Rendészeti iroda

RENDÉSZETI IRODA

Közterület-felügyeleti és mezőőri feladatok

Cím: 2071 Páty, Kossuth L. u. 99.

Irodavezető: Hermann Gábor

email: hermann.gabor@paty.hu

Elérhetőségek:

Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (hétköznapi napokon, reggel 07.00 óra és este 22.00 óra között)

email: rendeszet@paty.hu; ugyfelszolgalat@paty.hu; hivatal@paty.hu

Fax: (23) 344-540

____________________________________

GYEPMESTER:

Kóbor és elhullott állatok bejelentése

Elérhetőségek:

Kincses Imre, mobiltelefonszám: +36 70/626 7378 (minden nap, 0-24 órában hívható)

Tuncsik József, mobiltelefonszám: +36 20/972 8231

"Pátyi Önkormányzati Rendészet, a lakosság szolgálatában!"

Rólunk

A település vezetésének döntése alapján, 2020 év első negyedévben létrejött a Pátyi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként a község saját, önálló önkormányzati rendészeti szervezete (közterület-felügyelet és mezei őrszolgálat).

A mezőőri feladatokat is ellátó közterület-felügyelőink a lakosságot szolgálják, ezért kérjük, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal a lakókörnyezetükben tapasztalt esetleges közterületi jogsértésekkel, közbiztonsági, köztisztasági, közlekedés biztonsági panaszaikkal, problémáikkal, továbbá a külterületeket érintő mezőrendészeti jelzéseikkel.

A rendészeti szakemberek a feltüntetett elérhetőségeiken fogadják, a lakosság közérdekű bejelentéseit.

Az Önkormányzat a közbiztonság fejlesztése érdekében, a rendészeti iroda részére új szolgálati elhelyezést, korszerű irodahelyiséget biztosított, ahol kialakításra került a személyes ügyfélfogadás lehetősége is, továbbá új szolgálati gépjárművek és egyéb eszközök beszerzésével garantálja az egyes rendészeti szakfeladataik hatékony ellátását.

A település rendészei együttműködnek a rendőséggel és a polgárőrséggel. A közterület-felügyelő a rá vonatkozó törvény előírásai alapján elláthatja a mezőőr feladatait és gyakorolhatja a mezőőr hatásköreit, ha a mezőőri feladatok ellátásához szükséges szakképzésitekkel is rendelkezik. Közterület-felügyelőink kivétel nélkül rendelkeznek a mezőőri feladatok egyidejű ellátásához szükséges képzettségekkel, végzettségekkel, így a közterület-felügyelői feladataikhoz integráltuk a mezőőri tevékenységeket is.

A közterület-felügyelő hivatalos személy, aki rendészeti feladatokat lát el és az alábbi intézkedések megtételére jogosult:

 • Igazoltathat,
 • Az intézkedésével érintett személyt feltartóztathatja, visszatarthatja, személyi szabadságában korlátozhatja,
 • Intézkedéséről, az intézkedésével érintett személyről és körülményekről kép és hangfelvételt készíthet,
 • Az intézkedésének kikényszerítése, az intézkedéssel szembeni ellenszegülés megtörése, valamint önvédelmi célból kényszerítő eszközt (testi kényszert, vegyi eszközt, rendőrbotot, valamint szolgálati kutyát és kézbilincset) alkalmazhat,
 • A jogszabály alapján lefoglalható, továbbá bizonyítási eszközként felhasználható dolgot, tárgyat ideiglenesen elvehet,
 • Ruházatot, csomagot és gépjárművet átvizsgálhat,
 • A közúti közlekedésben résztvevő járművet megállíthatja és feltartóztathatja,
 • Helyszíni bírságot szabhat ki,
 • Szabálysértési eljárást kezdeményezhet,
 • Közigazgatási bírságot szabhat ki,
 • Közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezhet,
 • Bűncselekmény – és egyes szabálysértések - elkövetésén tetten ért személyt előállíthat,
 • Hatósági ellenőrzésével összefüggésben magántulajdonú helyiségbe beléphet, az ellenőrzésével összefüggő dokumentumokba iratokba betekinthet, azokból adatokat rögzíthet,
 • Helyszín,- és rendezvénybiztosítási feladatokat elláthat,
 • Az önkormányzat tulajdonában álló épületet, létesítményt, vagyontárgyat véd, őriz, közbiztonsági szempontból ellenőriz,
 • A közúti közlekedés biztonságát vagy a közbiztonságot elhelyezésével veszélyeztető, valamint a hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemképtelen járművet elszállíttathatja,
 • A közbiztonsági és bűnmegelőzési célból, a Képviselő-testület döntése alpapján, közterületre kihelyezett képfelvevő berendezések (térfigyelő kamerák) által rögzített felvételeket megfigyelni, a személyes adatokat kezelni, illetve ezeket az intézkedéséhez a felhasználni,
 • Egyes mezőőri feladatok ellátásához sörétes lőfegyvert magánál tartani.

Feladataink

A Rendészeti Iroda munkatársai ellátják a közterület-felügyeletről szóló törvényben és más jogszabályokban előírt közterület-felügyeleti, valamint a mezőőri feladatokat, így különösen:

 • A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 • A közterületen engedélyhez vagy közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése;
 • A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek betartásának ellenőrzése;
 • Közreműködés a közrend, közbiztonság fenntartásában;
 • Közreműködés a helyi bűnmegelőzési feladatok ellátásában;
 • A jaművel történő megállásra, várakozásra, valamint behajtásra és kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése;
 • Mozgáskorlátozottak részére kiállított parkolási igazolvány érvényességének és jogszerű használatának ellenőrzése,
 • A közterület-használati hozzájáruláshoz kötött tevékenységek engedélyezésének előkészítése, ügyintézése;
 • A hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemképtelen járművek közterületről történő elszállítása,
 • Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
 • Közreműködés az épített és természeti környezet védelmében,
 • Településképi hatósági feladatok ellátása az illegális hirdetményekkel kapcsolatban,
 • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztása esetén alkalmazható jogkövetkezményekről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzése,
 • A közterületre, a Képviselő-testület döntése alapján, közbiztonsági és bűnmegelőzési célból telepített képfelvevő berendezések (térfigyelő kamerarendszer) (link) üzemeltetése.

A közterület-felügyelő köteles intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi területén, feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy ilyet hoznak tudomására.

Önkormányzati Rendészet bemutatása

"Legjobb Önkormányzati Gyakorlat 2021"


"Pátyi Önkormányzati Rendészet, a lakosság szolgálatában!"

Rólunk

Feladataink

Ügyfélszolgálat

Térfigyelő kamerák

Elszálított Járművek

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +3623555531
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet: 12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
e-mail: pvk@pvk.hu

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor