Műszaki iroda

Műszaki Iroda

Munkatársak:

Viktorné Benyák Éva műszaki irodavezető

Schubert Sándor műszaki ügyintéző

Veres-Molnár Andrea műszaki asszisztens (1007-es mellék)

Váci Péter műszaki ügyintéző

Tusnády Zsolt települési főépítész foepitesz@paty.hu

A Műszaki Iroda ügyfélfogadási ideje (munkanapokon):

Hétfő: 13:00-18:00

Szerda: 8:00-12:00 és 13:00-16:00

Péntek: 8:00-12:00

Települési főépítész ügyfélfogadási ideje:

Szerda: 13:00-16:00 - előre egyeztetett időpontban

Műszaki Iroda elérhetőségei: tel: 06-23-555-531 e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu

A Műszaki Iroda közreműködésével intézhető ügyek:

- információkérés helyi építési szabályzat és szabályozási tervek, helyi településrendezési előírások tartalmáról

- építésügyi eljárásokkal kapcsolatos általános tájékoztatás kérés

- egyes - nem hatósági - építésügyi és települési műszaki ügyek

- közútkezelői hozzájárulás, tulajdonosi hozzájárulás előkészítése

- közterület-használati engedély, reklámtáblák kihelyezési ügye közterületen, filmforgatási célú közterület-használattal kapcsolatos ügyek

- közmű: engedélyezési, közterület-bontási, szakhatósági ügyek

- behajtási engedély

- házszámozási ügyek, ill. azzal kapcsolatos hatósági bizonyítvány

- vízjogi engedélyezési és szakhatósági ügyek, kapcsolódó nyilvántartások

- előzetes szakhatósági állásfoglalások telekalakítási ügyben

- településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

- településképi véleményezési eljárás

- településképi bejelentési eljárás

2013. január 1 után indított építéshatósági eljáráshoz nyomtatványok a http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany oldalról tölthetők le. 2013. január 1- előtt indult ügyek hiánypótlásához felhasználható nyomtatványok: Bontási hulladék nyilvántartó lap Építési hulladék nyilvántartó lap Felelős műszaki vezető nyilatkozata használatbavételhez Határozattal kapcsolatos fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozat Részletező statisztikai adatlap lakás használatbavételhez

Építésüggyel kapcsolatos tájékoztatás: 2012. december 31-ével Páty Község Polgármesteri Hivatalában az építéshatósági feladatok ellátása megszűnt, ez ügyben további érdemi ügyintézésre nincs lehetőség. Településünk esetében az építésügyi hatósági és építésfelügyeleti feladatokat a Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály - Építésügyi Osztály 1. - Budakeszi látja el.

Elérhetőségeik:

- cím: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

- e-mail: epites.budakeszi@pest.gov.hu

- tel.: 06-23/427-445 (telefonhívásokat csak ügyfélfogadási időben fogadnak)

Ügyfélfogadási idejük:

H: 13-16

SZ: 8-12

Építéshez kapcsolódó általános tájékoztató anyagok és honlapok:

A Miniszterelnökség és a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett e-építés portálon egy helyen találhatók meg az építéssel kapcsolatos információk. https://www.e-epites.hu/

A lakossági tájékoztató oldal naprakész tájékoztatást ad a törvényi, jogszabályi hátterekről, az eljárások rendjéről. https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok

A tájékoztató anyagok szabadon elérhetők, letölthetők.

Az e-építésen keresztül elérhető további portálokra

- ÉTDR https://www.e-epites.hu/etdr

- e-közmű https://www.e-epites.hu/e-kozmu

- e-építési napló https://www.e-epites.hu/e-naplo

ügyfélkapuval lehet csak belépni.

Az ügyfélkapuval kapcsolatban itt található részletes tájékoztatás: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/

Földhivatallal kapcsolatos tájékoztatás:

Településünkön az illetékes földhivatal a Pest Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

- Földhivatali Osztály 1.

Elérhetőségeik:

- cím: 1117 Budapest, Karithy Frigyes út 3.

- posta cím: 1519 Budapest, 112. Pf.309

- tel: 06 /1/ 279-2090

- e-mail: foldhivatal.budakeszi@pest.gov.hu

A földhivatalok internetes portálja: https://www.foldhivatal.hu/

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor