Tájékoztatás a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó hatósági bizonyítvány kiadásáról

2022.09.12.

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása lehetővé teszi a családi fogyasztói közösségek tekintetében, hogy az általuk lakott - több lakóegységet tartalmazó ingatlanon- a lakóegységek száma alapján jogszerűen vegye igénybe a kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiségét. A lakossági fogyasztónak a szolgáltatóhoz kell benyújtania a település jegyzője által kiadott hatósági bizonyítványt a lakóegységek számáról.

Javaslom, hogy a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet a szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló személy nyújtsa be.

Lakossági fogyasztónak minősül az a felhasználó, aki saját háztartása fogyasztása céljára vásárol földgázt, földgázvételezésre megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet ( pl: lakás bérbeadás).

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem illetékmentes. A bizonyítvány kizárólag e kormányrendeletben rögzített célra használható fel, egyéb építésügyi jogosultságot nem keletkeztet. A hatósági bizonyítvány a már kialakult állapotot tükrözi, a kérelmező büntetőjogi és kártérítési kötelezettségének tudatában tett nyilatkozatán alapul, melynek valódiságát a szolgáltató- a jegyző, illetve a felügyeleti szerv bevonásával- ellenőrizheti. A jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

A kérelem benyújtásánál vegyék figyelembe, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 105.§. rendelkezését:

„(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) * A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

A kérelem a mellékelt nyomtatványon nyújtható be személyesen a Pátyi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján (Páty, Kossuth u. 83.), postán vagy elektronikus úton (hivatali kapun, E-papíron). Az elektronikus ügyintézési felület elérhető a paty. hu weboldalon: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az e-mailben történő megküldés nem minősül elektronikus ügyintézésnek, egyedi hatósági ügyben e-mailben nem kezdeményezhető eljárás.

Akik az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén jogosult igénybe venni a többletdíjkedvezményt. Nekik hatósági bizonyítvány iránti kérelmet nem kell benyújtani.

Veres Erika, jegyző

Letöltés: | Tájékoztató
< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +3623555531
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet: 12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
e-mail: pvk@pvk.hu

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor