Adóigazgatási iroda

Az Adóigazgatási Iroda, mint önkormányzati adóhatóság a Képviselő-testület által bevezetett helyi adókkal (építmény-, telek-, magánszemélyek kommunális-, iparűzési- és idegenforgalmi adó), valamint a központi adónemmel (gépjárműadó), a talajterhelési díjjal és a mezőőri járulékkal kapcsolatos adóztatási feladatokat végzi. Nyilvántartása alapján kérelemre adóigazolásokat, illetve adó-és értékbizonyítványt állít ki. Továbbá gondoskodik az adó és egyéb adók módjára behajtandó köztartozások behajtásáról, végrehajtásáról.

Ügyfélfogadási rend:

Hétfő: 13:00-18:00
Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

Adóhatósági feladatok:

  • helyi adómegállapítással kapcsolatos feladatokat lát el
  • elkészíti az adók kivetéséhez és törléséhez kapcsolódó határozatokat
  • a törvényi szabályozás által meghatározott esetekben gondoskodik a mulasztási bírság kiszabásáról
  • lefolytatja a méltányossági eljárásokat
  • elbírálja a részletfizetésre és fizetési halasztásra irányuló kérelmeket

Az Adóigazgtási Iroda munkatársai és elérhetőségei:

Tel.: 06-23-555-535 E-mail: ado@paty.hu ugyfelszolgalat@paty.hu

Király Anna adóigazgatási irodavezető
(telekadó, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, adóigazolás, fizetési könnyítés, méltányossági kérelmek, behajtási, végrehajtási ügyek)


Boza Tünde
adóigazgatási ügyintéző
(helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, adóigazolás)


Csicsek Eszter
adóigazgatási ügyintéző
(magánszemély kommunális adója, talajterhelési díj, mezőőri járulék,
adó- és értékbizonyítvány kiállítása, adóigazolás)


Simon Szilvia
adóigazgatási ügyintéző
(építményadó, adó- és értékbizonyítvány kiállítása, adóigazolás, fizetési könnyítés, méltányossági 
kérelmek)

Felettes szerv:
Pest Vármegyei Kormányhivatal - 1052 Budapest, Városház utca 7.

Tájékoztató a mezőőri járulékról

  • minden megkezdett hektár után 1.000 Ft/év; 2020. évtől 1.500 Ft/év.

Letöltés: | Számlaszámok
Letöltés: | Adóigazolás
Letöltés: | Adónaptár

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +3623555531
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet: 12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
e-mail: pvk@pvk.hu

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor