Pénzügyi iroda

A Pénzügyi Iroda feladata az Önkormányzat költségvetésével és pénzgazdálkodásával kapcsolatos döntés előkészítés és operatív végrehajtás. Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és intézményei pénzügyi folyamatainak koordinálása, számviteli és könyvviteli nyilvántartása. Vagyongazdálkodási feladatok végrehajtása, kötelezettségvállalások vezetése. Személyzeti és munkaügyi feladatok ellátása.

Pénzügyi Iroda munkatársai:

Vészics Anna, pénzügyi irodavezető

23/555-534, veszics.anna@paty.hu

Imréné Bánhegyi Klára, főkönyvi könyvelő

23/555-534, banhegyi.klara@paty.hu

Göncöl Ágnes, könyvelő

23/555-536, goncol.agnes@paty.hu

Kozel Dorottya, pénzügyi előadó

23/555-536, kozel.dorottya@paty.hu

PÉNZTÁR

Bíró Anikó pénzügyi ügyintéző

23/555-538, biro.aniko@paty.hu

Pénztár nyitvatartás:

Hétfő: 13.00-17.30

Szerda: 9.00-11.30 és 13.00-15.30

Péntek: 9.00-11.30


Pénzügyi iroda feladatai:

a) Képviselő testületi- és bizottsági előterjesztések, rendelet-tervezetek készítése

- éves költségvetés

- költségvetés módosítása

- költségvetési koncepció készítése

- oktatási-, nevelési intézményeknél alkalmazandó étkezési térítési díjak megállapításához- tervezet készítése

- féléves -, éves költségvetési beszámolók előterjesztéseinek elkészítése

b) Vagyongazdálkodás

-vagyonkataszterrel kapcsolatos önkormányzati feladatok

-ingatlan nyilvántartási bejegyzésekkel kapcsolatos ügyintézés

-lakás és nem lakás céljára szolgáló bérleti szerződések analitikus nyilvántartása, számlázás, hátralékról értesítés kiadása

c) Pénzügyi és számviteli feladatok

-előirányzat nyilvántartás vezetése

-bank és pénztár forgalom bonyolítása, könyvelése

-szerződések, szállítói és analitikus nyilvántartások vezetése

-számlázás

-intézményi kifizetések számfejtése

d) Ügyfelekkel folytatott ügyintézés

- helyi támogatások (telek és lakáskölcsön, non-profit szervezetek támogatása), ehhez kapcsolódó pénzügyi ügyintézés (analitikus nyilvántartás vezetése a folyósított támogatásról és a befizetett törlesztő részletekről)

- közmű fejlesztési hozzájárulással kapcsolatos pénzügyi ügyintézés (befizetések nyilvántartása, ügyfél kérésére igazolás kiadása, közműtámogatás visszaigénylése

- közterület használati megállapodásokkal kapcsolatos pénzügyi ügyintézés (analitikus nyilvántartás, számlázás, hátralékról az értesítések kiküldése)

-pénztári ki- és befizetések (segélyek, előlegek, hirdetési díj, közterület használati díj)

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor