Összefoglaló a 2023. szeptember 20-i képviselő-testületi ülésről

2023.09.27.

A következő áttekintés a legfontosabb képviselő-testületi határozatok rövid, nem szó szerinti összefoglalója. A részletes előterjesztések és a jegyzőkönyvek a honlapon elérhetőek.

Játszótér bővítés az Arany János utcában és új játszótér telepítése a Mélyárok utcában

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy az Arany János utcai játszótér bővítésével és a Mélyárok utcai új játszótér telepítésével a Faberland Kft.-t bízza meg. A telepítéshez szükséges bruttó 20.742.141 Ft összegből 6.000.000 Ft-ot a 2023. évi költségvetés 8. számú melléklet „Mélyárok utcai játszótér eszközvásárlás” sor terhére, 14.742.141 Ft-ot pedig az általános tartalék terhére biztosítja.

Az Arany János utcai már meglévő játszótér bővítése és a Mélyárok utcában egy teljesen új játszótér telepítése a cél. Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelezte, hogy a Mélyárok utcai játszótér kialakításánál 3 db rugós játék telepítését finanszíroznák.

Az 1. számú házi gyermekorvosi praxis ellátásáról

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy Dr. Bakó-Kémenes Anna Virág háziorvossal az 1. sz. gyermek háziorvosi praxis működtetésére feladat-ellátási előszerződést köt.

Dr. Sütő Adrienn 2020 január 1-től látja el a házi gyermekorvosi teendőket az 1. számú betöltetlen házi gyermekorvosi körzetben. Dr. Sütő Adrienn doktornő úgy nyilatkozott, hogy a praxist nem kívánja átvenni, de amíg a praxis helyzete rendeződik- továbbra is változatlan feltételekkel vállalja a helyettesítést. Ezt követően a képviselő-testület pályázatot írt ki a gyermekorvos praxis betöltésére. A pályázati határidőben egy érvényes pályázat érkezett, melyet Dr. Bakó-Kémenes Anna Virág gyermekorvos nyújtott be. Pályázata megfelel a pályázati kiírásban foglat feltételeknek.

Az M1 BIOKOMPOSZT Kft. kérelméről

Önkormányzata Képviselő testülete úgy dönt, hogy az M1 BIOKOMPOSZT Kft. kérelmét arra vonatkozóan, hogy a 0109/45 hrsz-ú földrészletből 3555 m2 területet megvásároljon elvileg támogatja és szintén támogatja, hogy a szóban forgó terület átminősítésének időtartamára azt bérbe adja.

Az M1 BIOKOMPOSZT Kft. megkeresésében kéri, hogy a komposztáló telep (hrsz 0109/46) északi szomszédságában levő önkormányzati tulajdonban levő 0109/45 hrsz-ú ingatlanból 3555 m2 területet megvásárolhasson a telephely bővítése céljából. Kéri továbbá, hogy a szükséges eljárások befejezéséig a területet bérelhesse. A telep bővítése a kész komposzt tárolása miatt szükséges.

Boróka utca útépítés beszerzés indításának jóváhagyásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Boróka utca szilárd burkolattal való ellátásának beszerzését megindítja. A beszerzési megindításához szükséges dokumentumokat jóváhagyja. Egyúttal felkéri a Műszaki irodát, hogy az ismételt közműegyeztetést folytassa le.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy megvalósítja a Páty, Boróka utca szilárd burkolattal való ellátását. Az utca 2021-ben kapott engedélyt a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztályától. A terveket a Fejér Európa Kft. készítette, a tervezői költségbecslés szerint az út bekerülési költsége 22 001 827 Ft. (A költségbecslés 2021. januári, azóta mindennek változott az ára, ezért arra számítani lehet, hogy várhatóan magasabb árak fognak érkezni az ajánlattevőktől.)

Dr. Kovács Ferenc képviselői indítványa

A képviselő-testület úgy határoz, hogy felkéri a hivatal műszaki irodáját, hogy a Völgy utca, Völgy sétány, Völgy köz és Bóbita utcákban vizsgálja meg a pormentesítés lehetőségét és kérjen be árajánlatokat.

A Bursa Hungarica 2024. évi felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2024. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozik és a 2024. évi költségvetésben 600.000 Ft összegű támogatást biztosít szociálisan rászorult diákok részére.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete első alkalommal 2007-ben a 358/2007. (IX. 19.) számú határozatában csatlakozott a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázathoz. A támogatás fenntartásához a képviselő-testületnek minden évben a pályázati kiírást követően meg kell erősítenie csatlakozási szándékát.


A DAKÖV Kft. Páty közműves ivóvízellátására, szennyvízelvezetésére és –tisztítására vonatkozó, a 2024-2038. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervéről

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) Páty közműves ivóvízellátására, szennyvízelvezetésére és –tisztítására vonatkozó, a 2024-2038. időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A Gördülő Fejlesztési Tervben foglalt víz- és csatorna közműhálózatra vonatkozó felújításokat, pótlásokat, beruházásokat elsősorban a mindenkori közműhasználati díj terhére kívánja megvalósítani.

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor