Páty Község díszpolgárai

Kuthy Ákos

A „Páty Díszpolgára” címet 1994-ben először (168/1994.XI.28.sz.ökt.hat.) Kuthy Ákos Páty község volt polgármesterének adományozta a Képviselő-testület.

Molnár Jenő

A „Páty Díszpolgára” címet másodszor 1995-ben (12/1995.I.24.sz.ökt.hat.) Molnár Jenő Páty község volt tanítójának adományozta a Képviselő-testület.

Bakonyi László †

Bakonyi Lászlót a helyi református gyülekezet 1953-ban - három jelölt közül - 711 szavazattal választotta pátyi lelkésszé. Közel 40 évig volt a pátyi reformátusok vezető lelkésze.

Hivatását lelkiismeretesen nagy igyekezettel és eredményesen végezte. Munkássága során ezernél több fiatal tanításáról, neveléséről, oktatásáról, hitéletének tisztaságáról gondoskodott. Felkészültsége, tehetsége révén különböző egyházi tisztségek ellátására is felkérték: 15 évig volt egyházmegyei jegyző, 18 esztendőn át egyházmegyei tanácsbíró, 20 éven át volt a Budakörnyéki Lelkész Kör elnöke. Mindezek mellett mint felelősen gondolkodó értelmiségi érzékeny lelkiismerettel reagált a mindenkori helyi társadalom és közélet lényegesebb rezdüléseire. Szolgálata során többször részesült különböző magas szintű egyházi és világi kitüntetésben.

Polgár Gizella †

Polgár Gizellát, a közismert Gizi nénit aki az egészségügyben végzett most már több mint fél évszázados színvonalas munkájával szolgált rá a Páty Díszpolgára cím viselésére 1998-ban.
Gizi néni 1928-ban született Pátyon egy közepes módú háromgyermekes család első gyermekeként. Társadalmi aktívaként kötelezte el magát már 17 éves korában az egészségügynek amikor a Magyar Vöröskereszt népegészség őre lett. Két évvel később ötven esztendővel ezelőtt - életének hajója végérvényesen az egészségügy vizeire fordult és ezen a tengeren haladt kijelölt célja felé.

Sarlós Györgyné

Páty Önkormányzat képviselő-testülete Sarlós Györgyné testnevelőnek életművéért a 1998-ban adományozta a díszpolgári címet. Sarlós Györgyné /sz.1941/, testnevelő tanár, evezős mesteredző 1967-1996-ig, nyugdíjazásáig, tanított a Pátyi Általános Iskolában testnevelő tanárként. Aktívan részt vállalt az iskola és a község életében. A sportpálya felépülése után a körzeti és járási Diákolimpiát Pátyon rendezték. 1986-ban megalakította a Diáksportkört, majd az önálló költségvetéssel működő Diáksport Egyesületet, melynek elnöki tisztét mindvégig társadalmi munkában végezte. A pátyi tanulókból evezős csapatot szervezett. Eredményeik: 11 Országos Bajnokság, IBV-én arany-, ezüst és bronzérem, IVB-én egy bronzérem és egy hetedik hely, valamint már nem az iskola tanulójaként, de pátyiként, 2 versenyző kijutott több felnőtt világbajnokságra /bronzérem/ és 2 olimpiára/Szöul ,Barcelona, 8. - 12.hely/ 

Az iskolában szerkesztette a krónikát: "Iskola története képekben"
címmel, megtalálhatók a könyvtárban./13 vaskos kötetből 11-t szerkesztett/ Rendszeresen szervezett országjáró túrákat, táborokat, vízi túrákat.

Több hazai és nemzetközi kiállításon díjazott. Pátyon is többször kiállított. 
Kitüntetései: a Magyar Népköztársaság Érdemes sportolója 1968
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkáért kitüntetés 1979
Sportújságírók Díja kiváló oktató- nevelő munkáért 1989
Páty Díszpolgára 1998.

Sarlós Györgyné
Sarlós Györgyné

Tímár János †

Tímár Jani bácsi példamutató életútjáért 82. születésnapja alkalmából kapta meg a „Páty Község Díszpolgára” kitüntető címet 1999-ben. 1917. december 17-én született Pátyon. Az elemi iskola elvégzése után cipész szakmát tanult és szakmájában mintegy tíz évet dolgozott.
1941-től a Magyar Posta szolgálatába lépett, ahol nyugdíjazását követően még 15 évet dolgozott.
Ha Pátyon kiejti valaki azt a ragadvány nevet, hogy Postás Jani bácsi, akkor mindenki tudja, hogy Tímár Jánosról beszélnek. Arról az emberről, aki fél évszázadon keresztül nap, mint nap magára öltötte az egyenruhát, vállára akasztotta a postástáskát és tűző napsütésben vagy dermesztő hidegben, esőben, szélben, vagy hófúvásban, gyalogszerrel, kerékpáron majd később kismotoron mindig pontosan érkezett a levéllel, távirattal, csomaggal, a jó vagy éppenséggel szomorú hírekkel. Szinte nem akadt pátyi család, aki ne ismerte, ne tisztelte, ne szerette volna Őt.
Tímár János nem hajtott végre egetrengető, földet megrázó tetteket, csupán példamutató módon élte életét, végezte a dolgát, gondoskodott családjáról, feleségéről és lányairól. Hordta a leveleket, együtt örült az örömhír hallatán és együtt szomorkodott a családokkal, ha szomorú volt az üzenet.
Tímár Jani bácsi 2007.VI.16-án hunyt el.

Tímár János
Tímár János

Fehérvári Károly †

1938-ban született Pátyon. Az általános iskolát szülőfalujában végezete, majd fővárosban géplakatos szakmunkásvizsgát szerzett.

Fél évszázaddal ezelőtt egy kisebb helyi tűzeset motiválta tűzoltói pályafutását. Elvégezte a tűzoltó-parancsnoki iskolát, aminek következményeként parancsnok-helyettesnek nevezték ki a faluban. A vezetőség és a tagság javaslatára feladatkörébe tartozott a fiatalok oktatása. 
Tűzoltó évei során megszámlálhatatlanul sok esetben irányította, mint tűzoltás-vezető az oltási munkákat, de számos esetben kellett közvetlenül, mint beavatkozó tűzoltónak megelőznie egy- egy nagyobb tűzesetet. Fontosnak tartotta az ifjúság képzését, nevelését, felkészítését, a tűzoltás praktikáira, versenyekre. Több országos, megyei és járási versenyt nyertek tanítványai. Aktívan részt vesznek a különböző katasztrófa-elhárítási munkákban. 
 A település közéletében, az ifjúság körében, de különösen a tűzkárok megelőzésében és elhárításában huzamos ideje végzett áldozatos, önzetlen munkájáért veheti át a „Páty Község Díszpolgára” kitüntetést 2000-ben. Elhunyt 2009.10.04-én.

Fehérvári Károly
Fehérvári Károly

Szabó Andrásné

Szabó Andrásné Vilma néni a településen élő lakosság szinte minden rétegét megérintő közművelődési, népművelési munkájának elismeréseként kapta meg a Képviselő-testülettől a „Páty Község Díszpolgára” kitüntetést 2000-ben. Az óvodában, majd az iskolában dolgozott. Pedagógusi munkája mellett aktív közéleti szerepet vállalt. Részt vett a község vezetésében, mint önkormányzati képviselő és az Oktatási Bizottság tagja, de négy éven át Pest Megye Önkormányzatának is választott képviselője volt. Közéleti szerepvállalása elsősorban az oktatás – nevelés, a kulturális élet területén nyilvánult meg és az óvodában, iskolában, munkaidőn kívüli szabadidős tevékenységek szervezését, tervezését, irányítását jelentette.

Tevékenységének fő területei a múlt értékeinek megőrzése, átörökítése, helytörténeti anyagok gyűjtése és bemutatása, a község kulturális életének gazdagítása, színesítése.
Huszonöt évvel ezelőtt alapítója volt a Helytörténeti Körnek majd 1976-tól 1986-ig tíz éven át vezetője. Ebben az időszakban kitartó munkájának is köszönhetően halmozódott fel az a tárgyi és írott helytörténeti anyag amely a község okiratos említésének 700. évfordulójának méltó megünneplését lehetővé tette. Miközben szerkesztette a Páty, Fejezetek a község történetéből című könyvet és nagy igyekezettel dolgozott azon, hogy a jelentős számú helytörténeti gyűjteményekből egységes és kerek állandó kiállításra is alkalmas anyagot szervezzen. Alapítója és kuratóriumi elnöke a Páty Faluközösségért Alapítványnak. A millennium évében zászlóanyává választotta a képviselő testület. 

Szabó Andrásné
Szabó Andrásné

Dr. Mentényi Tibor †

A Képviselő-testület 2006-ban -a 201/2006.(V.31.) határozattal- Dr. Mentényi Tibor főorvos urat PÁTY KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címmel tüntette ki. Dr. Mentényi Tibor nagytiszteletű körzeti-, majd háziorvosunk 1965. szeptember 1-én lett Páty Község orvosa és egészen 2008-ig látta el feladatát. Hivatásának gyakorlása mellett a helyi közéletben is több évtizedes múltra tekintett vissza Mentényi doktor, mint a község választott vezető testületeinek a tagja éveken keresztül volt tanácstag, majd 1996-tól 2002-ig önkormányzati képviselő.

Dr. Mentényi Tibor
Dr. Mentényi Tibor

Laboda Gábor 

Üröm polgármestere és volt MSZP-s országgyűlési képvisel az akkori képviselő-testület 2008-ban adományozott díszpolgári címet a politikusnak.

Laboda Gábor
Laboda Gábor

Tóth Lászlóné Peregovics Mária †

Marika néni pedagógusként tiszta szívvel szerette munkáját és diákjait egyetlen munkahelyén, a Pátyi Általános Iskolában. Tóth Lászlóné Peregovics Mária 1937. április 21-én született. Iskoláit a pátyi általános iskolában kezdte, majd a Nagykőrösi Református Tanítóképző Főiskolán folytatta.Pátyon 1956-tól 1992-ig tanított. Pályája utolsó tizenöt évében az alsó tagozat igazgatója volt. 1991-ben Kiváló Pedagógus kitüntetést, 2006-ban Aranydiplomát kapott.
A pátyi képviselő-testület 2012. május 30-án már csak posztumusz adományozhatta a Páty község díszpolgára címet Marika néninek.

Tóth Lászlóné Peregovics Mária
Tóth Lászlóné Peregovics Mária

Günter Schwindl †

Günter Schwindl Alpolgármester Úr kezdeményezésére Kirchheim 2003 óta ápol kapcsolatokat Pátytyal. A felek már 2004-ben szándéknyilatkozatot írtak alá a partnerkapcsolat létrehozására, amely azóta is tart.

Kozma Józsefné

Kozma Józsefné (született: Cseke Lídia) 1957-től nyugdíjba vonulásáig a pátyi tantestület oszlopos tagja volt. Lelkiismeretesen, magas színvonalon tanította és nevelte a rábízott tanulókat. Munkavégzése, teherbírása példaértékű volt mindannyiunk számára. Nagyon sok pátyi gyermek – akik már maguk is nagyszülői korba léptek – tanult meg írni és olvasni az ő munkája által. A közel fél évszázadnyi munkában töltött ideje alatt lámpásként világított, és saját életével is mintaként szolgált falunk mindennapi életében. Kitüntetései: a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Kiváló Munkáért kitüntető jelvény (1983) a Munka Érdemrend bronz fokozata ( 1987), Páty község Díszpolgára (2014)

Kozma Józsefné átveszi a díszpolgári címet
Kozma Józsefné átveszi a díszpolgári címet

Czentár László

A település életének sokféle rétegében jelenik meg Czentár László személyisége, munkássága. Az egyik réteg a Páty Faluközösségért Alapítványban végzett tevékenysége. 2000-ben csatlakozott az 1994-ben alakult Alapítványhoz először, mint segítő, majd 2001 évtől, mint Kuratórium oszlopos tagja, majd 2014-től elnökhelyettesként végzi munkáját. Czentár Lászlónak köszönhetően indult el 2001-ben a helytörténeti gyűjtemény számítógépes feldolgozása, mely az alapítvány gyűjtéséből és a lakosság adakozásából származó több ezer tárgyat, iratot, képet tartalmaz. E feldolgozást a mai napig végzi, segítséget nyújtva múltunk feltérképezésében, megőrzésében.

Páty Község Önkormányzata megbízásából csatlakozva a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásához Települési Értéktár bizottságot hozott létre, az Értéktár Felelősének Czentár Lászlót nevezte meg. Értéktári munkájának köszönhető, hogy 2017-től minden évben került településünkről érték a Pest Megyei Értéktárba (Pincehegy- 2017, Kolozsvári Antalné csuhé gyűjteménye - 2018, Csergezán kilátó – 2019) A munkájának másik rétege a településen végzett falugondnoki, majd 2012. november 12-étől 5 éven át a PVK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójaként végzett tevékenysége.

Czentár László
Czentár László

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor