Az Önkormányzat elnyert pályázatai - 2021

Pályázat megnevezése

Projekt megvalósításának adatai

Kapott támogatás összege (Ft)

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

támogatása

Víziközmű-szolgáltató részére a lakossági

víz- és csatornaszolgáltatás

ráfordításainak csökkentésére

39 264 700

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Rákóczi utca

2-68. szám között, Iskola utca 2-18. szám

között szilárd burkolatú járda felújítás

18 641 602

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása

Dózsa György utca és

Bartók Béla utca - Orgona utca közötti

útszakasz felújítása

16 508 627

Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása

önkormányzati fenntartású kulturális intézmények támogatása

2021. évi kulturális feladatok ellátására

5 000 000

„Tisztítsuk meg az országot” projekt –

Illegális hulladéklerakók felszámolása

Páty több területén

illegálisan lerakott hulladék felszámolása

2 493 745


Kárpát-medencében régóta termesztett gyümölcsfajták megőrzése

75 db őshonos gyümölcsfa

-

Település fásítási program 2021

30 db gömbszivar fa Iskola utcában

-

„Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok

2021”

PÁTY INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI

RENDÉSZETI MODELL bemutatása által

a helyi polgárőrség és a

helyi önkormányzat együttműködésének továbbfejlesztésére

1 000 000

Kiemelt társadalmi igényként

megvalósuló pátyi sportcsarnok-

beruházás előkészítésének kormányzati támogatása

Páty, 631/2 hrsz-ú ingatlanon

sportcsarnok építéséhez feltételes

közbeszerzési eljárás lebonyolításának

támogatása

12 700 000

Pályázatok 2021

Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati felhívásán, a „Tisztítsuk meg az Országot!” című projekt I. ütemének keretében, az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a támogatói döntés értelmében 2 493 745 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült Páty.

Bővebben >

- a támogató neve: Pénzügyminisztérium

- a kedvezményezett neve: Páty Község Önkormányzata

- a projekt címe: Új bölcsőde építése Pátyon a szolgáltatáshiány csökkentése érdekében

- a támogatási szerződés szerinti támogatási összeg: 224 millió Ft

- a projekt tartalma:

Bővebben >

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor