Védőnői álláspályázat

2022.06.09.

Páty Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Védőnő munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.

Páty Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Páty Község Önkormányzat
Védőnői Szolgálat

VÉDŐNŐ - egészségügyi szolgálati jogviszonyban

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2025.09.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2071 Páty, Árpád utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Területi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Védőnő,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz

• Képesítést tanusító okiratok másolata

• Érvényes MESZK kártya másolata

• Nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt nyújt be

• Nyilatkozat, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Páty Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2071 Páty, Kossuth Lajos utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR-063/2022 , valamint a munkakör megnevezését: VÉDŐNŐ - egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

• Elektronikus úton Hetey Ágnes részére a hetey.agnes@paty.hu E-mail címen keresztül

• Személyesen: Hetey Ágnes, Pest megye, 2071 Páty, Kossuth Lajos utca 83. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Páty Község honlapja

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor