A pátyi víziközmű rendszerről

Harminc éve beszélhetünk Pátyon víziközműről. A rendszerváltás után épült először a településünkön. A szennyvízcsatorna rendszer vákuumos rendszerű volt, ami néhány év alatt bebizonyosodott, hogy számunkra nem megfelelő, a magas üzemeltetési költségek és a már eleve hiányos kiépítés következtében.

2006-ban 1,2 milliárdos hitelből a szennyvíztisztító bővítése közel duplájára, 1300 m3 napi hidraulikai kapacitásra megtörtént és ebből a hitelből futotta még a szennyvízcsatorna gerincvezeték átépítésére is vákuumosról gravitációsra. A teljes vákuumos rendszer átépítése még 10 évig tartott, mire megszabadultunk tőle. Évente ez kb 50-100 millió Ft költséget jelentett a településnek.

Szabó István
Szabó István

A 2006-os bővítés már úgy számolt, hogy hosszú távon is kiszolgálja a települést, ha a beépítésre váró területek, lakossági és ipari övezetek is beépülnek. Az gyorsan kiderült, hogy valami hiba csúszott a számításba. Szerintem nem számolt a Mézeshegy beépülésével és a korábbi belterületi övezetek lakásszám bővülésével, sűrűsödésével. Ezért sürgetővé vált a szennyvíztisztító további bővítése.

A bővítéshez szükséges terület megszerzése érdekében 5-6 évvel ezelőtt a szennyvíztisztító melletti telekben tulajdonrészt vásároltunk, illetve ebben az évben megrendeltük a „Szennyvíz Agglomerációs Átsorolási Tervet”. Ennek a tervnek a célja, hogy az összes körülményt figyelembe véve bizonyítja és alátámassza, hogy szükséges a szennyvíztisztító bővítése Pátyon. Amennyiben ezt a tervet az ezzel megbízott hatóság elfogadja, jogosulttá válunk arra, hogy uniós forrásra pályázzunk a bővítéshez.

Az utóbbi években a szennyvíz ügyben is számtalan támadás érte a településünk vezetését, ami mögött kevésbé a környezetért történő aggódás, mint a politikai számítás, haszonszerzés a motiváció. Már évek óta feljelentések, gyanúsítgatások, féligazságok, rosszindulatú hangulatkeltések, fenyegetések elszenvedői vagyunk. Ezt a magam részéről természetesnek veszem. Ilyen az ember. Mindig vannak, aki támadják azokat, akiket egy közösség többsége megválasztott, hogy a közös ügyeinket intézzék, a közösséget szolgálják. Személyes ambíció, némi irígységgel keverve eredményezi ezeket a helyzeteket, amit a szennyvízhelyzettel kapcsolatban tapasztalunk. A közösségi oldalak ezt ráadásul még felerősítik. Az utóbbi években Futó úr az, aki főszereplője ezeknek az akcióknak.

Néhány félreértést, féligazságot azért érdemes eloszlatni, ami az ügyben eddig ettől az embertől elhangzott.

  1. Egyik képviselőtársunk juttatta el Futó úrnak ezt a munkaanyagot, mely még nem végleges. A képviselő azt mondta, hogy őt megvezette Futó úr, amiért tőlünk bocsánatot kért.
  2. Futó úr fenyegető levelet küldött a képviselőknek és az üzemeltetőnek.
  3. Az üzemeltető válaszolt a fenyegető levélre, melyben tisztázta azt is, hogy ez a terv milyen célból készült.
  4. Az üzemeltető azt is jelezte, hogy a két évvel korábban kezdődött teljes műszaki felújítása ez év nyarán a szennyvíztisztítónak befejeződött, a tisztított víz kémiai, biológiai jellemzői azóta nem lépik túl a megengedett határértéket.

A megértés kedvéért még annyit hasznos elmondani, hogy 2013 óta a szennyvíztisztító üzemeltetését a DAKÖV Kft végzi. Ez a kft egy több mint ötven település által létrehozott társulás tulajdonában van. Az önkormányzat így nem üzemeltet, és a díjakat sem mi állapítjuk meg. A szennyvíztisztító valóban, éveken át sokszor engedett ki nem teljesen megtisztított szennyvizet a patakba, amiért többször büntették és kötelezték arra, hogy intézkedjék a szennyezés megszüntetése ügyében. Két évvel ezelőtt született egy teljes felújítási terv és pályázati forrásból elkezdődött a telep teljes gépészeti, elektromos rendszerének és vezérlési, irányítástechnikai rendszerének a kicserélése. Úgy volt, hogy ez az elmúlt évben befejeződik, de a covid miatti beszerzési nehézségek miatt ez év nyarára csúszott.

A fentiekből egyértelmű, hogy bár az üzemeltető ezt nem mondja ki, de a korábbi évek szennyezései nem a telep túlterheltségének, hanem a tisztító teljes műszaki lepusztulásának a következménye.

Ettől függetlenül a szennyvíztisztító bővítése néhány éven belül szükségessé válik, a terv erre a helyzetre készült. A tervből még számos hasznos és érdekes következtetés levonható, amire most nem térek ki.

Futó úr fenyegetőzését, pánikkeltését a fentieknek megfelelően a helyén kell kezelni.

Szabó István, képviselő

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor