engedélyezési tervét. Ehhez módosítani szükséges a településrendezési eszközöket. Ehhez első lépésben a Város-Teampannon Kft. elkészítette a Településkódex szerinti telepítési tanulmánytervet.)

A Boróka utca építési munkálatairól

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Boróka utca építési munkáira vonatkozó beszerzést eredményesnek nyilvánítja. Az útépítési munkáinak elvégzésével a kedvezőbb ajánlatot adó HAN.TIK Kft-t (1215 Budapest, Vasas u. 14.) bízza meg, nettó 25.690.860 Ft + Áfa összegben. A műszaki ellenőri feladatokkal Rösszer Róbert e.v.-t bízza meg nettó 300.000 Ft-ért. A kivitelezéshez szükséges 5 % tartalékkerettel növelt összeget, valamint a műszaki ellenőr díját, azaz összesen bruttó 34.558.762 forintot Páty Község Önkormányzata biztosítja.

Pótelőirányzat biztosítása Művelődési Ház, Község és Iskolai Könyvtár számára

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a település 2023. évi költségvetésének általános tartalék keretéből 414 000 Ft összeget biztosít a Művelődési Ház, Község és Iskolai Könyvtár részére eszközbeszerzés céljából.

Úttervezési feladatokról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy

- a Guyon Richárd utcára (víz – csatorna közműtervek és úttervek csapadékvíz elvezetéssel)

- a Völgy utca – Völgy sétány – Völgy közre (szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetése)

- valamint a Körtés utcára (szilárd burkolattal való ellátása és csapadékvíz elvezetése)

vonatkozó tervezési feladatok elvégzésével a kedvezőbb ajánlatot adó Fejér Európa Kft.-t bízza meg, nettó 15.505.000 Ft + Áfa összegben.

A Páty, 0109/45 helyrajzi számú ingatlan egy részterületének értékesítéséről

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Páty Község Önkormányzat tulajdonát képező 0109/45 hrsz-ú ingatlan 3555 m2 területű részét a terület átminősítését követően 7.000.000 Ft-ért fogja értékesíteni az M1 BIOKOMPOSZT Kft-nek.

Az M1 BIOKOMPOSZT KFT. korábban kérelmet nyújtott be a területüktől Északra levő 0109/45 hrsz-ú telekkel kapcsolatban. A Képviselő-testület 164/2023. (IX.20.) határozatában a vételi szándékot elvileg támogatta. Szintén döntött arról, hogy a területre (3555 m2) értékbecslést készíttet a további döntések meghozatalához. Varga Jenő értékbecslő (törzsszám: 20/29/2005) az ingatlanforgalmi értékbecslést elkészítette és megküldte. (l. 2. melléklet).

Az ingatlanforgalmi értékbecslés a 0109/45 hrsz-ú ingatlan 3555 m2 területű részének forgalmi értékét 7.000.000- Ft-ban, azaz Hétmillió Forintban határozta meg.)

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor