Látnivalók

Pátyi Pincehegy

A több utcás, hozzávetőleg 250 pincés pincesoron, vagy ahogy a neves néprajzkutató Andrásfalvy Bertalan 1954. évi tanulmányában fogalmazott, a „Pátyi Pincevárosban” a legrégebbi építmények 1805-ből valók és a 20. század első harmadáig követhetők az építkezések.

Akkoriban a falu déli fekvésű domboldalán telepített szőlőből minőségi bort készítettek a pátyiak, ami Pátyi (illetve Budai) Vörös néven lett ismertté. A régi falu egy völgyben feküdt, a talaj nedves, a talajvízszint magas volt, emiatt nem lehetett pincét ásni a házak közvetlen közelében. Erre kiváló lehetőséget kínált a kertek végében magasodó löszös talajú domb, a későbbi Pincehegy.


A hegy a község tulajdonát képezte, a gazdák a falutól váltottak helyet a pincék kialakításához. A Pincehegy központi részén található Nagypince a Skót Bencések Telki Apátságának dézsmapincéjeként épült az XIX. század 20-as éveiben. Alapterülete 450 m2, három egyenként 28 m hosszú sípját további két keresztsíp köti össze. Az egykori présház és a téglával falazott pincesípok építőanyaga azonos az 1825-ben készült Splényi kastélyéval. Mindkettő ugyanabból a telki téglaégetőből került ki. A Nagypince az 1860-as évek második felében a helyi nagybirtokos család, a Váradyak tulajdonába került egészen a második világháború végéig. Ekkor azonban a család menekülni kényszerült, ezután került a falu birtokábaa Nagypince, amely arendszerváltásig raktárként és a helyi savanyító üzem részeként, illetve gombatermesztő pinceként funkcionált.

Patyi pincesor Foto Hatvani Anko4 850x576

A pátyi szőlőt azonban szinte teljesen elpusztította a 1870-es hatalmas filoxéra járványa. A ma ismert pincék a korábban virágzó szőlőművelés és bortermelés emlékei. Amikor a filoxéra járvány kipusztította a szőlőket, a pincék továbbra is fennmaradtak, tárolóhelyként működtek.

Az 1930-as években a szőlő- és borkultúra ismét virágzásnak indult, a helyi gazdák újratelepítették a kipusztult fajtákat. Ennek a fejlődésnek azonban sajnálatosan a 60-as években elrendelt tagosítás vetett véget. A helyi Termelőszövetkezet az ezt követő 40-50 évben megszűnéséig nem foglalkozott szőlőtermesztéssel.

A pátyi borászok, pincegazdák a rendszerváltást követően az elmúlt 20 évben újra nagyobb lendülettel próbálkoznak a Pincehegy újraélesztésével. Egyre többen borászkodnak és sokan foglalkoznak szőlőtermesztéssel is. A helyi pincetulajdonosokat tömörítő Budakörnyéki Borkultúra Egyesület célul tőzte ki a Pincehegy felvirágoztatását és hosszútávon a helyi borturizmus fellendítését. Az Egyesület ebben a folyamatban egyre nagyobb szerepet vállal. Ennek a munkának is köszönhetően 2004-ben Páty ismét visszakerült az Etyek-Budai Borvidékbe, illetve 2012-ben alapító tagja lett a Magyar Pincefalvak Vidékfejlesztési Szövetségének.

Református templom - A templom története

A település református egyháza már a 17. század elején fennállott. Papjai névsorát 1640-ig tudta visszavezetni. Sajnos e nyilvántartás a a 19. század közepén tűzeset következtében megsemmisült.
Az egyház regrégibb fölszerelési tárgya egy 1668-ban készült komáromi kehely, míg anyakönyve 1734-től ismert.
A vonatkozó szakirodalmak alapján (Pest megye műemlékei Budapest 1958. T. 603. p.) feltételezhető, hogy a településnek már a 17. század elején lehetett kőből és téglából épült, festett táblás mennyezetű templomépülete. Valószínű, hogy e templomépület leromlott állaga indokolta az 1775. november 20-án kelt királyi rendeletet, amely a többségben lévő reformátusoknak ítélte a katolikus templom épületét. A helyi gyülekezet azonban új templom építését határozta el. A szájhagyomány szerint küldöttség utazott a kancellárhoz engedélyért. Amikor az elöljáróság anyagi okokra hivatkozva próbálta meghiúsítani az építési tervet, a küldöttek egy kalap összegyűjtött aranyat öntöttek az asztalra, bizonyítva, hogy az építkezés várható költsége együtt van. Az engedélyt megkapták, és az építendő templomhoz - költségvetéssel együtt - három terv is készült. (mindhárom az Országos Levéltárba került) A tervek közül a Hacker komarói ácsmester és tervező által aláírt azonosítható leginkább a mai épülettel. Az építkezés 1783-ra fejeződhetett be. A torony 1802-ben egy villám csapás után kapott csak réz borítást. Az egyszerű, későbarokk templom monumentalitásával ma is meghatározza a faluképet.

(Idézet az 1986-ban kiadott Páty könyvből)

Szent Imre műemléktemplom

A copf stílusú templom alapkövét a skót bencések 1779-ben rakták le.  A "Magas színvonalú, copf stílusú épület" 1778-1780-ban épült. A templom főjavítást kapott az 1870 és 1938 években. 1945 elején azonban a templomot több belövés érte, falai és tetőzete csak kisebb sérüléseket szenvedett. Budapest ostrománál a templom frontvonalba került, az orosz frontkatonaság pedig komoly károkat okozott az épületben. A Bethlen Gábor Alapkezelő 24,7 millió forintos támogatásával 2022-ben felújításra került.

A templom érdekessége, hogy itt házasodott az 1848-as forradalom egyik tábornoka gróf Guyon-Debaufre Richárd, erről emléktábla is készült, amely Csák Attila munkája.

Szent Imre templom
Szent Imre templom

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor