Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár

Postacím: 2071 Páty, Kossuth u. 77.
Telefonszám: +36 (23) 343 550
E-mail: muvhaz@paty.hu
Honlap: https://patyimuvhaz.com
Intézményvezető: Ujvári Beatrix
Telefon: +36 (30) 576 5533

Az 1930-as években a kor kultúrpolitika általános elvei mind az iskolai mind pedig az iskolán kívüli népművelésben érvényesültek. Éppen ezért vetődött föl Pátyon is a kultúrház építésének az igénye. Felekezeti megosztás szerint építették meg ezeket az épületeket.

Jelenleg márványtábla őrzi az 1943-ban befejezett református épület építtetőinek, támogatóinak névsorát. Ez az épület ma is a község Művelődési Háza.

1944 őszéig – mikor is katonákat szállásoltak el benne – a Kultúrházat rendeltetésének megfelelő célokra használták.

Az 1945-ös történelmi események és az azt követő időszak az egész ország, így a község életét is meghatározta. Előadások, tanfolyamok szerveződtek, egyesületek, szövetségek, körök, műkedvelő művészeti csoportok alakultak.

A tanácsrendszer bevezetése után az 1950-es évek körül magtárnak is használták.

1955-ben szükségessé vált az épület felújítása a kor követelménye és igénye szerint. Kibővült az épület az öltözők hozzáépítésével. A megnyitó ünnepségen neves fővárosi művészek léptek föl. Folyamatosan rendeztek „Tarka-estek”-et, ahol a helyi amatőr színjátszó és tánccsoport lépett fel. Az eltelt időszak mozgalmas, sokszínű, tevékeny korszak volt, amelyben a lakosság élt az új életforma lehetőségével. Az emberek nyitottá váltak a közéleti események befogadására és maguk is tevékeny formálói lehettek.

A bálozás, a mulatozás nemcsak a kultúrházban folyt. Az év minden szakában, de főleg vasárnap délután hangos volt a Pincehegy. Itt jöttek össze a baráti társaságok játékra, vidám beszélgetésre, szórakozásra.

Előadások, rendezvények, tanfolyamok szervezésével, rendezésével igyekszik kielégíteni a településen élők művelődési és szórakozási igényeit.

A rendszerváltás új korszakot nyitott a Művelődési Ház történetében. A szocialista demokráciát valóságos polgári demokrácia váltotta fel a politika, a gazdaság és a kultúra, a művelődés területén is. Kimondhatóvá vált, hogy a kultúra árú és sajátos helyet, értéket képvisel világunkban. Ennek szellemében szerveződtek, szerveződnek a szabadidő kulturált eltöltését biztosító programok, alakulnak alkotó művészeti csoportok, körök, klubok, egyesületek – melyben a településen élők szinte minden rétege képviselteti magát.

Az intézmény alapfeladatának tekinti a település különböző életkorú, érték és érdekrendszerű közösségek támogatását, az újabbak életre hívását.

A Művelődési Ház ma már a helyi nyilvánosság színtereként funkcionál, igyekszik megfelelni a helyi civil társadalom kulturális szükségleteinek, hagyományainak a kialakult tradícióinak, ezért programjai is ezt a célt tükrözi.

Iskolai, óvodai, felekezeti rendezvényei, koncertjei, színházi előadásai, báljai, társas összejövetelei, kézműves foglalkozásai, könyvbemutatói, egyrészt a működő csoportok igényeit elégíti ki, másrészt alkalmi rendezvényeivel meghatározó módon alakítja a község kulturális életét.

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor